Mamma med barn

Somalia – utbredd torka och fattigdom

Somalia – utbredd torka och fattigdom

Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter drabbar miljontals i Somalia. Samtidigt är matbristen akut för många. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!

Barnadödligheten i Somalia bland de högsta i världen

I Somalia är barnadödligheten mycket hög. Vi gör viktiga insatser genom att stödja mödravårds- och barnvårdskliniker där undernärda barn får hjälp. Utöver arbetet inom hälsovården har vi vaccinationsprogram, förebygger sjukdomsutbrott, samt behandlar de vanligast förekommande sjukdomarna. 

Naturkatastrofer leder till matbrist i Somalia

Torka, cykloner och översvämningar drabbar återkommande landet och gör en redan svår situation än svårare. De senaste åren har torka varit en starkt bidragande orsak till matkrisen. Torkan slår särskilt hårt mot landsbygden, där boskapsskötarnas djur dör i brist på vatten och föda, och böndernas skördar uteblir. Antalet människor på flykt inom landet har samtidigt ökat till cirka 3 miljoner. En annan konsekvens av naturkatastroferna är att fler blir undernärda och att motståndskraften mot sjukdomar minskar. Vid översvämningar kan exempelvis kolera sprida sig snabbt. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Somalia drabbat av krig och fattigdom

Sedan 1990-talet har Somalia präglats av allvarliga väpnade konflikter och återkommande stridigheter mellan olika klaner. Decennier av osäkerhet och strider har resulterat i att människor lever i en extrem utsatthet och fattigdom. Många saknar grundläggande service som hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning. Läget förvärras ytterligare då skördar uteblir eller boskapen dör. Det gör den somaliska befolkningen mycket sårbar, med begränsade möjligheter till ekonomisk försörjning. 

6 fakta om situationen i Somalia

  • 3,5 miljoner människor har inte tillräckligt med mat.
  • Omkring 1 miljon barn är akut undernärda.
  • Mödradödligheten är en av de allra högsta i världen.
  • Barnadödligheten tillhör de högsta i världen: ett av sju barn dör före fem års ålder.
  • 6,5 miljoner saknar tillräcklig hälsovård.
  • 2,9 miljoner är på flykt i sitt eget land.

Så kan torkan i Somalia motverkas

Vi arbetar för att stärka människors förmåga att klara kriser, till exempel genom att förbättra kunskaperna om olika grödor som tål torka bättre än andra. Det kan hjälpa i situationer av långvarig torka. Många familjer har splittrats i spåren av de väpnade konflikterna i Somalia. Därför jobbar vi även med familjeåterförening.

Svårt land att arbeta i – men vårt stöd når ut

I Somalia finns det flera väpnande grupper som kontrollerar olika områden – det gör hjälpinsatsen extra komplicerad. Den begränsade infrastrukturen är också ett problem. Men vi och våra lokala volontärer har jobbat länge på plats och kan trots svårigheterna nå ut med hjälp i alla regioner.

Våra hälsokliniker räddar liv i Somalia

Tack vare stationära och mobila kliniker kan vi nå människor i avlägsna områden med grundläggande sjukvård, vaccinering samt mödra- och barnvård. Vår insats i Somalia består även av lokalt arbete i byar, där våra volontärer tillsammans med lokalbefolkningen sprider kunskap om hur människor kan ta hand om sin hälsa och

Man kontrollerar bland annat att barn växer som de ska och inte är undernärda. Om måttbandet visar rött är läget akut.

Ett barn mäts över armen
Ett barn blir mätt på en hälsoklinik i Somalia.
Mamma och barn framför tält.

Akut hunger och torka

Hungerkris på Afrikas horn
Undernärt barn får mat på en barnklinik

Somalia

Får hjälp på Röda Korsets barnklinik i Somalia

Mer om våra barnkliniker
En familj i Sydsudan äter mat

Läs om hungerns risker och konsekvenser

Hungersnöd i världen