Flickor fyller stålflaskor med vatten

Effektrapport

Effektrapport

Den årliga rapporten visar mer konkret på vilket sätt ditt stöd till oss gjort nytta i världen. Välkommen att fördjupa dig!

Våra tre arbetsområden är:

 1. Kris och katastrof
  Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Tack vare miljoner lokala volontärer i Sverige och världen över kan vi snabbt vara på plats vid en kris eller katastrof för att hjälpa drabbade.
 2. Hälsa och vård
  Vi kämpar för rätten till god och jämlik hälsa. Vi erbjuder sjukvård, aktiviteter som främjar hälsa och välmående samt ger psykosocialt stöd som hjälper människor att få en meningsfull vardag.
 3. Rätt till skydd
  Varje människa har rätt att söka skydd och varje barn har rätt att få leva med sin familj. Världen över arbetar Röda Korset för att återförena splittrade familjer, stötta människor på flykt och se till att människors rättigheter i krig och fångenskap respekteras.

Vikten av frivillighet

Röda Korset har fler än 16 miljoner volontärer världen över och omkring 23 000 i Sverige. Frivilligheten är en grundförutsättning för både effektivt katastrofbistånd och för att kunna lyckas med långsiktiga insatser. Tack vare våra volontärer kan vi snabbt mobilisera stora insatser vid katastrofer. Läs mer om möjligheter till engagemang.

I Röda Korsets effektrapport kan du läsa mer hur vårt arbete gör nytta, både nationellt och i världen, och du kan se hur pengarna fördelats till olika insatsområden.  I rapporten för 2022 har vi valt att fördjupa oss i tre områden som representerar bredden av vårt arbete: klimatanpassad hjälp i Sudan, första hjälpen-utbildningar i Sverige och stöd i asylmottagandet i Sverige.

Effektrapport – läs resultat av det vi gör (PDF)

Varje år sammanställer vi en effektrapport som visar givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta Svenska Röda Korset gör.

Effektrapport 2022

Effektrapport 2021

Effektrapport 2020

Effektrapport 2019

Effektrapport 2018

Effektrapport 2017

Visste du att ...

...insatserna under 2022 bland annat bidrog till att:

 • 6 045 skolbarn i Sudan har lärt sig grunderna om hur klimatförändringar påverkar människor, hur de förbereder sig inför katastrofer,olika människors ansvar i krislägen och hur de kontaktar viktiga institutioner.
 • 8 400 personer i Sverige har utbildats i hur man gör första hjälpen.
 • 17 604 gånger har det delats ut förnödenhter som mat, kläder, leksaker och hygienprodukter till människor vid asylboenden i Sverige.

Tack för allt stöd!