Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Somalia – barnadödligheten bland de högsta i världen

Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter drabbar miljontals i Somalia. Samtidigt är matbristen akut för många. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!
Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter drabbar miljontals i Somalia. Samtidigt är matbristen akut för många. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!

Vi gör viktiga insatser inom hälsovården i Somalia, till exempel stödjer vi mödravårds- och barnvårdskliniker där undernärda barn får hjälp. Vi arbetar även med vaccinationsprogram, att förebygga sjukdomsutbrott samt behandla de vanligast förekommande sjukdomarna. 

Läs vidare för att få koll på hur vi räddar liv och sprider hopp.

Mamma och barn i Somalia. Afrikas horn drabbas hårt av torka och hunger.
Afrikas horn – akut hungerkris hotar

Hungern på Afrikas horn drabbar människor i Etiopien, Somalia och Kenya hårt. Vi på Röda Korset kämpar för att lindra ...

Läs mer

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Vi finns på plats i Somalia och 191 länder till. Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Våra hälsokliniker räddar liv

Tack vare stationära och mobila hälsokliniker kan vi nå människor i avlägsna områden med grundläggande sjukvård, vaccinering samt mödra- och barnvård. En viktig del av vårt hälsoprogram i Somalia är också det lokala arbetet i byar där våra volontärer tillsammans med lokalbefolkningen arbetar för att sprida kunskap om hur människor kan ta hand om sin hälsa och minska risken att bli sjuk. Vi sprider information om hur man skyddar sig mot sjukdomar samt uppmuntrar människor att söka sig till hälsoklinikerna, något som många traditionellt sett inte har vana av.

Krig och utbredd fattigdom

Somalia har sedan 1990-talet präglats av allvarliga väpnade konflikter och även av återkommande stridigheter mellan olika klaner.  Decennier av osäkerhet och strider har resulterat i att människor lever i en extrem utsatthet och fattigdom. Människor i landet saknar i stor utsträckning grundläggande service som hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning. Det gör befolkningen mycket sårbar, med begränsade möjligheter till ekonomisk försörjning och situationen förvärras ytterligare då skördar uteblir eller boskapen dör.

Katastrofer leder till matbrist

Torka, cykloner och översvämningar drabbar återkommande landet och gör en redan svår situation än svårare. De senaste åren har svår torka varit en starkt bidragande orsak till antalet människor som är på flykt inom landet har ökat till cirka 3 miljoner. Torkan slår hårdast mot de som lever på landsbygden, boskapsskötarnas djur dör i brist på vatten och föda och böndernas skördar uteblir. En konsekvens av naturkatastroferna är också att fler blir undernärda och att motståndskraften emot sjukdomar minskar. Vid översvämningar kan exempelvis kolera sprida sig snabbt.

6 fakta om situationen i Somalia

  • 3,5 miljoner människor har inte mat nog
  • Omkring 1 miljon barn är akut undernärda
  • Mödradödligheten är en av de allra högsta i världen
  • Barnadödligheten är tillhör de högsta i världen. Ett av sju barn dör före fem årsålder.
  • 6,5 miljoner saknar tillräcklig hälsovård
  • 2,9 miljoner är på flykt i sitt eget ladn

Så kan torka motverkas

Något vi arbetar med i Somalia är att försöka stärka människors förmåga att klara kriser till exempel genom att förbättra kunskaperna om olika grödor som tål torka bättre än andra, vilket kan hjälpa i situationer av långvarig torka. I spåren av de väpnade konflikterna i landet har många familjer splittrats. Därför jobbar vi även med familjeåterförening.

Svårt land att arbeta i – men vårt stöd når ut

I Somalia finns det flera väpnande grupper som kontrollerar olika områden – det gör hjälpinsatsen extra komplicerad. Den begränsade infrastrukturen är också ett problem. Men vi och våra lokala volontärer har jobbat länge på plats och kan trots svårigheterna nå ut med hjälp i alla regioner.