Flicka ler stort intill två vuxna volontärer i Bangladesh.

Gröna hjälpinsatser i klimatkrisens tid

Gröna hjälpinsatser i klimatkrisens tid

För att möta konsekvenserna av klimatförändringarna arbetar vi med att minska vår egen påverkan på miljö och klimat.

Runt om i världen jobbar Röda Kors- och Röda Halvmånenrörelsen med så kallade gröna hjälpinsatser (Green response).

Livräddande insatser kommer alltid att ha första prioritet när en katastrof sker. Men vi har också ett ansvar att identifiera och minimera eventuella negativa effekter på miljön och klimatet som vårt arbete kan medföra, inte minst eftersom hjälpinsatser kan pågå under lång tid. 

Målet är att detta ska genomsyra allt vi gör – före, under och efter en katastrof.

Så ser vårt gröna arbete ut

  • Ta hänsyn till miljöaspekter i beredskapen inför katastrofer – till exempel vid utbildning av personal och frivilliga, vid upphandling när vi köper in material, samt att vi minimerar transporter och lagerhåller varor så klimatsmart och miljövänligt som möjligt för att sedan använda dem i katastrofarbetet.
  • I pågående katastrofarbete ska vi identifiera och minimera negativa effekter på miljön som vårt arbete kan medföra. Det kan handla om vilket bränsle man använder för uppvärmning eller matlagning i flyktingläger för att förhindra skogsskövling eller hur avfallshantering kan göras miljövänligare.
  • Vi ska också ta hänsyn till klimat och miljöaspekter när katastrofen är över, i vårt stöd till återuppbyggnad av drabbade samhällen. Exempelvis planterar vi träd för att skydda mot erosion. Vi kan skydda brunnar och latriner från översvämningar och stödja med grödor som är anpassade till ett förändrat klimat.

Hjälparbetet i Bangladesh ett gott exempel

I Cox´s Bazar i östra Bangladesh har stora flyktingläger växt upp sedan hösten 2017 då hundratusentals människor från Myanmar flydde dit. Vi gjorde snabbt en inventering för att se om det fanns negativa miljökonsekvenser som vårt arbete kunde medföra.

Vedeldning som energikälla identifierades som ett problem eftersom det ledde till avskogning i området. Röda Korset beslöt att istället dela ut gasspisar, vilket är en mer hållbar energikälla. Ett annat exempel är att vi även införde förbättrad avfallshantering.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Klimatkrisens konsekvenser