Tre barn leker med vatten. Det stänker vatten överallt.

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Skänk din aktieutdelning skattefritt

Ge en aktiegåva! Genom att skänka din aktieutdelning kan du stötta Röda Korsets arbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Du kan även skänka värdepapper skattefritt.

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skattefritt skänka hela eller delar av din aktieutdelning till en skattebefriad organisation som Röda Korset. Genom detta slipper du betala kapitalskatt på utdelningen.

Om du tar emot aktieutdelningen och sedan skänker pengarna till Röda Korset så dras 30 procent skatt. Om du istället ger aktieutdelningen som en aktiegåva direkt till Röda Korset så blir gåvan större. 1000 kronor i aktieutdelning som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor för Röda Korset. 

Så gör du för att skänka aktieutdelning och värdepapper

Hur kan jag skänka min aktieutdelning som privatperson?

Det finns vissa villkor som behöver uppfyllas för att skänka aktieutdelning utan att betala kapitalskatt:

 • Att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag.
 • Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.
 • Att du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum.
 • För att skänka aktieutdelning utan att betala kapitalskatt måste mottagaren vara en icke skattepliktig organisation som har ett 90-konto, som till exempel Röda Korset.

Så här gör du för att skänka aktieutdelning som privatperson:

 • Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Röda Korset till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare.
 • Har du ett VP-konto så fyller du i Aktieutdelning gåvoblankett och gör Röda Korset till mottagare (”rättighetshavare”). Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska skänka.
  Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.
  Har du en depå hos din bank så kan du fråga banken hur du gör enklast.
 • Om du skänka en del av din utdelning så öppnar du ett nytt VP-konto specifikt för de aktier vars utdelning du vill skänka.

Gåvan gäller tills vidare. Vill du avsluta så fyller du i Aktieutdelning gåvoblankett och kryssar i rutan avregistrering.

Hur kan jag skänka min aktieutdelning från ett fåmansbolag?

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolag till en ideell organisation med 90-konto, som Röda Korset.

Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kan du kontakta din bank så hjälper de dig med utbetalningen till Röda Korset.

Så här gör du för att skänka aktieutdelning som fåmansbolag:

 • Innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek måste du avsäga dig rätten till utdelningen.
 • Upprätta ett gåvobrev utställt till Röda Korset som ska skickas tillsammans med en utdelningskupong.
 • Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision.

Hur kan jag skänka aktier, fonder eller obligationer?

Du kan även skänka värdepapper som exempelvis aktier, fonder eller obligationer direkt till Röda Korset. Vi realiserar då din gåva och genom detta behöver varken du eller Röda Korset betala skatt.

Så här gör du för att skänka aktier, fonder eller obligationer:

 • Ge din bank- eller kapitalförvaltare i uppdrag att överföra gåvan till Röda Korsets värdepappersdepå i SEB, depåkontonummer 01-001 098 005
 • Fyll i ett gåvobrev och skicka det till Röda Korset.
  I gåvobrevet anger du vad du har givit i gåva och att Röda Korset är gåvomottagare.
 • Efter ägarbytet säljer vi värdepapperen. Röda Korset är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. När försäljningen är genomförd meddelar vi dig vilken summa din gåva inbringat till Röda Korsets arbete.

Spara i Swedbank Humanfond

Om du sparar i Swedbank Robur Humanfond kan du välja att stödja Röda Korset.

Genom detta växer dina pengar samtidigt som du hjälper oss att hjälpa fler. I och med ditt val, går två procent av ditt sparande till Röda Korsets humanitära arbete med att förhindra och lindra mänskligt lidande. Du betalar ingen fondavgift.

Swedbank Humanfond investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden är också Svanenmärkt. Läs mer på Swedbank Humanfond.

Röda Korsets uppgifter

Organisationsnummer: 802002-8711
Gåvomottagare/Rättighetshavare: Svenska Röda Korset
Utdelningsadress: Box 175 63, 118 91 Stockholm
Bankgiro: 900-8004

Har du en fråga om ditt givande?

Fler sätt att stödja