Barn vid matutdelning i Jemen.

Jemen – krig och hunger slår hårt

Jemen – krig och hunger slår hårt

Samtidigt som krig rasar i Jemen står landet på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals människor får inte tillräckligt med mat.

Jemen är ett av världens fattigaste länder och ligger längst söderut på den arabiska halvön, med gräns mot Saudiarabien och Oman. Redan innan krig utbröt i Jemen 2015 var läget akut för många människor, en situation som förvärrats med åren. Fler än 20 miljoner, två tredjedelar av befolkningen, är i behov av nödhjälp för att överleva och bristen på mat och rent vatten är utbredd. 4,7 miljoner kvinnor och barn lider av akut undernäring.

Civila drabbas både av direkta attacker och av att infrastruktur som elnät, vattensystem och hälsokliniker förstörs i kriget.

Vi är på plats för att människor ska få mat, rent vatten och vård.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Röda Korsets hjälp till Jemen

2021 bidrog vi bland annat med följande insatser:

  • 1,6 miljoner människor fick nödhjälp i form av mat, utsäde, hushållsartiklar och kontantstöd.
  • 1,3 miljoner människor fick vård vid 83 sjukhus och vårdcentraler.
  • 6 miljoner människor fick tillgång till rent vatten och bättre toaletter. Detta är ett effektivt sätt att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Sjukvård i skottlinjen

Civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte angripas i krig. Det står fastslaget i det som kallas för krigets lagar. Trots det sker det gång på gång i Jemen. Knappt hälften av landets sjukhus och hälsokliniker fungerar.

– Livet i Jemen är väldigt osäkert. Det präglar oss som jobbar där, men framför allt befolkningen. Många upplever en fysisk rädsla för att bli offer i den här konflikten, säger vår sjuksköterska Katarina Öberg som har arbetat i Jemen.

Sjukdomar riskerar att spridas i Jemen

Brist på rent vatten och sjukvård gör att sjukdomar och epidemier riskerar att blossa upp. Ett stort kolerautbrott som började 2016 ledde bland annat till att tusentals människor dog. Även sjukdomar som difteri (förr kallad strypsjuka) och mässling sprids i Jemen.

Vår hjälp når fram till krigets Jemen

Internationell och lokal personal samt tusentals volontärer ser till att människor nås av nödhjälp. Säkerhetssituationen är dock svår och ett tiotal av våra kollegor har omkommit i sina insatser för att rädda liv. Hjälpen kommer fram även om det går frustrerande långsamt på grund av kriget i Jemen.

Röda Korset stöttar hälsokliniker och sjukhus, behandlar undernärda barn och delar ut mat. Samtidigt uppmanar vi alla sidor i konflikten att skydda civila och göra det möjligt för hjälp att komma fram. Möjligheten att nå utsatta människor med livsviktiga förnödenheter, mediciner och material är avgörande för att rädda liv i Jemen.

Pojke leker i bilvrak

Jemens barn får betala priset i kriget

Mer om barnen i Jemen
Barn går in till sjukhus i Mali

Värsta krigen och konflikterna

Läs om några av de värsta krigen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar