Nödhjälp ger i Haiti av Röda Korset.

Haiti – hårt drabbat av fattigdom

Haiti – hårt drabbat av fattigdom

Haiti är ett av världens mest ojämlika länder och naturkatastrofer och våld slår hårt mot många människor. Vi har länge gett hjälp på plats.

Haiti ligger i Karibien på samma ö som Dominikanska Republiken. Här lever drygt 11 miljoner människor. Landet beskrivs ofta som ett av det fattigaste på västra halvklotet. Hjälpbehoven är omfattande och omkring var fjärde invånare behöver nödhjälp för att klara sig. Våld och brutala gängstrider utmanar vardagen för flera miljoner människor.

Sedan den svåra jordbävningen 2010 har medierapporteringen från landet varit låg, trots de stora problem som befolkningen tampas med. Vi är på plats i landet för att ge humanitärt stöd.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Naturkatastrofer slår hårt mot Haiti

Haiti drabbas emellanåt av orkaner, översvämningar, jordskred, torka och jordbävningar. Det är katastrofer som landet och dess resurssvaga befolkning har svårt att klara av. Den kraftiga jordbävningen 2010 orsakade ofattbart stora konsekvenser. Över 200 000 människor dog och miljontals drabbades. 2016 orsakade orkanen Matthew stora skador och mänskligt lidande. I oktober 2018 slog ytterligare en stor jordbävning till. Haiti håller fortfarande på att återhämta sig från dessa katastrofer. 

Räddningsarbetare på Haiti
37 ton med nödhjälp skickades med flyg från Röda Korsets lager i Panama till Haiti. I lasten fanns bland annat hygien-kit, myggnät, presenningar och matlagningsutrustning.

Rent vatten stoppar kolerautbrott 

Vi har tusentals volontär i Haiti och vi har haft stora hjälpinsatser i samband med det senaste decenniets svåra katastrofer. I vårt arbete kämpar vi för att stärka beredskapen och ge människor bättre möjligheter att kunna stå emot kriser.

Ett stort problem i Haiti är bristen på rent vatten. Risken för spridning av sjukdomen kolera, som sprids via bland annat smutsigt vatten, är hög. Därför jobbar vi med förebyggande insatser mot kolera samt andra vattenburna sjukdomar.

Rasmassor efter svår jordbävning

Jordbävning – när hela marken skakar

Frågor och svar om jordbävningar
En grupp personer hämtar vatten ur brunn.

Alla behöver rent vatten

Läs om vatten och sanitet
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar