Två glada pojkar som tittar in i kameran och ler.

Testamentera till Röda Korset och rädda liv

Testamentera till Röda Korset och rädda liv

Ditt testamente kan rädda liv. Röda Korset samarbetar med Lawly för att göra det enkelt och tryggt att testamentera en gåva som gör skillnad.

Vad vill du lämna efter dig?

Allt fler väljer att ge en gåva till välgörenhet i sitt testamente. Är du en av dem som funderar på att göra det? Så lite som några procent av din kvarlåtenskap kan göra stor skillnad i generationer. Röda Korsets uppgift är att rädda liv och förhindra och lindra mänskligt lidande. Det är tack vare dina och andras gåvor som vi kan fortsätta jobba både förebyggande och med akuta insatser världen över. Låt din gärning leva vidare!

Röda Korsets testamenteshandbok

Leveransval

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer om personlig integritet (GDPR).

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer om personlig integritet (GDPR).

Testamentera kostnadsfritt online

Via vårt samarbete med juristbyrån Lawly kan du kostnadsfritt upprätta ditt testamente online och få juridisk rådgivning. Du kan vara trygg med att du får den hjälp du behöver via chatten som är öppen medan du fyller i ditt testamente. Det går också bra att ringa under kontorstid på 08-515 11 294.

Såhär går det till att skriva ditt testamente med Lawlys onlinetjänst

  1. Svara på några enkla frågor - Lawlys jurister hjälper dig om du har frågor på vägen. 
  2. Ditt personliga testamente skapas - utifrån dina svar skapas ett personligt testamente, juridiskt korrekt och baserat på din önskan.
  3. Underteckna och bevittna testamentet - du väljer själv om du vill skriva ut ditt testamente eller få det hemskickat. Skriv under och låt två vittnen underteckna.
  4. Klart! 
Två barn tittar fram bakom en dörr, som att de leker tittut. Det ena barnet visar hela ansiktet och ler in i kameran, det andra barnet syns bara ena ögat och lite av håret på.

Olle och Peppes gåva räddar liv

Därför har de valt att skriva in Röda Korset i sitt testamente

Läs vidare här

Frågor och svar om testamenten

Hur används mina pengar?

Dina pengar används alltid där behovet är som störst. Det kan handla om långsiktig hjälp på hemmaplan till akut stöd vid katastrofer runt om i världen. Ingen gåva är för stor eller för liten. Varje bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta rädda liv och ge hopp världen över. Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa som ingen annan. Och tack vare vårt unika mandat når vi dit andra inte når. Här kan du läsa mer om vad pengarna går till.  
Du kan även fördjupa din kunskap i vår verksamhet genom att läsa vår Årsberättelse. 

Vad händer om det inte finns något testamente?

Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.
I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.
I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Tex delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort.

Kan jag testamentera allt jag äger till Röda Korset?

Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig till den/de du själv vill. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Det är möjligt att skriva en önskan i ditt testamente att du skulle vilja att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det såklart en chans att de respekterar din önskan, men ingen garanti. De har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skriver i ditt testamente

Ärver sambor varandra?

Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

Vart ska jag förvara mitt testamente?

Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras tryggt och säkert så att det inte glöms eller tappas bort och så att det hamnar i rätta händer den dag det behövs. Vill du ha hjälp med förvaringen så hjälper Lawly mer än gärna till med det. Läs mer här.

Behöver jag skriva ut testamentet? Jag har ingen skrivare.

Ja, du behöver skriva ut testamentet. Testamentet ska finnas i ett fysiskt exemplar som är korrekt undertecknat och bevittnat för att vara giltigt. Om du inte har en skrivare hjälper vi dig självklart att skriva ut testamentet och postar det till dig. Läs mer här.

Kan jag få hjälp av en jurist att gå igenom mitt testamente?

Självklart! När du upprättat ett testamente finns det möjlighet att gå igenom ditt testamente tillsammans med en jurist. Under mötet får du ställa dina frågor rörande innehållet, och skulle behov av ändringar uppstå, hjälper vi dig med dem.

När får jag mitt testamente?

Så fort du har besvarat alla frågor skickas ditt testamente till din e-postadress.

Är testamentet giltigt direkt när jag får det?

Nej, det är viktigt att testamentet också skrivs ut och undertecknas och bevittnas på rätt sätt. Vi kommer att ge dig enkla instruktioner som du ska följa för att se till att testamentet blir giltigt. Instruktionerna får du till din e-postadress i samband med att du får ditt testamente.

Har du en fråga om ditt givande?

Fler sätt att stödja