Barn vid matutdelning i Jemen.

Jemen – krig och hunger slår hårt

Jemen – krig och hunger slår hårt

Samtidigt som krig rasar i Jemen står landet på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals människor får inte tillräckligt med mat.

Jemen (alternativt Yemen) är ett av världens fattigaste länder. Landet ligger längst söderut på den arabiska halvön, med gräns mot Saudiarabien och Oman. Redan innan krig utbröt i Jemen 2015 var läget akut för många människor, en situation som förvärrats med åren. Fler än 20 miljoner, två tredjedelar av befolkningen, är i behov av nödhjälp för att överleva och bristen på mat och rent vatten är utbredd. 4,7 miljoner kvinnor och barn lider av akut undernäring.

Civila drabbas både av direkta attacker och av att infrastruktur som elnät, vattensystem och hälsokliniker förstörs i kriget.

Vi är på plats för att människor ska få mat, rent vatten och vård.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Röda Korsets hjälp till Jemen (Yemen)

2021 bidrog vi bland annat med följande insatser:

  • 1,6 miljoner människor fick nödhjälp i form av mat, utsäde, hushållsartiklar och kontantstöd.
  • 1,3 miljoner människor fick vård vid 83 sjukhus och vårdcentraler.
  • 6 miljoner människor fick tillgång till rent vatten och bättre toaletter. Detta är ett effektivt sätt att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Barn får betala priset i kriget

Två miljoner barn i Jemen går inte i skolan och mer än 2 500 skolor är skadade eller helt förstörda av kriget, enligt FN:s uppskattningar. Många barn kan inte längre gå i skolan och en hel generation går förlorad när möjligheten till en bättre framtid försvinner. De blir ofta familjeförsörjare, tvingas att jobba eller sitta på gatan och tigga. Många måste sluta skolan och hinner sällan leka, deras barndom är oåterkalleligt förändrad.

Fysiska handikapp på grund av kriget är vanliga, 38 procent av patienterna på rehabiliteringscentra som stöds av Röda Korset är barn. De påverkas djupt av våld, vilket skadar deras psykiska hälsa och framtidsutsikter.

För många barn finns inte deras vanliga liv mer, det finns ingen stabilitet eller trygghet och rädslan för framtiden är stor.

Sjukvård i skottlinjen

Civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte angripas i krig. Det står fastslaget i det som kallas för krigets lagar. Trots det sker det gång på gång i Jemen. Knappt hälften av landets sjukhus och hälsokliniker fungerar.

– Livet i Jemen är väldigt osäkert. Det präglar oss som jobbar där, men framför allt befolkningen. Många upplever en fysisk rädsla för att bli offer i den här konflikten, säger vår sjuksköterska Katarina Öberg som har arbetat i Jemen.

Sjukdomar riskerar att spridas i Jemen

Cirka 15 miljoner människor i Jemen saknar rent vatten och har inte tillräckligt med sanitära anläggningar eftersom konflikten har haft stor inverkan på infrastrukturen. 

Brist på rent vatten och sjukvård gör att sjukdomar och epidemier riskerar att blossa upp. Kolera sprider sig snabbt trots att sjukdomen är relativt lätt att förebygga. Varje sommar återkommer koleran i Jemen när regnsäsongen börjar. Även sjukdomar som difteri (förr kallad strypsjuka) och mässling sprids i landet.

Vår hjälp når fram till krigets Jemen

Internationell och lokal personal samt tusentals volontärer ser till att människor nås av nödhjälp. Säkerhetssituationen är dock svår och ett tiotal av våra kollegor har omkommit i sina insatser för att rädda liv. Hjälpen kommer fram även om det går frustrerande långsamt på grund av kriget i Jemen.

Röda Korset stöttar hälsokliniker och sjukhus, behandlar undernärda barn och delar ut mat. Samtidigt uppmanar vi alla sidor i konflikten att skydda civila och göra det möjligt för hjälp att komma fram. Möjligheten att nå utsatta människor med livsviktiga förnödenheter, mediciner och material är avgörande för att rädda liv i Jemen.

Barn går in till sjukhus i Mali

Värsta krigen och konflikterna

Läs om några av de värsta krigen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar