Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tio fakta om kolera

Här berättar vi mer om den smittsamma sjukdomen kolera som kan vara livshotande.
Här berättar vi mer om den smittsamma sjukdomen kolera som kan vara livshotande.
Publicerad: 01 okt 2022
Lästid: ca

Aktuellt: Kolerautbrott drabbar tusentals människor i bland annat Syrien, Libanon och Malawi. Vi kämpar för att hjälpa och förhindra fortsatt spridning.

1. Sprids via förorenat vatten och mat

Kolera är en smittsam mag-tarmsjukdom som orsakas av bakterier (Vibrio cholerae) och sprids via förorenat dricksvatten eller mat. En smittad person utsöndrar bakterier med avföringen, och om avföringen på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten, kan andra personer smittas. Bakterien kan även spridas till mat om en smittad person exempelvis inte tvättar händerna ordentligt efter toalettbesök.

2. Då ökar risken för utbrott

Risk för kolerautbrott är störst i områden där grundläggande infrastruktur saknas (som t.ex vattenförsörjning och rening, sanitetsanläggningar etc), såväl som i flyktingläger där många personer trängs ihop och inte har tillräcklig tillgång till vatten och sanitetsanläggningar. Efter kraftiga naturkatastrofer kan risken för kolerautbrott ofta öka.

3. Extra farligt för undernärda barn

Kolera är särskilt allvarligt hos små barn, då även små vätskeförluster för dem kan ge svåra följdverkningar. Barnets näringstillstånd innan kolerasjukdom är av stor betydelse. Undernärda barn har ett försvagat immunförsvar. En sjukdom som kolera kan för dem bli livshotande.

4. Förbyggande insatser räddar liv

Kolera är en sjukdom som går att både förebygga och behandla. Förebyggande insatser som riktas mot hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien samt behandling vid kolerasjukdom räddar många liv.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Så hjälper vi för att stoppa kolera

Vi arbetar i 192 länder och jobbar för att hindra spridningen av kolera. Några av de saker vi gör för att hjälpa är att:

  • Informera människor om kolera – förklara hur smittan kan undvikas och vad som bör göras om någon blir sjuk.
  • Stödja och ger sjukvård till drabbade.
  • Arbeta förebyggande genom att se till att människor för tillgång till rent vatten och latriner. Vi sprider också budskapet om hur viktigt det är att tvätta händerna ordentligt, vilket minskar smittspridning.

5. Kan vara livshotande

Obehandlad kan kolera vara livshotande. Våldsamma diarréer leder till stora vätskeförluster som i sin tur leder till snabb uttorkning och i värsta fall sviktande cirkulation och utveckling av chock.

6. Kraftiga vattniga diarréer

Kolera kan medföra våldsamma vattniga diarréer, som hos en vuxen i värsta fall kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn. Kräkningar och muskelkramper kan också förekomma.

7. Bryter ut efter ett par dygn

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen bryter ut, är förhållandevis kort. I regel mindre än två dygn, men kan vara upp till fem dygn.

8. Få svenska turister drabbas

I Sverige har kolera inte förekommit som inhemsk sjukdom sedan 1918. Svenska turister drabbas i praktiken sällan av kolera, endast ett fåtal fall av kolerasjuka utlandsresenärer har rapporterats under de senaste decennierna.

9. Drickbar vätskeersättning hjälper oftast

Behandlingen vid kolera är för de allra flesta insjuknade (upp till 80%) enkel. Sjuka personer kan behandlas med vätskeersättning i form av dryck. Vätskeersättning innehåller vatten, socker och salt. En del personer, som är mycket uttorkade kan behöva dropp där man ger vätska direkt in i blodomloppet. Ibland kan man behöva antibiotika.

10. Vaccin ger kortvarigt skydd

Det finns två sorters drickbara koleravaccin som ger ett snabbt men relativt kortvarigt skydd. Det är därför svårt att vaccinera en befolkning i förväg.