Hjälparbetare vid jordbävning i Marocko

Marocko – vi är på plats efter jordbävningen

Marocko – vi är på plats efter jordbävningen

Tusentals människor har dött och många saknas efter den kraftiga jordbävningen i Marocko. Vi är på plats för att ge nödhjälp, vård och evakuera skadade.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Jordbävningen i Marocko uppges vara den kraftigaste i Nordafrika på över 100 år. Skalvet inträffade den 8 september 2023, nära turiststaden Marrakech.

Vi på Röda Korset har varit på plats sen första stund. Vår räddningspersonal och volontärer har varit i gång för att rädda liv och ge stöd allt sedan skalvet slog till. Vi fortsätter våra hjälpinsatser så länge det krävs.

– Internationell hjälp kommer behövas under lång tid framåt. Tusentals familjer har förlorat allt de äger. Nu måste vi se till att de får känna trygghet och har någonstans att sova och äta. Annars riskerar vi en katastrof i katastrofen, säger Tage Zeineldin, katastrofexpert hos Röda Korset. 

Förlorade familj i katastrofen

När jordbävningen slog till låg Nezha och hennes tre barn och sov i hembyn Amizmiz. De lyckades fly ut ur huset och överlevde. Det gjorde däremot inte sju av hennes andra släktingar. Nezha är en av alla de i Marocko som förlorat nära och kära. Nu bor hon i ett tält och situationen i hennes by är svår. Röda Korset är på plats och hjälper bland annat med förnödenheter och psykosocialt stöd.

Många riskerar att drabbas av vattenföroreningar

Jordbävningen i Marocko har påverkat vattenförsörjningen i de berörda områdena, både när det kommer till tillgänglighet och kvalitet. Det betyder att risken för att vattenburna sjukdomar sprids är stor. Röda Korset är på plats i drabbade områden för att stötta och minska risken för sjukdomar. Vi jobbar bland annat med att ordna toaletter, duschar samt med att förbättra avloppssystem.

Nezha pratar med volontär i Marocko
Nezhas samtalar med en av våra volontärer. Byn Amizmiz där hon bor drabbades mycket hårt av jordbävningen.

Så hjälper vi efter jordbävningen i Marocko

  • Vi ger första hjälpen och psykosocialt stöd.
  • Transporterar skadade till sjukhus.
  • Delar ut filtar och andra förnödenheter.
  • Jobbar för bättre hygien och sanitet så att sjukdomar kan undvikas.
  • Arbetar för att på ett värdigt sätt ta hand om avlidna.

Vi vet av erfarenhet att hjälpbehoven kommer att vara stora under lång tid. Röda Korset arbetar febrilt för att rädda liv nu men samtidigt är vi också redo att ge stöd under lång tid och hjälpa människor att bygga upp sina liv igen.

Pojkes fot behandlas av volontär i Marocko
Jordbävningen har slagit hårt i svårtillgängliga bergsområden. Vår volontärer hjälper runt om i det drabbade området, bland annat med första hjälpen.

Läs mer om jordbävningar

Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar