Rödklädd kvinna hämtar vatten vid torka i Kenya

Torka – växande hot i världen

Torka – växande hot i världen

Uteblivna skördar och akut brist på vatten är vardag för över två miljarder människor. Den globala uppvärmningen förvärrar torkan – och kan på sikt göra stora områden obeboeliga.

Vad är torka?

Torka är långa perioder med lite eller inget regn, som i värsta fall kan leda till ökenspridning. Fenomenet utvecklas långsamt, men får förödande konsekvenser. Torka som pågått i åratal förstör människors möjlighet till försörjning genom jordbruk och boskapshållning. På sikt skapar torka stora problem som missväxt, sjukdomar, svält, fattigdom och gör att öknen växer. 

Varför blir det torka?

Torka uppstår efter en längre period utan nederbörd, oftast under sommaren då vattenavdunstningen är som störst. Torrperioder kan vara från ett par månader upp till flera år och gör att marken torkar ut och grundvattennivån, liksom vattennivån i sjöar och vattendrag, sjunker. På grund av den globala uppvärmningen har de torra perioderna blivit fler och längre – och förkommer i allt fler länder.

Kvinnor delar ut mat efter torka i Mozambique

Vad gör Röda Korset vid torka?

Vi finns på plats och hjälper till genom att dela ut mat och vatten samt ge sjukvård.  Men nödhjälpen är ingen permanent lösning. Därför arbetar Röda Korset också för att långsiktigt förebygga torka. På bilden ovan delar vi ut frön som är mer resistenta mot torka. Exemepel på våra andra insatser:

  • Hjälpa till med fungerande brunnar.
  • Bygga bevattningssystem.
  • Ge människor yrkesutbildning och genom att få fler att odla grödor som klarar klimatförändringarna bättre. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Vad händer vid torka?

Torkan påverkar jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och industri – och därmed också människors försörjningsmöjligheter. Risken för jorderosion, skogs- och gräsbränder ökar och allt större ytor förvandlas till obrukbar och obeboelig öken. Även djurlivet drabbas hårt av torka.

Hur påverkas vi människor av torka?

Skördeförluster leder till brist på mat, undernäring, epidemier och flyktingskap. Efter längre perioder av torka sinar människors besparingar och matförråd och det blir svårt att överleva. Torrperioderna leder också till konkurrens om vatten och odlingsmarker, vilket ofta eskalerar till våldsamheter. Helt utan vatten överlever människan bara cirka tre dagar.

Vilka länder drabbas ofta av torka?

Framför allt är södra och östra Afrika hårt drabbat av torka, men även södra Kina, Sydamerika och Centralamerika – några av världens folkrikaste regioner. På senare år har också Mellanöstern, Australiens kustområden, Spanien och Portugal drabbats. I västra USA har man nyligen upplevt den värsta torkan någonsin. Även Sverige är drabbat såväl lokalt som regionalt, bland annat löper Kalmar län löper stor risk att drabbas av vattenbrist.

Hur många människor är drabbade av torka i världen?

Mer än två miljarder människor bor i vattenstressade länder och har bristande tillgång till säkert dricks- och sanitetsvatten.

Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer
Ett undernärt barn i Syrien.

Svält – när människor dör av hunger

Om svält