Översvämmad by i Pakistan

Pakistan under vatten efter översvämningar

Pakistan under vatten efter översvämningar

Översvämningarna i Pakistan slår hårt mot miljontals människor. Vi kämpar för att hjälpa och rädda liv i katastrofen.

Över en tredjedel av det stora landet Pakistan har översvämmats på grund av extrema monsunregn och smältande glaciärisar i Himalaya. Översvämningar började under sommaren 2022, men på många platser väntas vattnet inte sjunka undan på flera månader. Förödelsen är enorm – 33 miljoner människor är drabbade. 

Fler än 1000 barn och vuxna har dött och över 6 miljoner har tvingats fly sina hem. 1,1 miljoner boskapsdjur har svepts bort eller dött och jordbruksmarker, vägar och broar har förstörts. I provinserna Sindh, Punjab and Baluchistan har omkring 2 miljoner hem skadats eller förstörts helt.

– Tyvärr fruktar jag att vi har det värsta framför oss då vi vet att dessa typer av översvämningar innebär en ökad risk för vattenburna sjukdomar. Många har inte heller återhämtat sig från covid-19, säger Tage Zeineldin, på Svenska Röda Korset.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hjälpen i siffror

Här är några exempel på vad vi gjort på plats i Pakistan under översvämningskatastrofen:

  • 420 000 drabbade har nåtts med akuthjälp

  • 20 000 tält att delats ut

  • 37 000 har fått vård

  • 200 000 människor har fått hjälp som matpaket, myggnät, hygienkit och rent vatten

Man och barn hämtar rent vatten.
För att människor ska få rent vatten sätter vi upp reningsverk i Pakistan.
Människor som vadar efter översvämning

Frågor och svar om översvämningar

Läs om översvämningar
Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer