Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Uganda – stöd i flyktingkrisen

Landet tar emot största antal flyktingar i Afrika. Fattigdomen är utbredd och många människor saknar tillgång till rent vatten och hälsovård.
Landet tar emot största antal flyktingar i Afrika. Fattigdomen är utbredd och många människor saknar tillgång till rent vatten och hälsovård.

Uganda ligger i östra Afrika i höjd med ekvatorn. De senaste åren har många människor flytt till landet. Främst kommer de från grannländerna Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo (även kallat Kongo-Kinshasa) där väpnade konflikter pågår. Uganda är ett av de länder i världen som tar emot flest människor på flykt. Fler än 1,2 miljoner flyktingar bor i landet.

Miljontals behöver hjälp i Uganda

Klimatförändringar, minskande naturresurser, flyktingkris och ökande befolkning är faktorer som sätter press på samhällets infrastruktur, hälsovårds- och utbildningssystem. 1,4 miljoner människor behöver humanitär hjälp – en stor del av dem är barn. 

Många lever i fattigdom i Uganda och saknar tillgång till rent vatten och bra santitetslösningar. De senaste åren har utbrott av sjukdomar som mässling och kolera skett. Pandemin har ytterligare förvärrat situationen.

Vi ger livsviktigt stöd

Våra volontärer finns runt om i landet och vi hjälper dagligen människor som lever i utsatthet. I de områden där flyktingar bosatt sig hjälper vi bland annat med rent vatten och jobbar för att förebygga sjukdomar. Det akuta stöd vi ger är jätteviktigt men vi satsar också på mera långsiktiga åtgärder. Vi jobbar till exempel för att människor som flytt ska kunna hitta sätt att försörja sig.