Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Somalia – utbredd torka och fattigdom

Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter drabbar miljontals i Somalia. Samtidigt är matbristen akut för många. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!
Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter drabbar miljontals i Somalia. Samtidigt är matbristen akut för många. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!

Barnadödligheten i Somalia bland de högsta i världen

I Somalia är barnadödligheten mycket hög. Vi gör viktiga insatser genom att stödja mödravårds- och barnvårdskliniker där undernärda barn får hjälp. Utöver arbetet inom hälsovården har vi vaccinationsprogram, förebygger sjukdomsutbrott, samt behandlar de vanligast förekommande sjukdomarna. 

Naturkatastrofer leder till matbrist i Somalia

Torka, cykloner och översvämningar drabbar återkommande landet och gör en redan svår situation än svårare. De senaste åren har torka varit en starkt bidragande orsak till matkrisen. Torkan slår särskilt hårt mot landsbygden, där boskapsskötarnas djur dör i brist på vatten och föda, och böndernas skördar uteblir. Antalet människor på flykt inom landet har samtidigt ökat till cirka 3 miljoner. En annan konsekvens av naturkatastroferna är att fler blir undernärda och att motståndskraften mot sjukdomar minskar. Vid översvämningar kan exempelvis kolera sprida sig snabbt. 

Mamma och barn i Somalia. Afrikas horn drabbas hårt av torka och hunger.
Afrikas horn – akut hungerkris

Hungern på Afrikas horn drabbar människor i Etiopien, Somalia och Kenya hårt. Vi på Röda Korset kämpar för att lindra ...

Läs mer

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Somalia drabbat av krig och fattigdom

Sedan 1990-talet har Somalia präglats av allvarliga väpnade konflikter och återkommande stridigheter mellan olika klaner. Decennier av osäkerhet och strider har resulterat i att människor lever i en extrem utsatthet och fattigdom. Många saknar grundläggande service som hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning. Läget förvärras ytterligare då skördar uteblir eller boskapen dör. Det gör den somaliska befolkningen mycket sårbar, med begränsade möjligheter till ekonomisk försörjning. 

6 fakta om situationen i Somalia

  • 3,5 miljoner människor har inte tillräckligt med mat.
  • Omkring 1 miljon barn är akut undernärda.
  • Mödradödligheten är en av de allra högsta i världen.
  • Barnadödligheten tillhör de högsta i världen: ett av sju barn dör före fem års ålder.
  • 6,5 miljoner saknar tillräcklig hälsovård.
  • 2,9 miljoner är på flykt i sitt eget land.

Så kan torkan i Somalia motverkas

Vi arbetar för att stärka människors förmåga att klara kriser, till exempel genom att förbättra kunskaperna om olika grödor som tål torka bättre än andra. Det kan hjälpa i situationer av långvarig torka. Många familjer har splittrats i spåren av de väpnade konflikterna i Somalia. Därför jobbar vi även med familjeåterförening.

Svårt land att arbeta i – men vårt stöd når ut

I Somalia finns det flera väpnande grupper som kontrollerar olika områden – det gör hjälpinsatsen extra komplicerad. Den begränsade infrastrukturen är också ett problem. Men vi och våra lokala volontärer har jobbat länge på plats och kan trots svårigheterna nå ut med hjälp i alla regioner.

Våra hälsokliniker räddar liv i Somalia

Tack vare stationära och mobila kliniker kan vi nå människor i avlägsna områden med grundläggande sjukvård, vaccinering samt mödra- och barnvård. Vår insats i Somalia består även av lokalt arbete i byar, där våra volontärer tillsammans med lokalbefolkningen sprider kunskap om hur människor kan ta hand om sin hälsa och minska risken att bli sjuk. Vi uppmuntrar också människor att söka sig till hälsoklinikerna, något som många traditionellt sett inte har vana av.

Flickan Amina får hjälp på en klinik som stöds av Röda Korset.
Får hjälp på Röda Korsets barnklinik i Somalia

Ayan och hennes dotter Amina bor på en av våra barnkliniker, där undernärda barn får hjälp.

Läs om vår barnklinik i Somalia
Hunger råder i Sydsudan. En flicka och hennes familj äter mat de fått av Röda Korset.
Hungersnöd och svår matbrist i världen

Många barn och vuxna lider av hunger och matbrist idag. Hungerkriser riskerar att leda till svält och andra stora problem. Men ...

Hungersnöd