Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Barn som leker med rockringar.

Effektrapport 2017

Den årliga rapporten visar mer konkret på vilket sätt ditt stöd till oss gjort nytta i världen. Välkommen att fördjupa dig!
Den årliga rapporten visar mer konkret på vilket sätt ditt stöd till oss gjort nytta i världen. Välkommen att fördjupa dig!

Vi har tre långsiktiga mål

 1. Nå människor i akut kris och nöd, effektivt och med insatser som möter behoven.
 2. Effektivt bidra till att stärka människors och samhällens motståndskraft mot kriser och återhämtningsförmågan efteråt.
 3. Effektivt bidra till att minska riskerna för människor och samhällen att drabbas av kriser och katastrofer.

Vikten av frivillighet

Röda Korset har fler än 12 miljoner frivilliga världen över och drygt 26.000 i Sverige. Frivilligheten är en grundförutsättning för både effektivt katastrofbistånd och för att kunna lyckas med långsiktiga riskreducerande insatser. Tack vare att frivilliga är grunden i genomförandet kan vi snabbt mobilisera stora insatser vid katastrofer. Läs mer om möjligheter till engagemang.

I Röda Korsets effektrapport 2017 kan du läsa mer om arbetet, både nationellt och i världen, och du kan se hur pengarna fördelats till olika insatsområden.

Effektrapport – visar resultat av det vi gör

Varje år sammanställer vi en effektrapport som visar givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta Svenska Röda Korset gör.

Effektrapport 2017

Vår särskilda kompetens

Vatten och sanitet

Vi är en av Sveriges ledande experter inom området vatten och sanitet i humanitära kriser. Det finns stor kompetens inom organisationen och kapacitet att agera snabbt med stöd vid en kris.

Genus och mångfald

För att hjälpen ska vara relevant måste vi ta hänsyn till människors olika förutsättningar, behov och kapacitet. Genus och mångfald är centrala nyckelbegrepp för oss. Det finns stor expertis inom organisationen kring frågan.

Hälsa

Röda Korset har bred kompetens inom hälsofrämjande insatser, såväl i Sverige som internationellt. Vi har bland annat en hälsopool med specialutbildad sjukvårdspersonal som snabbt kan skickas till katastrofområden vid behov. Läs gärna mer om vad vi gör inom området hälsa och vård.

Visste du att ...

Insatserna under 2017 ledde till att

 • 2.500 skolbarn i västra Mosul, Irak, fick dricksvatten i skolan varje dag
 • 700.000 vaccinerades i Cox’s Bazars flyktingläger
 • 300.000 människor i Syrien fick hjälp med medicin och sjukvård
 • 57.000 människor i Kamerun fick hygienutbildning
 • 10.000 undernärda barn i Somalia fick vård och behandling
 • 200.000 personer i Sydsudan fick månadsransoner med mat
 • 300.000 människor som flytt från Rakhine till Bangladesh har fått hjälp med mat, rent vatten, tak över huvudet, sjukvård och familjeåterförening.

och i Sverige att

 • 85 frivilliga erbjöd krisstöd och första hjälpen efter terrordådet på Drottninggatan i april
 • 1.684 familjer i Sverige fick hjälp med efterforskning, asylfrågor och familjeåterförening
 • 2.003 patienter fick hjälp vid våra behandlingscenter
 • 15.200 personer utbildades i första hjälpen under året
 • 2.500 intagna fick besök av en frivillig 2017
 • 520 barn fick hjälp med sina läxor
 • 52.000 personer deltog i våra aktiviteter för nyanlända i Sverige.

Tack för allt stöd!