Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Haiti – hårt drabbat av jordbävning

Haiti är ett av världens mest ojämlika länder – skillnaderna mellan fattiga och rika är gigantiska. Fyra av fem invånare lever i fattigdom.
Haiti är ett av världens mest ojämlika länder – skillnaderna mellan fattiga och rika är gigantiska. Fyra av fem invånare lever i fattigdom.

Haiti ligger i Karibien på samma ö som Dominikanska Republiken. Här lever drygt 11 miljoner människor. Landet beskrivs ofta som ett av det fattigaste på västra halvklotet. Hjälpbehoven är omfattande och omkring var fjärde invånare behöver nödhjälp för att klara sig. Våld och brutala gängstrider utmanar vardagen för flera miljoner människor.

Sedan den svåra jordbävningen 2010 har medierapporteringen från landet varit låg, trots de stora problem som befolkningen tampas med.  

Naturkatastrofer slår hårt 

Haiti drabbas emellanåt av orkaner, översvämningar, jordskred, torka och jordbävningar. Det är katastrofer som landet och dess resurssvaga befolkning har svårt att klara av. Den kraftiga jordbävningen 2010 orsakade ofattbart stora konsekvenser. Över 200 000 människor dog och miljontals drabbades. 2016 orsakade orkanen Matthew stora skador och mänskligt lidande. I oktober 2018 slog ytterligare en stor jordbävning till. Haiti håller fortfarande på att återhämta sig från dessa katastrofer. 

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Ditt stöd möjliggör Röda Korsets både kort -och långsiktiga arbete för barn och vuxna som drabbats av krig och katastrofer världen över. Du skänker hopp och räddar liv!

Rent vatten stoppar kolerautbrott 

Vi har personal och tusentals volontär i Haiti och kämpar för att stärka beredskapen och ge människor bättre möjligheter att kunna stå emot kriser.

Ett stort problem i Haiti är bristen på rent vatten. Risken att drabbas av kolera, som sprids via smutsigt vatten, är hög. Vi ser till att människor får rent vatten samt sprider information och kunskap om hur människor kan hålla sig friska från vattenburna sjukdomar.