Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Haiti hårt drabbat av jordbävning

Tusentals har dött och skadats efter den kraftig jordbävningen i Haiti. Vi kämpar för att rädda liv!
Tusentals har dött och skadats efter den kraftig jordbävningen i Haiti. Vi kämpar för att rädda liv!

Jordbävningen uppmätte 7,2 på richterskalan och drabbade västra delen av landet på lördagen den 14:e augusti. Över 2 200 personer har dött, över 300 saknas och 12 000 har skadats.

55 000 hem har förstörts och ytterligare omkring 70 000 hem har skadats. Omkring 800 000 människor påverkas av katastrofen. Hjälpbehoven är stora och förödelsen har gjort det svårt att ta sig fram. Röda Korset i Haiti har hjälpt till i det akuta räddningsarbetet sedan dag ett. 

Här är några exempel på hur vi hjälper i Haiti:

  • 200 ton med livsviktiga saker som hygienkit, köksutrustning, tält, filtar, myggnät, och vattendunkar har anlänt till Haiti.
  • Vi har öppnat ett fältsjukhus.
  • Vi jobbar för att människor ska få rent vatten samt goda sanitets- och hygienfaciliteter, vilket är viktigt för att stoppa sjukdomar från att spridas.
  • Räddningsteam har sökt efter och räddat människor bland rasmassorna.
  • Hundratals av våra lokala volontärer, som själva drabbats av denna katastrof, arbetar även med att ge första hjälpen, vård och akutboenden.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Stor hjälpinsats för att rädda liv

Jordbävningen har orsakat stora skador, inte minst i områden kring Jeremie och Les Cayes. Många människor har förlorat sin hem samtidigt som sjukhus, vägar, broar och annan infrastruktur har skadats eller förstörts.

− Jordbävningen är fasansfull upplevelse för människor och Haiti var redan före skalvet ett utsatt land med stor fattigdom och regelbundna naturkatastrofer, säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset.

Vi på Röda Korset har lång erfarenhet av att hjälpa och rädda liv efter jordbävningar och andra naturkatastrofer. I det akuta räddningsarbetet har våra lokala volontärer gjort stora insatser.

Hjälpen kommer också utifrån i form av nödmaterial som transporteras till Haiti. Många experter från Röda Korset är också på plats för att se till att hjälpen når fram på bästa sätt till de mest utsatta. 

Vår insats handlar om att rädda liv, hjälpa skadade, ge folk tak över huvudet, rent vatten och nödhjälp – ett arbete som kommer pågå en lång tid framåt.-

Storm drog in över Haiti

Några dagar efter jordbävningen drog den tropisk stormen Grace in över Haiti. Ett hårt slag mot jordbävningsdrabbade människor som blivit hemlösa eller saknar tak över huvudet. Stormen orsakade stora översvämningar och har begränsat tillgången till rent vatten samt hindrat eftersöknings- och räddningsarbetet.

Under de kommande månaderna, då orkansäsongen pågår, är risken stor att Haiti kommer drabbas av ytterligare stormar, lågtryck och orkaner.

Fattigt land där stöd behövs

Haiti ligger i Karibien på samma ö som Dominikanska Republiken. Fyra av fem invånare lever i fattigdom i det som är det fattigaste landet på västra halvklotet. Haiti är ett av världens minst utvecklade länder och ett av de mest ojämlika – skillnaderna mellan fattiga och rika är gigantiska. Hjälpbehoven är omfattande och cirka var fjärde invånare behöver humanitärt stöd. Det bor drygt 11 miljoner människor i Haiti.

Naturkatastrofer slår extremt hårt

Haiti drabbas emellanåt av orkaner, översvämningar, jordskred, torka och jordbävningar. Det är katastrofer som landet och dess resurssvaga befolkning har svårt att klara av. 2010 drabbas landet av en kraftig jordbävning som hade ofattbart stora konsekvenser. Över 200 000 människor dog och miljontals drabbades. 2016 orsakade orkanen Matthew enorma skador och mänskligt lidande. I oktober 2018 slog ytterligare en stor jordbävning till. Haiti håller fortfarande på att återhämta sig från dessa katastrofer.

Vi försöker hindra kolerautbrott

Vi har tusentals volontär i Haiti och vi har haft stora hjälpinsatser i samband med det senaste decenniets svåra katastrofer. I vårt arbete kämpar vi för att stärka beredskapen och ge människor bättre möjligheter att kunna stå emot kriser.

Ett stort problem i Haiti är bristen på rent vatten. Risken för spridning av sjukdomen kolera, som sprids via bland annat smutsigt vatten, är hög. Därför jobbar vi med förebyggande insatser mot kolera samt andra vattenburna sjukdomar.