Ebolautbrott där vitklädd volontär hjälper.

Ebola – fakta om virussjukdomen

Ebola – fakta om virussjukdomen

Ebola är en ovanlig men allvarlig sjukdom som har haft svåra utbrott i centrala och västra Afrika. Här får du svar på vanliga frågor om viruset.

Ebola upptäcktes i mitten av 1970-talet i Afrika. Då var Demokratiska Republiken Kongo hårdast drabbad av epidimin. Det största utbrottet någonsin var i Västafrika mellan 2014 och 2016, då fler än 11 000 människor miste livet.

Frågor och svar om ebola

Vad är ebola?

Ebola är en typ av virus som kan orsaka viral hemorragisk feber (VHF), även kallad blödarfeber. Personer som drabbas blir snabbt allvarligt sjuka och kräver omfattande vård. Ebolaviruset är ovanligt men har en hög dödlighet vid utbrott, speciellt i länder med begränsad sjukvård.

Hur smittar ebola?

Ebola är en så kallad zoonos, vilket innebär att viruset sprids från djur till människor, exempelvis vid hantering av rått kött. Människor kan sedan smitta varandra.

Viruset finns i kroppsvätskorna på den smittade; svett, saliv, blod, kräkningar och avföring från den infekterade personen, men också på kontaminerade kontaktytor. Ebolavirusetet kan sedan överföras via ögon, näsa, mun eller sår. Ebola är alltså inte luftburet och du måste befinna dig nära den som är sjuk, eller ytor som den smittade kan ha fått kroppsvätskor på, såsom lakan och kläder.

Vilka är symptomen på ebola?

Sjukdomen bryter ut 2-21 dagar efter smittotillfället och börjar med influensaliknande symptom.

 • Hög feber
 • Huvudvärk
 • Halsont
 • Smärta i muskler och leder
 • Matthet

Efter det kan kräkningar, diarré, utslag och lever- och njursvikt uppstå. Senare kan blödningar uppkomma i inre organ, men även genom näsa, öron, ögon och tandkött.

Hur behandlar man ebola?

Det finns vaccin mot ebola, men eftersom det är svårt att förutspå var och när utbrotten ska slå till, kan vaccinering inte ske i en större skala. Sjukvårdspersonal som jobbar med smittade patienter kan erbjudas vacciner, till exempel.

I stället har vården fokuserat på att lindra symptomen på de smittade, med febernedsättande, vätskeersättning, smärtstillande och medicin mot diarré och kräkningar.

Intensivvård på sjukhus ökar chansen för överlevnad.

Hur dödlig är sjukdomen?

Ebola är en ovanlig sjukdom, men dödligheten vid utbrott är hög och kan variera mellan 25-90%. Genomsnittet är cirka 50% dödlighet vid smitta.

Kan ebolautbrott undvikas?

Frågan har inget givet svar, men särskilda åtgärder kan minska smittspridningen:

 • Information om ebola-symptom till allmänheten
 • Tidig vård och isolering av smittade med symptom
 • Smittspårning
 • Smittsäkra begravningsrutiner

Genom att snabbt sätta in åtgärder när fall har upptäckts, kan man undvika att många smittas. Därför är det viktigt att agera så snart fall upptäckts.

Hur undviker jag att bli smittad av ebolavirus?

Om du som privatperson befinner dig i ett område där ebola kan finnas bör du göra följande för att undvika smitta:

 • Ät inte kött eller andra produkter från vilda djur
 • Undvik all fysisk kontakt med smittade människor
 • Undvik grottor och andra platser där fladdermöss kan befinna sig
 • Använd kondom vid samlag
Finns det risk för utbrott i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken mycket låg i ett land med välfungerande sjukvård. I världen har det endast förekommit enstaka fall med personer som insjuknat och åkt hem till sina hemländer. Sverige har beredskap för att ta hand om misstänkta ebolafall. Det finns specifika kliniker och utbildad personal.

Ebolautbrott har de senaste decennierna upptäckts på olika platser i centrala och västra Afrika. Om du har befunnit dig i ett land där ebola förekommer och känner av ett eller flera symptom, kontakta skyndsamt sjukvården via telefon. Ebola är mycket smittsamt och du bör inte ta dig till sjukhus eller vårdcentral innan virussjukdomen är utesluten.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Ebolautbrottet i Västafrika – det värsta någonsin

 • 2014 slog det värsta utbrottet genom tiderna till i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone var de länder som drabbades hårdast.
 • Fler än 11 300 personer dog. 4 000 av dem var från Sierra Leone.
 • Svenska Röda Korset stöttade med både delegater och finansiering till ebolainsatserna i Liberia, Guinea och Sierra Leone.
Bybor informeras om ebola

Så jobbar Röda Korset mot ebola

För att minimera ebolautbrotten är det livsviktigt med tidig hjälp till befolkningen. Röda Korset har flera gånger hjälpt till i utsatta områden, bland annat genom att:

 • Informera om hur människor i närområdet kan skydda sig mot ebola
 • Hjälpa till att upptäcka nya sjukdomsfall i ett tidigt skede
 • Ge psykosocialt stöd
 • Desinfektera hem och vårdkliniker
 • Utföra säkra och värdiga begravningar så att inte anhöriga smittas
 • Ge specialiserad vård
En grupp människor i skyddsdräkter.

Ebola i Uganda – vi kämpar för att stoppa smittan

Stoppa smittan i Uganda