Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Klimatförändringar – akut behov av hjälp till drabbade

I takt med den globala uppvärmningen och klimatförändringarna blir extremvädren värre. Orkaner, översvämningar och torka slår mot allt fler – och det är de redan utsatta som drabbas värst. Nu måste mer hjälp fram.
I takt med den globala uppvärmningen och klimatförändringarna blir extremvädren värre. Orkaner, översvämningar och torka slår mot allt fler – och det är de redan utsatta som drabbas värst. Nu måste mer hjälp fram.

Fler än 100 miljoner människor drabbas varje år av katastrofer till följd av extremväder. Och läget förvärras – de klimatrelaterade katastroferna ökar. Om inte världen agerar omgående kan siffran vara fördubblad om knappa 30 år. 2050 beräknas 200 miljoner människor vara i behov av nödhjälp för att överleva klimatförändringarna när vattennivåer stiger och extremhetta slår till.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Röda Korset kräver akuta insatser

Vi vill att politiker och världens andra ledare med omedelbar verkan prioriterar att:

  • Minska utsläppen av växthusgaser.
  • Kraftigt öka ekonomiskt stöd till de samhällen som utsätts mest.

De hårdast drabbade av klimatkrisen får minst hjälp

De som drabbas värst av katastroferna i klimatförändringarnas spår är människor som redan lever i utsatthet och fattigdom. Några av de svårast drabbade länderna finns på Afrikas Horn, där det inte har regnat tillräckligt på lång tid och svår torka råder. Människor riskerar att dö av svält.

Det paradoxala är att de människor som drabbas hårdast är de som minst bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser i världen. Och de får samtidigt alldeles för lite stöd för att hantera följderna.

– Vår planet är i kris. Klimatförändringarna dödar de allra mest sårbara människorna. Lokalsamhällen i riskzonen måste prioriteras och få hjälp att bli mer motståndskraftiga, säger Francesco Rocca som leder den globala rödakors- och rödahalvmånerörelsen (IFRC).

Så hjälper Röda Korset i klimatkrisen

Vi på Röda Korset kämpar varje dag för att hjälpa klimatkrisens drabbade. Vi ger akuthjälp som mat, vatten och värme när katastrofen är ett faktum.

Vi jobbar långsiktigt för att människor ska kunna stå emot naturkatastrofer bättre och anpassar våra insatser för att göra så lite klimatavtryck som möjligt.

Några exempel på förbyggande hjälpinsatser:

  • Vi bygger skyddsvallar mot översvämningar och stormar.
  • Vi hjälper människor med grödor som tål hetare klimat.
  • Vi sprider kunskap om nya sjukdomar som dyker upp när klimatet förändras och hur människor kan skydda sig.
  • Vi använder särskilt utvecklade väderprognoser för att förutse kommande katastrofer och hjälpa människor innan stormar eller torka slår till.

Hjälpinsatser i områden drabbade av extremväder

När katastrofer väl sker är vi på plats för att rädda liv och sprida hopp. De senaste åren har vi hjälpt till i flera katastrofer som:

Översvämningar i Pakistan

Skogsbränder i Sverige

Orkaner i Centralamerika

Cykloner i Moçambique

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatet förändras på många olika sätt. Regnsäsonger på många platser i världen har skiftat. Nya typer av extrema väderfenomen och sjukdomsutbrott inträffar på nya platser. Ett exempel på extrema väderfenomen är översvämningarna i Pakistan som drabbat miljontals människor. Vi ser också en oroande utveckling gällande tillgång till dricksvatten, som har minskat rejält på många redan utsatta platser i världen.

Förändringar av klimatet kan innebära flera saker. Det kan vara att extremväder inträffar oftare och starkare. Det kan också vara att de inträffar i områden som inte blivit drabbade tidigare eller att vädersäsonger skiftar snabbt, vilket kan drabba jordbrukare hårt. Ett annat exempel är ökningen av havsnivån som redan är en reell risk för länder som Kiribati i Oceanien, som sakta sjunker, eller vissa låglänta områden i Bangladesh som inom en snar framtid riskerar att ligga under vatten.

Röda Korsets klimatcenter

Klimatcentret startade 2003 och består av klimatexperter runt om i världen som bistår nationella rödakorsföreningar i klimatfrågor. Målet är att minimera påverkan från klimatförändringar på lokal nivå genom att bygga motståndskraft och anpassningsförmåga hos befolkningen.

– Vi hjälper rödakorsföreningar att ta fram tänkbara scenarier. Hur blir det om nästa översvämning eller torka blir ännu värre och hur kan vi förbereda oss för det, berättar Knud Falk på Röda Korsets klimtacenter.

Stärkt krisberedskap och fler volontärer i Sverige

Extrema väderhändelser kommer att bli vanligare även i Sverige. Därför stärker vi vårt krisberedskapsarbete. Vi utbildar lokalföreningar och volontärer runt om i landet i hur de ska agera om krisen kommer.