Grupp som över på krisberedskap

Krisberedskap

Krisberedskap

Genom att stärka vår krisberedskap kan vi rädda liv. Här berättar vi mer om hur Röda Korset jobbar och vad du själv kan gör för att bli krisredo hemma.

Krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser och kriser. Kriser kommer oftast plötsligt. Det kan var översvämningar, stormar, bränder, strömavbrott eller vattenbrist som gör att du inte kan leva som vanligt. Är vi förberedda blir vi mer motståndskraftiga och kan snabbare agera för att hindra mänskligt lidande i dessa situationer.

Så jobbar Röda Korset med krisberedskap

Vi jobbar varje dag med krisberedskap i Sverige och internationellt. I Sverige jobbar vi både lokalt och nationellt och vi har flera uppdrag inom bland annat första hjälpen, krisstöd och samordning av frivilliga. Vi jobbar tillsammans med myndigheter och andra aktörer. Här kan du läsa mer om vår roll inom krisberedskap:

SRK-personal står vid lastbil i Ljusdal

Röda Korsets funktion inom krisberedskap

Läs om Röda Korsets roll inom krisberedskap

Krisberedskap hemma – tips och råd

Ansvaret för krisberedskapen i Sverige är spritt på fler olika myndigheter och organisationer. Men alla personer har också ett eget ansvar att vara förberedda och kunna hantera en kris.

I Sverige är rekommendationen att du ska kunna klara dig själv utan hjälp från samhället i upp till en vecka. Det kan låta som en lång tid, men det går att vara förberedd. Här får du tips på hur du kan bli redo i ditt hem:

Volontär Kadriye Bakir i Ljusdal

Är du förberedd om krisen kommer?

Så förbereder du inför en kris
Krislåda med mat, vatten och mediciner

Vad behöver du ha hemma i en kris?

Krislåda – saker att ha hemma

Krisberedskap

Har du frågor om krisberedskap?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Hand håller i kaffekopp

Stöd någon som är i kris

Lär dig om krisstöd

Fler artiklar om krisberedskap