Människor i skyddsdräkt går igenom by

Ebola i Kongo

Ebola i Kongo

Vi hjälper till att stoppa ebolan och vi ger stöd till människor i Kongo-Kinshasa.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Virussjukdomen har upptäckts vid flertalet tillfällen de senaste åren i Demokratiska republiken Kongo (även kallat Kongo-Kinshasa). Utbrotten har ofta kunnat begränsas till relativt få fall, men risken för ett större utbrott finns. 

Värsta utbrottet någonsin i Kongo

Landets tioende ebolautbrott som startade sommaren 2018 är det hittills största i Demokratiska Republiken Kongos historia. Det var i provinsen Nord-Kivu som smittan upptäcktes och senare drabbades även Syd-Kivu och Ituri. Fall av ebola upptäcktes även i grannlandet Uganda. 

I slutet av juni 2020 förklarades utbrottet äntligen vara över. Över 2000 personer hade då dött. Vi fortsätter att hjälpa i områden som drabbats av denna kris.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hög dödlighet bland ebolasmittade

Ebola är ett ovanligt men mycket farligt virus. Dödligheten är hög, i snitt avlider varannan person som smittats. Det överförs till människor från vilda djur och smittar från människa till människa via kroppsvätskor och blod. Många smittas när de tar hand om personer som har insjuknat eller avlidit i ebola.

Om vård ges i ett tidigt skede förbättrar det chansen för att överleva. Det är absolut nödvändigt att få stopp på smittspridning genom insatser som att övervaka, försöka upptäcka fler fall, informera om ebola samt mobilisera människor i lokalsamhället.

Vi hjälper på plats

Röda Korset är på plats och jobbar för att hjälpa. Lokala volontärer i Kongo har utbildats och mobiliserats och vi har även skickat ut erfarna experter. Vi har bland annat gjort detta:

  • Spridit information om hur man kan skydda sig mot ebola./li>
  • Gett psykosocialt stöd.
  • Desinfekterat hem och vårdkliniker.
  • Hjälpt till att försöka upptäcka nya sjukdomsfall i ett tidigt skede.

 

Röda Korset volontär utbildar barn om ebola
Här får en grupp barn i Uganda lära sig om ebola. Vår volontär berättar bland annat om hur barnen kan göra för att försöka förhindra ytterligare spridning av viruset.

Säkra begravningar räddar liv

Miljontals människor har fått information från våra volontärer om hur man kan skydda sig från att bli smittad, hur man känner igen sjukdomen och vad man kan göra när man har ebolaliknande symptom. Volontärerna förhindrar också smittspridningen genom att utföra säkra begravningar.

– Efter utbrottet i Västafrika 2014 lärde vi oss att cirka 20 procent av spridningen kom från osäkra begravningar. Vid dödsögonblicket är smittan oerhört aggressiv. Volontärer från Röda Korset säkerhetsställer att döda kroppar hanteras på ett säkert sätt och att begravningarna genomförs på ett sätt som skyddar närstående från smittan, säger Anna Soscia-Nilsson, på Röda Korset.

Under tiden som utbrott pågår utför Röda Korset säkra och värdiga begravningar.

Hjälpinsatser gör skillnad

De åtgärder som görs kan stoppa ebolautbrott. Vid utbrottet i Equateurprovinsen i västra Kongo 2018 sattes insatser in i ett tidigt skede för att stoppa spridningen. Vi deltog i arbetet och ebolautbrottet förklarades vara över efter ett par månader.

Ebolautbrott där vitklädd volontär hjälper.

Ebola – fakta om virussjukdomen

Frågor och svar om ebola
Kvinna och barn bär tungt

Kongos kvinnor dubbelt utsatta för våld

Hur vi hjälper kvinnorna
Kvinna vid matutdelning i Kongo-Kinshasa.

Kongo – miljontals behöver nödhjälp

Vår hjälp i Kongo