Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Uganda – stöd i flyktingkrisen

Landet tar emot största antal flyktingar i Afrika. Fattigdomen är utbredd och många människor saknar tillgång till rent vatten och hälsovård.
Landet tar emot största antal flyktingar i Afrika. Fattigdomen är utbredd och många människor saknar tillgång till rent vatten och hälsovård.

Vi hjälper i coronakrisen

Just nu arbetar vi på Röda Korset för att förhindra spridningen av COVID-19. Samtidigt fortsätter vi att ge stöd till människor som lever i utsatthet på många andra sätt. I de hjälpprojekt vi genomför ser vi till att göra insatser som att exempelvis informera människor om coronaviruset och hur de kan skydda sig. Arbetet görs tillsammans med invånarna för att lättare förstå vilka behov de har, det ökar förtroendet och bidrar förhoppningsvis till minskade spridning av viruset.

Uganda ligger i östra Afrika i höjd med ekvatorn. De senaste åren har många människor flytt till landet. Främst kommer de från grannländerna Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo (även kallat Kongo-Kinshasa) där väpnade konflikter pågår. Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest människor på flykt. Över 1,2 miljoner flyktingar bor i landet.

Miljontals behöver hjälp

Klimatförändringar, minskande naturresurser, flyktingkris och ökande befolkning är faktorer som sätter press på samhällets infrastruktur, hälsovårds- och utbildningssystem. Många lever i fattigdom och saknar tillgång till rent vatten och bra santitetslösningar. 1,4 miljoner människor behöver få humanitär hjälp – en stor del av dem är barn. De senaste åren har utbrott av sjukdomar som mässling och kolera skett.

Vi ger livsviktigt stöd

Våra volontärer finns runt om i landet och vi hjälper dagligen människor som lever i utsatthet. I de områden där flyktingar bosatt sig hjälper vi bland annat med rent vatten och jobbar för att förebygga sjukdomar. Det akuta stöd vi ger är jätteviktigt men vi satsar också på mera långsiktiga åtgärder. Vi jobbar till exempel för att människor som flytt ska kunna hitta sätta att försörja sig på.