Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Årsberättelse

I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig hållbarhet i allt vi gör.
I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

Vår årsberättelse för 2021 innehåller verksamhetsberättelse, hållbarhets- och årsredovisning.

Du kan bland annat läsa att:

  • Vi fortsatte våra globala hjälpinsatser i coronakrisen. Vi bidrog bland annat till att 150 miljoner människor världen över fick olika former av stöd vid vaccinationer mot covid-19.
  • Vår kamp mot hungern fortsatte. I Somalia fick fler än 10 000 undernärda människor hjälp och i Afghanistan delades 30 000 matpaket, 30 000 hygienkit och 3 500 vinterkit ut.
  • I Myanmar fick 10 000 människor hälsovård och vi gav livsviktigt stöd till landets ambulansverksamhet.
  • Kriget i Syrien gick in på sitt elfte år. Många människor har förlorat hoppet om en framtid och lider av psykiska besvär. Vi bidrog vi till att 6 000 patienter fick hjälp vid kliniker runt om i landet.
  • 57 av våra 250 secondhandbutiker i Sverige blev digitala och kunde nå kunder trots de begränsningar som coronapandemin förde med sig.
    Fler människor i Sverige fick hjälp mot ensamhet och utanförskap då ett nytt Röda Korsets hus öppnades, i Vänersborg.
  • Runt om i världen hjälpte 14 miljoner volontärer till för att rädda liv och ge hopp.

Årsberättelsen 2021

Kolla också in vår effektrapport, som visar på effekterna av våra insatser.

God läsning!