Kvinna vid matutdelning i Kongo-Kinshasa.

Kongo – miljontals behöver nödhjälp

Kongo – miljontals behöver nödhjälp

I Kongo har åratal av väpnade konflikter lett till en av världens värsta humanitära kriser. Vi kämpar för att rädda liv och sprida hopp i landet.

Kongo-Kinshasa (formellt Demokratiska Republiken Kongo) är ett av Afrikas största och mest befolkade länder. Sedan februari pågår en humanitär kris i östra delen av landet. Kvinnor och barn söker hjälp på överfulla sjukhus och lidandet bland de civila ökar. På sjukhuset i Ndosho i staden Goma kämpar man för att hjälpa drabbade. Sjukhuset är överbelastat och drivs på dubbel kapacitet för att behandla allvarliga skador.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

5 fakta om Kongo-Kinshasa

 • 83 miljoner människor bor i landet.
 • 13 miljoner behöver hjälp för att klara sig.
 • 5 miljoner lever på flykt i landet.
 • 50% av hushållen har inte rent vatten.
 • 10,5 miljoner är behov av vård.

På en avdelning tröstar en traumatiserad mamma sin fyraåriga dotter som fått splitterskador. Hennes två andra barn dödades i attacken mot deras hem i Sake. En annan kvinna miste också två av sina barn – hennes ben har behövts amputeras efter en attack. I närheten ligger en femårig flicka som såg sin mamma dö, hon har svåra skador och ligger orörlig och tyst. Många fler har liknande gripande berättelser.

Robert Mardini från Internationella rödakorskommittén rapporterar om ökad användning av granater och tunga vapen i tättbefolkade områden, vilket förvärrar lidandet för civilbefolkningen.

– Explosiva vapen i befolkade områden leder till att fler civila dödas och skadas. Det är precis vad vi ser hända i Norra Kivu idag med förödande konsekvenser, säger Robert Mardini.

Sexuellt och könsbaserat våld är utbrett, och den fulla omfattningen är okänd på grund av stigma och rädsla. Psykologiskt stöd och hjälp till tidigare barnsoldater erbjuds, men resurserna är otillräckliga. Robert Mardini, betonar att konfliktens parter måste skydda civila och följa internationell humanitär rätt för att minska lidandet. Han varnar för en storskalig skyddskris och uppmanar till åtgärder för att förhindra en sorglig framtid för miljontals.

Samtidigt drabbas Kongo också av sjukdomsepidemier och naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och vulkanutbrott. Många människor är fattiga och har svårt att klara sig när en katastrof sker. Inte minst är situation svår för många som bor i överbefolkade städer som huvudstaden Kinshasa med 12 miljoner invånare.

Dör i sjukdomar som kan behandlas

Bristen på sjukvård är stor i Kongo och det leder i sin tur till att många människor dör i sjukdomar som det egentligen går att behandla. Vårdbristen bidrar också till att smittor sprider sig – de senaste åren har landet bland annat plågats av utbrott av kolera, mässling och polio. Samtliga dessa sjukdomar kan förebyggas och är sedan lång tid tillbaka mycket ovanliga i Sverige.

Hjälp som gör stor skillnad i Kongo

Genom våra 150 000 lokala volontärer och internationella hjälparbetare når vi ut i hela Kongo. Vi gör bland annat det här:

 • Hjälper de mest utsatta med mat, förnödenheter, rent vatten och insatser för sanitet och hygien. Hundratusentals människor nås av vårt stöd. 
 • Arbetar för att skydda civila som drabbas av konflikter.
 • Ger sjukvård till sårade och lär ut första hjälpa i situationer med våld.
 • För att polio inte ska sprida sig stödjer vi stora vaccinationskampanjer.
 • Vi kämpar för att stoppa utbrott av ebola.
 • Vi hjälper i bostadsområden i Kinshasa som är speciellt utsatta både när det gäller fattigdom och risken för översvämningar. En betydande insats gör för att stärka beredskapen så att människor ska klara katastrofer bättre.

Vanliga frågor om Kongo-Kinshasa

Hur stort är Kongo till ytan?

2 344 885 km2. Kongo-Kinshasa är det näst största landet i Afrika, efter Algeriet.

Vad heter Kongos huvudstad?

Huvudstaden heter Kinshasa och är landets största stad.

Finns det två Kongo?

Ja, två länder kallas båda för Kongo. Det ena är Kongo-Kinshasa, som formellt heter Demokratiska republiken Kongo (DRK). Det andra är grannlandet Republiken Kongo, som även kallas för Kongo-Brazzaville. 

Vilka länder har gräns mot Kongo?

Kongo delar gräns med nio länder: Kongo-Brazzaville, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

En grupp MC-förare utbildas i första hjälpen
En grupp kongolesiska MC-förare får utbildning i första hjälpen i staden Minova.
Kvinna och barn bär tungt

Kongos kvinnor dubbelt utsatta för våld

Hur vi hjälper kvinnorna
En grupp personer med ett barn i förgrunden.

Akut matbrist gör svältrisken allt större i Afrika

Risk för svält i Afrika