Farzad Farzaneh och Röda Korskollega framför vattenreningsverk i Uganda.

Så renar man vatten i en kris

Så renar man vatten i en kris

Hur blir smutsigt vatten rent? Programledaren Farzad Farzaneh åkte till Uganda och lärde sig rena vatten från Nilen.

800 miljoner människor i världen saknar rent vatten. Röda Korsets reningsverk producerar rent vatten i akuta kriser.

Varför behövs reningsverket?

När människor flyr och trängs ihop i flyktingläger blir rent vatten ofta en bristvara. Vi behöver vatten för att överleva, tvätta oss, laga mat och ge sjukvård.

Emergency Response Units – vattenrening i akut kris

Vi har utvecklat olika katastrofmoduler för att snabbt kunna hjälpa människor, så kallade Emergency Response Units. Den enhet som Farzad besöker består av både teknisk utrustning och specialutbildad personal. Att sätta upp en sådan enhet i en akut kris kostar mellan sex och åtta miljoner kronor.

Våra reningsverk producerar minst 600 000 liter vatten per dygn under en akut kris. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Barn dör av förorenat vatten

Varannan minut dör ett barn av förorenat vatten, och den vattenburna sjukdomen kolera drabbar mellan 1,3 och 4 miljoner människor varje år. Tillgång till rent vatten och sanitet skulle kunna rädda 840 000 människoliv – varje år.

Så stor är vattenbristen

  • En av tio av världens befolkning har ej tillgång till rent vatten.
  • En av fyra av världens befolkning har ej tillgång till sanitet.
  • Två av fem av världens befolkning har ej möjlighet till god hygien hemma.
  • Varje minut dör ett spädbarn av en infektion de fått på grund av vattenbrist och en ohygienisk miljö.
  • Globalt saknar 37 procent av alla skolor tillgång till toaletter. Söder om Sahara i Afrika är det 53 procent (mer än varannan skola).
  • Näs­tan varan­nan sjukvård­san­läg­gn­ing i låginkom­stlän­der saknar till­gång till rent vat­ten.
En grupp personer hämtar vatten ur brunn.

Alla behöver rent vatten

Läs om vatten och sanitet