Barn går in till sjukhus i Mali

Värsta krigen och konflikterna i världen

Värsta krigen och konflikterna i världen

Runt om i världen rasar ett stort antal krig och konflikter med enormt mänskligt lidande som följd. Här listar vi några av världens svåraste konflikter just nu. Röda Korset är på plats för att rädda liv – överallt.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ukraina

ÅÄÖ
Människor på flykt tar skydd när strider hörs i närheten av tågstationen.

Kriget i Ukraina slår ofattbart hårt mot människor. Det är den snabbast växande humanitära katastrofen i världen just nu. Med strider som pågår i tätbefolkade områden blir människor till måltavlor och det finns varken tillräckligt med mat, vatten eller vård. Konflikten började redan för åtta år sedan i östra Ukraina. Miljontals människor har tvingats överge sina hem, majoriteten är på flykt inne i Ukraina medan övriga flytt utomlands.

Vi är på plats runt om i Ukraina och längs flyktvägarna i andra länder. Vårt stöd består bland annat i att ge mat, vatten, hygienkit, mediciner, vård och krisstöd. Vi hjälper familjer som förlorat kontakt att hitta varandra igen och reparerar vattensystem för att sjukhus ska få vatten. Hundratusentals barn och vuxna har nåtts av vår hjälp och vår insats kommer att fortsätta så länge det behövs.

Israel och Palestina

Israel och Palestina - sjukvårdare från Röda Korset.

Konflikten i Israel och Palestina har pågått i decennier och har blossat upp många gånger genom åren. Den senaste tiden har våldet eskalerat och orsakat enormt lidande. Civila drabbas hårt och hjälpbehoven är stora. Vi finns på plats för att hjälpa både i Israel och Palestina. Några av de saker vi gör är att köra ambulanser, ge vård och hjälpa människor att evakuera. Vi är neutrala och opartiska och kämpar för att ge humanitärt stöd till alla som behöver det.

Så hjälper vi just nu i Israel och Palestina

Jemen

ÅÄÖ
Människor som har flytt sina hem får nödhjälp i distriktet Az Zuhrah i västra Jemen. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen kämpar dagligen för att nå de mest utsatta.

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015 och drivit det redan fattiga landet ner i världens största humanitära kris. Ofattbara 24 miljoner människor är i behov av nödhjälp för att överleva.

Minst 15 000 civila har dödats och fler än 3,5 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet. Flera miljoner barn och vuxna står på randen till svält.

Jemens historia präglas av kolonialism och maktkamp mellan olika religiösa grupper och klaner. De två huvudparterna i kriget, regeringstrupperna och rebellgruppen huthi, har legat i konflikt sedan början av 2000-talet. Våldsamheterna ökade efter den arabiska våren 2011, då Saleh avsattes som president. Den nyvalde presidenten Hadi, den enda kandidaten i ett val 2012, sattes i husarrest av rebellerna och flydde sedan landet.

Våren 2015 inledde Saudiarabien, med stöd av tio andra länder, flygattacker mot huthistyrkorna, för att återupprätta president Hadis regering. FN har upprepade gånger försökt medla mellan de olika parterna. Kortare perioder av vapenvila har uppnåtts, men inget av fredssamtalen har lett till ett permanent stopp på kriget.

Fyra miljoner människor har hittills fått vår hjälp och vi fortsätter ge humanitärt stöd så länge det behövs. Men arbetsförhållandena är extrema. För några år sedan sköts en medarbetare ihjäl i staden Taiz och alla projekt som inte vardirekt livräddande stoppades tillfälligt. Det är svårt att få ut hjälp i landet på grund av kriget, men tack vare lokal närvaro överallt med tusentals volontärer kan vi nå fram.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Syrien

Mor med barn i förfallen gränd
Miljontals människor har flytt undan den blodiga konflikten i Syrien.

Kriget i Syrien har rasat i över elva år. Mer än halva befolkningen har tvingats lämna sina hem. Det gör Syrien till världens största flyktingkatastrof.

Det som började med demonstrationer mot president Bashar al-Assads regim under den arabiska våren 2011 utvecklades snart till ett blodigt inbördeskrig. Med åren har Syrien blivit spelplan inte bara för lokal maktkamp utan också regionala och globala intressen.

För civilbefolkningen har kriget haft katastrofala följder. Av landets 18 miljoner invånare beräknas 13 miljoner vara i behov av humanitärt stöd. Över sex miljoner människor befinner sig på flykt inom landet, fem miljoner har sökt sig över gränserna för skydd. Hela städer är raserade, sjukhus har bombats och det råder brist på mat, vatten och sjukvård. Miljontals barn kan inte gå i skolan.

Röda Korset bistår människor i Syrien och på flykt till grannländerna med bland annat mat, rent vatten och vård av sjuka och skadade.

Etiopien

Hjälpsändning kommer fram till norra Etiopien
Hjälpsändning kommer fram till norra Etiopien.

Svåra strider i Tigray i norra Etiopien har bidragit till en enorm humanitär kris. Enligt FN är 7 miljoner människor i norra Etiopien i behov av nödhjälp för att överleva. 400 000 uppges leva under svältliknande förhållanden.

Konflikten eskalerade 2020 mellan regeringsstyrkor och oppositionella. Befolkningen har tvingats på flykt och bristen på både mat och vård är skriande. Många människor är jordbrukare och behöver sina grödor för att överleva, på flykt står de utan mat.

Hjälptransporter kunde inte komma fram under lång tid, vilket förvärrande läget. Men sedan hösten 2021 har Röda Korset kunnat transportera framför allt medicin och sjukvårdsutrustning till Mekelle, regionens huvudstad. Hjälpen distribueras över hela Tigray. Vi hjälper också människor på flykt med nytt utsäde så att de kan börja odla grödor.

Sydsudan

Volontär hjälper skottskadad intill ambulans
När tre barn skottskadades hjälpte vi till att evakuera dem till ett sjukhus där de kunde få vård. Vi på Röda Korset stöttar sjukvården i Sydsudan.

Ett fredsavtal för det krigshärjade Sydsudan skrevs under i september 2018. Det gav en strimma av hopp i det afrikanska land där flest människor är på flykt just nu. Dessvärre har våldsamheter blossat upp även efter avtalet.

Sydsudan är världens yngsta land och bildades 2011, då det blev självständigt från Sudan. Motsättningar mellan landets presidient och vicepresident eskalerade snart till en inbördeskrig med etniska förtecken, då ledarna kommer från olika folkgrupper i landet.

Kriget har gjort att det redan mycket fattiga Sydsudans ekonomi har kollapsat. Bönder går miste om såväl sådd som skörd. På många håll råder därför akut matbrist. I konfliktens spår utsätts civila för fruktansvärda övergrepp. Av landets cirka 12 miljoner invånare befinner sig omkring 4 miljoner på flykt. 2 miljoner har flytt till omkringliggande länder. Över halva landets befolkning bedöms vara i behov av nödhjälp.

Vi hjälper människor med vård och delar ut mat och vatten. Vi ser till att familjer får träffas igen efter att ha förlorat kontakten på flykt och jobbar för krigets lagar ska respekteras. Vi jobbar ockå för att människor ska hitta försörjning, för att klara sig på längre sikt.

Somalia

Armen mäts på liten flicka
Den lilla flickan Maryan får sin överarm mätt på vår mobila hälsoklinik i Somalia. Vår sjuksköterska konstaterar att Maryan inte lider av undernäring. Dessvärre finns det många andra barn i Somalia som inte får tillräckligt med näring - vi kämpar för att hjälpa dem.

Somalia blir sakta stabilare efter över 25 års inbördeskrig. Men fortfarande är landet mycket farligt och befolkningen är extremt sårbar.

Somalia ligger längst ut på Afrikas horn och har omkring 15 miljoner invånare. Landet kastades in i inbördeskrig 1991 då den dåvarande diktatorn, Mohamed Siad Barre, störtades. Rivaliserande krigsherrar och klaner slogs om makten. I mitten på 2000-talet tog den islamistiska milisgruppen al-Shabaab över stora delar av landet.

2012 fick Somalia sitt första parlament på över 20 år. Samma år hölls det första presidentvalet sedan 1967. I dag finns en internationellt erkänd regering, men styret är inte stabilt och det pågår fortfarande konflikter på flera håll i landet. Al-Shabaab har pressats tillbaka, men utgör fortfarande ett stort hot och utför med jämna mellanrum blodiga terrordåd.

Landet har stora problem med undernäring, hög mödradödlighet och svåra mässlings- och kolerautbrott. Återkommande torka och översvämningar slår hårt mot den ansträngda civilbefolkningen.

Vi delar ut nödhjälp, återuppbygger vattensystem, bistår sjukhus och kliniker och hjälper familjer att bli självförsörjande. Tack vare stationära och mobila hälsokliniker kan vi nå människor i svårtillgängliga områden med grundläggande sjukvård, vaccinering samt mödra- och barnvård.

Afghanistan

Två läkare med pojke på kryckor
I konflikternas Afghanistan skadas många människor av vapen. Den här pojken förlorade båda sina ben och en arm när en mina exploderade. Han får hjälp på Röda Korsets klinik.

Afghanistan har slitits sönder av inbördeskrig och utländska interventioner sedan 1979, vilket raserat såväl ekonomi som infrastruktur. Den humanitära situationen för landets 38 miljoner invånare är kritisk.

Hösten 2021 återtog talibanerna makten i Afghanistan, efter att den utlänska närvaron via Nato och USA lämnat landet.

Befolkningen lider av flera årtionden av konflikter liksom återkommande naturkatastrofer. Efter den senaste tidens svåra torka saknar 11 miljoner människor tillräckligt med mat. Många barn går dessutom inte i skolan.

Vi hjälper människor med mat, vatten, sjukvård och ser till att familjer kan återförenas efter att ha förlorat kontakt med varandra på flykt. Vi jobbar också för att människor ska kunna hitta försörjning och klara sig på längre sikt i det svårt sargade landet. Våra proteskliniker utgör en viktig hjälp för både barn och vuxna som skadats av minor och explosioner.

Kongo-Kinshasa

Volontär ler intill kramande familjemedlemmar
När det pågår krig och väpnade konflikter splittras ofta familjer. Vi hjälper till att återförena nära och kära, som här i Kongo-Kinshasa där en mamma och hennes son får kramas igen efter två år isär.

Det centralafrikanska landet Kongo-Kinshasa (formellt Demokratiska Republiken Kongo) är stort som hela Västeuropa och har över 80 miljoner invånare. Åratal av kolonialism, krig, vanstyre, etniska motsättningar och korruption har gjort landet till ett av världens fattigaste länder.

Kongo-Kishasa är egentligen mycket rikt, tack vare enorma naturresurer i form av bland annat mineraler. Men rikedomen kommer inte befolkningen till del. Kampen om landets resurser pågår med många olika aktörer, särskilt i de östra delarna.

Flera större krig har präglat Kongo-Kinshasa sedan självständigheten 1960. Omkring 20 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. Mer än 5 miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem.

Epidemier är vanliga. Flera ebolautbrott har drabbat landet de senaste åren och det är extra komplicerat att bekämpa smittan i konfliktområden.

Röda Korset hjälper på flera sätt. Genom 150 000 lokala volontärer och internationella hjälparbetare når vi ut i konfliktområden och hela det vidsträckta landet. Nödhjälp delas ut och vård ges till skadade. Vaccinationskampanjer genomförs, första hjälpen lärs ut och familjer som förlorat kontakten får hjälp att återförenas. Vi hjälper kvinnor utsatta för sexuellt våld och jobbar för att krigets lagar ska följas av de många stridande parterna som finns i landet.

Myanmar

Kvinnor står under enkelt tak i tältläger
Hundratusentals människor på flykt från Myanmar trängs i lägren i grannlandet Bangladesh.

I Myanmar pågår en stor flyktingkris. Den esklerade 2017 efter våldsamheter i delstaten Rakhine och tvingade på kort tid 700 000 människor på flykt över gränsen till grannlandet Bangladesh. Här lever människor under svåra förhållanden och i ovisshet om sin framtid, i enorma flyktingläger. Omkring 860 000 personer i Myanmar beräknas vara i behov av nödhjälp, men det är svårt för hjälporganisationer att nå fram.

Våldet bröt ut mellan landers armé och oppostionsgrupper, efter grusade förhoppningar om en demokratisk utveckling i Myanmar. Landet höll sina första val 2015 efter decennier av militärstyre. Hem brändes ned, civila dödades och torterades. Under 2021 ökade våldet igen. Röda Korset hjälpte med ambulanstransporter och utbildade snabbt 1000 volontärer i första hjälpen.

Vi bistår människor både i Myanmar och Bangladesh med nödhjälp som mat, vatten, hushållsföremål och sjukvård. En annan viktig insats är att hjälpa människor att återförenas, då många tvingats på flykt i all hast och förlorat kontakt med anhöriga.

Mali

Kvinna i flyktingläger handtvättar kläder i hink
Utanför Malis huvudstad Bamako bor många människor som är på flykt.

Hjälpbehoven i Mali har blivit stora sedan 2012, då rebeller och islamister i landets norra delar startade ett uppror med militärkupp, inbördeskrig och internationell intervention som följd.

Våldet i Mali har ökat de senaste åren. Ett fredsavtal undertecknades 2015, men grupper som inte omfattas av avtalet fortsätter sina attacker. De strider också sinsemellan.

Det råder brist på mat, skolor håller stängt och många människor har drivits från sina hem. 5,9 miljoner av landets cirka 20 miljoner invånare beräknas i dag vara i behov av humanitärt stöd.

I Mali hjälper vi människor att återförenas med familjemedlemmar som de förlorat kontakten med. Vi vårdar också människor som skadats i våldsamheter, delar ut utsäde och verktyg till bönder, vaccinerar djur, återuppbygger vattensystem och besöker personer som har fängslats.

Läs artiklar om krig och konflikter