Volontärer hjälper i översvämningar i Libyen

Libyen – vi hjälper efter översvämningar

Libyen – vi hjälper efter översvämningar

Enorma översvämningar har slagit hårt mot östra Libyen. Vi är på plats för att hjälpa drabbade i förödelsen.

Översvämningarna som drabbade östra Libyen i mitten av september har orsakt kaos och förstörelse i en redan mycket utsatt region. Flera tusen människor har dött och ytterligare tusentals saknas.

Våra kollegor i landet har varit på plats sedan katastrofen startade och jobbat med att söka efter överlevande, evakuera och ge vård. De som överlevt är i stort behov av den nödhjälp som vi ger.

– De humanitära behoven är så stora att det är svårt att ta till sig. Det är ett redan sårbart samhälle med svagt hälsosystem. Då slår en katastrof som den här oerhört hårt. Internationell hjälp krävs och kommer behövas under lång tid, säger Tage Zeineldin, katastrofexpert på Röda Korset.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Mitt i den enorma förödelsen arbetar vi för att hjälpa alla de tiotusentals som drabbats.

Akuta hjälpbehov efter Stormen Daniel

Det var när stormen Daniel drog in över Libyen den 10 september som kraftigt regn ledde till översvämningar. Två dammar kollapsade dessutom dagen efter och läget blev än värre. På vissa platser steg vattennivån med över sju meter.

Värst drabbade är städer som Darnah, Benghazi och Tobruk i den nordöstra delen av landet. Vägar, elnät och kommunikationslinjer har skadats och gör situationen än svårare.

Många människor som drabbats har redan under lång tid levt i en utsatt situation. Vårt största fokus nu är att stötta de överlevande med olika typer av nödhjälp och förnödenheter, tak över huvudet, kontakt med nära och kära, och psykosocialt stöd.

I det akuta skedet räddade vi människor undan vattenmassorna. Arbetet var förenat med livsfara och tragiskt nog omkom tre av våra volontärer under räddningsaktionen.

Libyen – ett land präglat av väpnad konflikt

Under lång tid har livet varit svårt för många människor i Libyen. Över tio år av väpnade konflikter och våldsamma situationer har lämnat ett betydande antal civila på flykt, med samhällen som har tvingats uthärda ekonomiska svårigheter, ett försvagat sjukvårdssystem, bristande infrastruktur samt en miljö förorenad av vapen. 

Vi har funnits på plats under hela denna svåra tid i landet för att hjälpa och ge stöd. Det är något vi kommer fortsätta med även i framtiden.

Så hjälper Röda Korset i översvämningar

  • Röda Korset försöker vara snabbt på plats för att rädda liv och ge stöd. Insatser för att evakuera och ta hand om de drabbade startas så fort som möjligt. Det behövs filtar, mat och rent vatten, men också temporära boenden och fältsjukhus för de akut skadade.
  • Det krävs också en långsiktig plan för att återuppbygga samhällen och infrastruktur som förstörts.
  • Vi arbetar även förebyggande, exempelvis genom att bygga upp lager med nödhjälp och utbilda volontärer. En viktig del är också att vi involverar lokalbefolkningen och lär ut som hur de upptäcker risker i samhället. Det förebyggande arbetet räddar liv.

Vår volontärer i Libyen kämpar för att rädda liv i vattenmassorna efter översvämningarna.

Människor som vadar efter översvämning

Frågor och svar om översvämningar

Läs om översvämningar
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar