En grupp personer hämtar vatten ur brunn.

Vatten och sanitet

Vatten och sanitet

Vi är en av Sveriges ledande experter inom området vatten och sanitet i humanitära kriser. Det finns stor kompetens inom organisationen och kapacitet att agera snabbt vid en kris.

Efter en naturkatastrof, som en jordbävning, en översvämning eller vid torka, riskerar människors lidande att bli mycket värre om de inte får tillgång till rent vatten.

Alla behöver rent vatten

Alla människor behöver rent vatten. Men runt om i världen är det en bristvara och många har inget annat val än att dricka smutsigt vatten. Vi jobbar för att ge människor rent vatten och god sanitet. Varje år når vi miljontals människor med våra insatser. Insatserna görs både i akuta katastrofsituationer och i långsiktiga projekt.

God sanitet lika viktigt som vatten

Sjukdomar, som kolera och dysenteri, riskerar att spridas och många fler människor kan drabbas. Sanitet är lika viktigt som vatten. Dålig sanitet leder till att sjukdomar sprids och kan leda till att barn dör. Därför ser vi till att det finns latriner på plats, fungerade avlopp och möjlighet att tvätta händerna. På så sätt blir de hygieniska förhållandena bättre.

Vatten, sanitet och hygien i internationella katastrofer

Svenska Röda Korset är en del av en världsomspännande organisation som bland annat har till uppgift att snabbt ordna skydd och hjälp för utsatta människor i händelse av krig, väpnade konflikter eller naturkatastrofer.

Som en av sex rödakors- och rödahalvmånenföreningar i världen, har vi specialiserat oss på vatten och sanitet i olika kriser. En del av arbetet sker genom att skicka material och personal under den mest akuta fasen av en katastrof. Det kan handla om att sätta upp vattenreningsverk för att kunna förse människor med rent vatten och vi har också en enhet för att snabbt ordna med latriner och godtagbara hygieniska förhållanden.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
Flicka hämtar vatten från en kran.
Flicka i Hodeida, Jemen, fyller sin flaska med rent vatten.

Frågor och svar om vatten och sanitet

Hur mycket vatten behöver man varje dag? Och varför är det farligt när det saknas toaletter och avlopp? Vår vattenexpert Sara Andersson förklarar hur det ligger till.

Varför är vatten så viktigt egentligen?

– Vi människor kan inte leva utan vatten. Vi nåste få i oss några liter vätska per dygn, men det räcker inte med det. I en katastrof räknar man med att en person behöver mellan 7,5 och 15 liter vatten per dag, beroende på om man räknar endast vatten som livsmedel och för matlagning, eller också för basal hygien. Rent vatten behövs också för att kunna tvätta och för att sjukvården ska fungera. Det är viktigt med rent vatten, men över 800 miljoner människor i världen saknar tillgång till det.

Vad händer om man dricker smutsigt vatten?

– Tyvärr har många människor inget annat val än att göra det. Att dricka smutsigt vatten kan vara livsfarligt och många blir sjuka i diarré, kolera och andra vattenburna sjukdomar. Varje dag dör uppåt 1000 barn i den typen av sjukdomar. Men det är inte bara smutsigt vatten som gör att folk blir sjuka, dålig sanitet och bristfällig hygien spelar också stor roll.

Varför är sanitet och hygien så viktigt?

– Brist på toaletter, avlopp, möjligheter att tvätta händerna och dåliga hygienrutiner leder till att sjukdomar sprids. Sanitet handlar om att ta hand om avfall och mänsklig avföring på ett säkert sätt. När det råder brist på sanitetslösningar riskerar närmiljö och vattenkällor att förorenas. Inte sällan är det just de vattenkällorna som människor tar sitt dricksvatten från som förorenas.

Vad gör Röda Korset för att hjälpa?

– Runt om i världen hjälper vi varje år miljontals människor att få dricksvatten och bättre sanitet. Insatserna görs både i akuta katastrofsituationer och i långsiktiga projekt.

Hur arbetar Röda Korset?

– Vi arbetar på flera olika sätt. I akuta lägen kan vi sätta upp vattenreningsanläggningar för att kunna rena vattnet direkt från en flod eller sjö. Vi hjälper även till att borra, gräva och restaurera brunnar. En viktig del av vårt arbete är också att bygga toaletter – med tvättställ – för att förbättra saniteten och vi utbildar också människor i vikten av god hygien. Rent vatten och god sanitet räddar liv!

Se hur vi förvandlar "usch till resurs" – och räddar många i liv i katastrofer. Vi bygger toaletter och tar hand om avfallet från dem vid en katastrof. Något livsfarligt blir till en produkt som får grödor att gro.

Läs mer om vatten och sanitet