Människor på översvämmad gata efter extremväder

Så skyddar du dig vid orkan, cyklon och tyfon

Så skyddar du dig vid orkan, cyklon och tyfon

Tänk om katastrofen plötsligt slår till där du är. Här berättar vi hur du bäst skyddar dig mot extrema väderfenomen som orkaner, cykloner och tyfoner.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Tropisk storm, orkan, cyklon, tyfon – vad är det för skillnad?

Det finns olika begrepp för liknande väderfenomen. Vilket ord som används beror på var fenomenet sker och hur starka vindarna är. 

Vindstyrka mäts i antal meter per sekund ("sekundmeter" eller "m/s").

 • Stormar beskrivs av SMHI som oväder med vindar på minst 24,5 m/s. 
 • Tropiska stormar är oväder som bildas i områden med varmare hav. De kallas för storm redan vid 17 meter per sekund.
 • Orkan definieras av SMHI som vindar med medelhastighet över 118 kilometer i timmen (en vindstyrka på 32,6 m/s).
 • En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över hav med hög vattentemperatur. I asiatiska halvan av Stilla havet kallar man cykloner för tyfoner när de uppnår orkanvindar (33 m/s).

Geografiskt delas väderfenomen upp så här

 • Orkaner: Atlanten och östra Stilla havet.
 • Cykloner: Indiska oceanen och södra Stilla havet.
 • Tyfoner: västra Stilla havet.

Hur skyddar du dig vid en orkan, cyklon eller tyfon?

1. Innan ovädret slår till
 • Följ väderleksrapporter under orkansäsong. I de flesta länder finns det fungerande system för hur varningar går ut i radio och andra medier, så lokalbefolkningen får ofta förvarning när en tropisk cyklon är på antågande.
 • Om du hör att ett oväder närmar sig, se till att ta dig till en säker plats. Vid risk för stormvågor är det viktigt att ta dig till en hög punk dit inte vattennivåerna stiger. Vid risk för stora mängder nederbörd bör du undvika sluttningar och lågt liggande platser då det finns risk för jordskred och plötsliga översvämningar.
 • Se till att bunkra upp med mat och vatten, då det kan vara svårt att ta sig till affärer under och direkt efter ovädret.
2. Medan ovädret pågår
 • Försök att behålla lugnet och inte drabbas av panik.
 • Gå inte ut om det inte är absolut nödvändigt. När vindarna tilltar i styrka finns det risk att du skadas av objekt som kommer flygandes.
 • Sök till dig nedre delarna av en solid byggnad.
 • Undvik att var nära fönster, det finns risk att de krossas och skadar dig.
 • Läs om vad du ska göra vid en översvämning.
3. Efter ovädret
 • Om du evakuerats vänta med att återvända tills lokala myndigheter bekräftat att det är säkert.
 • Försök att inte använda telefonen om det inte är för att rädda liv eller hjälpa skadade, då telefonnätet snabbt blir överbelastat.
 • Gå inte in i skadade byggnader och se upp för fallande objekt som träd och telefonstolpar.
 • Var uppmärksam på följdhändelser, som översvämningar.
 • Kontakta anhöriga när det är möjligt.
 • Är du utomlands, kontakta svenska ambassaden.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur hjälper Röda Korset vid extrema väder?

Vi har stor erfarenhet av att rädda liv vid katastrofer. Genom att arbeta förebyggande kan vi stärka samhällens motståndskraft. Vi finns på plats före, under och efter extremvädret:

 • Innan ovädret drar in jobbar vi med att varna och evakuera.
 • I det akuta skedet hjälper vi med sök- och räddningsinsatser och ger nödhjälp så att människor som tvingats lämna sin hem ska klara sig.
 • Efter katastrofen hjälper vi till att återuppbygga samhällen, exempelvis genom att bygga skydd och bättre hus
Översvämmad gata efter storm

Stormväder

Läs om stormar

Förbered dig för kris