Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ebola – det här behöver du veta

Ebola är en ovanlig men allvarlig virussjukdom som har haft utbrott i centrala och västra Afrika sedan 1970-talet. Här listar vi vad du behöver veta om viruset.
Ebola är en ovanlig men allvarlig virussjukdom som har haft utbrott i centrala och västra Afrika sedan 1970-talet. Här listar vi vad du behöver veta om viruset.

Vad är ebola?

Ebola är en typ av virus som kan orsaka Viral hemorragisk feber (VHF), även kallad blödarfeber. Virussjukdomen är ovanlig men har en hög dödlighet vid virusutbrott, speciellt i länder med begränsad sjukvård. Ebola ger först influensaliknande symptom men kan sedan eskalerar och det kan uppstå blödningar i de inre organen.

Sjukdomen upptäcktes i mitten av 1970-talet i Afrika där Demokratiska Republiken Kongo var värst drabbat. Det största utbrottet någonsin var mellan 2014–2016 i Västafrika där över 11 000 människor miste livet. Röda Korset arbetade intensivt i flera länder för att hjälpa och rädda liv i krisen.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Hur jobbar Röda Korset mot ebola?

Tidig hjälp till befolkningen i det utsatta området är av högsta vikt för att minimera utbrotten. Röda Korset har flera gånger hjälpt till under ebolautbrott. Några av de konkreta saker som vi kan göra är att:

 • Informera om hur människor i närområdet kan skydda sig mot ebola
 • Hjälpa till med att upptäcka nya sjukdomsfall i ett tidigt skede
 • Ge psykosocialt stöd
 • Desinfektera hem och vårdkliniker
 • Utföra säkra och värdiga begravningar så att inte anhöriga smittas
 • Ge specialiserad vård

Hur smittar ebola?

Ebola är en så kallad zoonos vilket innebär att viruset sprids från djur till människor, exempelvis vid hantering av rått kött. Människor kan sedan smitta varandra. Viruset finns i kroppsvätskorna på den smittade; svett, saliv, blod, kräkningar, avföring från den infekterade personen men också på kontaminerade kontaktytor. Att viruset sedan överförs kan ske via ögon, näsa, mun eller sår. Viruset är alltså inte luftburet och du måste befinna dig nära den som är sjuk eller ytor som den smittade kan ha fått kroppsvätskor på såsom lakan, kläder och dylikt.

Vilka är symptomen på ebola?

Sjukdomen bryter ut 2-21 dagar efter smittotillfället och börjar med influensaliknande symptom.

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Halsont
 • Smärta i muskler och leder
 • Matthet

Efter det kan kräkningar, diarré, utslag och lever- och njursvikt uppstå. Senare kan blödningar uppkomma i inre organ men även genom näsa, öron, ögon och tandkött.

Hur behandlas ebola?

Det finns vaccin mot Ebola, men eftersom det är svårt att förutspå var och när utbrotten ska ske så kan inte vaccinering ske i en större skala. Sjukvårdspersonal som jobbar med smittade patienter kan erbjudas vacciner till exempel.

I stället har vården fokuserat på att lindra symptomen på de smittade med febernedsättande, vätskeersättning, smärtstillande och medicin mot diarré och kräkningar.

Intensivvård på sjukhus ökar chansen för överlevnad.

Hur många dör av ebola?

Ebola är en ovanlig sjukdom men dödligheten vid utbrott är hög och kan variera mellan 25-90%, men genomsnittet är cirka 50% dödlighet vid smitta.

Kan ett ebolautbrott undvikas?

Det är svårt att svara på men åtgärder kan tas för att minska smittspridningen.

 • Information om ebola-symptom till allmänheten
 • Tidig vård och isolering av smittade med symptom
 • Smittspårning
 • Smittsäkra begravningsrutiner

Genom att snabbt sätta in åtgärder när fall har upptäckts så kan man undvika att många smittas, därför är det viktigt att agera så snart fall upptäckts.

Hur undviker jag att bli smittad av ebola?

Om du som privatperson befinner dig i ett område där ebola kan finnas bör du göra följande för att undvika smitta:

 • Ät inte kött eller andra produkter från vilda djur
 • Undvik all fysisk kontakt med smittade människor
 • Undvik grottor och andra platser där fladdermöss kan befinna sig
 • Använd kondom vid samlag

Finns det risk för ebola i  Sverige?

Ebolautbrott har de senaste decennierna upptäckts på olika platser i centrala och västra Afrika. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att ebola skulle sprida sig vidare till andra länder mycket låg. Enstaka personer som insjuknat och åkt hem till sina hemländer har förekommit, men risken för ett utbrott i ett land med välfungerande sjukvård beräknas som mycket låg.

Sverige har beredskap för att ta hand om misstänkta ebolafall. Det finns specifika kliniker och utbildad personal.

Om du har befunnit dig i ett land där ebola förekommer och känner av ett eller flera symptom, kontakta skyndsamt sjukvården via telefon. Ebola är mycket smittsamt och du bör inte ta dig till sjukhus eller vårdcentral innan virussjukdomen är utesluten.