Män som lastar av hjälppaket

Årsberättelse

Årsberättelse

I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

Vår årsberättelse för 2022 innehåller verksamhetsberättelse, hållbarhets- och årsredovisning.

Du kan bland annat läsa att:

  • Vi hjälpte människor i krigets Ukraina med omfattande stödinsatser. Tack vare en enorm givarvilja kunde vi samla in 456 miljoner kronor och 14 miljoner människor som drabbats av kriget fick nödhjälp.
  • Stort fokus på att motverka hunger och svält. Under 2022 riktade vi hungerrelaterade insatser mot bland annat Etiopien, Niger och Somalia.
  • Vi förstärkte våra insatser mot social utsatthet när prishöjningar slår hårt mot människor som lever på marginalen. 140 lokalföreningar delade ut matkassar – en ökning med 92 procent från föregående år.
  • Från bland annat privatpersoner, företag och stiftelser samlade vi in hela 852 miljoner kronor till stöd för utsatta.

Årsberättelsen 2022 (PDF)