Två glada pojkar som tittar in i kameran och ler.

Testamentera till Röda Korset och rädda liv

Testamentera till Röda Korset och rädda liv

Ditt testamente kan rädda liv. Röda Korset samarbetar med Lawly för att göra det enkelt och tryggt att testamentera en gåva som gör skillnad.

Allt fler väljer att ge en gåva till människor i kris och katastrof i sitt testamente. Är du en av dem som funderar på att göra det? Varje dag drabbas miljontals människor av kriser och katastrofer. Du kan göra skillnad!

Röda Korsets uppgift är att rädda liv och förhindra och lindra mänskligt lidande. Oavsett var och när katastrofen sker finns vi där för att hjälpa. Historien har lärt oss att snabb hjälp i katastrofer räddar liv. Under 2021 nådde vi ut med nödhjälp till 84 miljoner människor världen över.

Få kostnadsfri hjälp med ditt testamente

Här kan du kostnadsfritt upprätta ditt testamente samt boka ett samtal med en jurist. Även det kostnadsfritt.

Skriv in Röda Korset i ditt testamente

Väljer du att testamentera hela eller delar av ditt arv till Röda Korset kan du göra skillnad för katastrofdrabbade människor även efter din bortgång. Så lite som några procent av din kvarlåtenskap kan göra stor skillnad i generationer. Det är tack vare dina och andras gåvor som vi kan fortsätta jobba både förebyggande och med akuta insatser världen över. Det hjälper oss att vara beredda när nästa katastrof inträffar. För det kommer att hända igen. Och igen. Vad vill du lämna efter dig?

Röda Korsets testamenteshandbok

Leveransval

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer om personlig integritet (GDPR).

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer om personlig integritet (GDPR).

Så används dina testamentesgåvor

Dina pengar används alltid där behovet är som störst. Det kan handla om långsiktig hjälp på hemmaplan till akut stöd vid katastrofer runt om i världen. Ingen gåva är för stor eller för liten. Varje bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta rädda liv och ge hopp världen över. Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa som ingen annan. Och tack vare vårt unika mandat når vi dit andra inte når.

Två barn tittar fram bakom en dörr, som att de leker tittut. Det ena barnet visar hela ansiktet och ler in i kameran, det andra barnet syns bara ena ögat och lite av håret på.

Lyndas och Sigrids gåvor räddar liv

Lynda och Sigrid har valt att testametera gåvor

Deras gärning lever vidare

Har du en fråga om ditt givande?

Fler sätt att stödja