Barn bärs i säkerhet efter översvämning

Katastrofer i klimatkrisens spår – så räddar vi liv

Katastrofer i klimatkrisens spår – så räddar vi liv

Klimatkrisen är inte längre ett hot – den är redan här. Och hårdast slår den mot de redan utsatta. Få andra organisationer hanterar konsekvenserna av klimatförändringarna som Röda Korset.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Extremvädren blir allt fler och värre, och antalet människor som drabbas stiger snabbt. Vi finns över hela världen och hjälper människor som drabbas av katastrofer. Många av dem är kopplade till klimatet.

Läs vidare för att få koll på hur vi räddar liv och sprider hopp just nu.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Varje dag kämpar vi för att minska effekterna av klimatkrisen och de katastrofer som följer i dess spår. Vi finns där för att hjälpa före, under och efter katastrofer.

Före:

 • Genom att arbeta förebyggande och stärka människors motståndskraft räddar vi många liv.
 • Vi stöttar samhällen i att anpassa sig till ett mer oförutsägbart klimat. Till exempel genom att spara vatten, odla klimatsmart och bygga skyddsvallar och hus som bättre står emot stormar och översvämningar.  
 • Vi tränar människor i hur de ska agera inför och under själva katastrofen. Våra volontärer är själva en del av de samhällen som drabbas, och vet vilka förutsättningar som finns och vad som behövs. 
 • Genom att noga följa väderprognoserna kan vi nå ut med varningar i tid, även till svårtillgängliga områden. Vi kan också se till att hjälp finns på plats, redan innan katastrofen inträffar.
 • Klimatkrisen gör att sjukdomar som malaria och dengue ökar och sprids till nya områden. Vi informerar om hur man skyddar sig, vad man ska göra om man blir sjuk och erbjuder vård.  
 • Tillsammans med regeringar tar vi fram lokala planer för klimatanpassning och utvecklar system för att tidigt kunna förutse en katastrof.  
 • Även i Sverige stärker vi vår krisberedskap och förbereder oss på fler extrema väderhändelser. 

Under:

 • Vi finns på plats över hela världen för att rädda liv och ge nödhjälp vid katastrofer. Varje år når vi ca 85 miljoner människor med vård, stöd, mat, värme, rent vatten, tak över huvudet och andra saker som behövs.

 • I akuta hjälpinsatser har livräddande insatser alltid första prioritet, men vi strävar också efter så låg klimatpåverkan som möjligt. Exempelvis genom att minimera transporter, se över hur sopor tas om hand och noga välja bränsle för uppvärmning och matlagning i flyktingläger. Detta arbete kallas för Green Response. 

Efter: 

 • Vi hjälper till att återuppbygga samhällen så att de står starkare inför nästa katastrof. Till exempel genom bättre anpassade hus, odlingsmetoder och system för vattenförsörjning. 
 • Genom att säkra att människor har rent vatten, toaletter och tvättmöjligheter kan vi förhindra att sjukdomar som kolera sprids och tar fler liv efter en katastrof. 
 • Att ge psykosocialt stöd till människor som förlorat sina hem, sin försörjning och sina närstående är en viktig del av vårt arbete, för att hjälpa människor att återhämta sig.  

Klimatkrisens konsekvenser