Människor i Mali gräver i jord.

Mali – krig leder till stora hjälpbehov

Mali – krig leder till stora hjälpbehov

I Mali behöver en tredjedel av befolkningen humanitär hjälp för att överleva. Vi kämpar för att hjälpa människor till en bättre framtid.

Flera kriser i Mali pågår parallellt 

Det stora landet i Västafrika är ett av världens fattigaste, sett till BNP. Varje dag möts människor av nya utmaningar. Drygt 20 % av den maliska befolkningen saknar tillgång till rent vatten – och långt fler behöver hjälp för att få ordentlig sjukvård och mat. Just nu är risken för hungersnöd överhängande i Mali. På landsbygden blir jordbruket lidande av klimatkrisens regnbrist och torka. Att inflation har satt klorna i landets ekonomi förvärrar problemen.

Bakgrund till konflikter i Mali

Hjälpbehoven har blivit allt större i landet. Mali har plågats av väpnade konflikter i decennier och situationen är oerhört komplex, med flera grupperingar som är inblandade i stridigheter och väpnat våld. Mitt bland konflikterna står miljontals oskyldiga civila. De drabbas hårt av våldet och tvingas fly från sina hem. Kvinnor, män, flickor och pojkar dödas, skadas, drabbas av sexuellt våld eller tvångsrekryteras till väpnade grupper. 

Ovanpå konfliktsituationen lider människorna i frontlinjen av klimatförändringar och extrem fattigdom. Brist på mat och tillgång till säkert vatten och sanitet medför ökad barnadödlighet, undernäring och andra hälsorisker som olika sjukdomar.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Våldet driver människor på flykt

Utöver stridigheter mellan olika fraktioner finns problem med extremistiska attentat. Väpnat våld och övergrepp mot civilbefolkningen lämnar ofattbart lidande i sitt spår. Samtidigt fortsätter inbördeskrig att härja i Mali, trots ett fredsavtal som undertecknades 2015. Minst 400 000 människor drivits från sina hem på grund av det dödliga våldet. Familjer separeras när de flyr och rädslan för våld genomsyrar vardagen.

Långsiktigt uppdrag i Mali

Röda Korset arbetar för att befolkningen ska återfå sin stabilitet. Det rör sig bland annat om följande insatser:

  • Dela ut utsäde och verktyg till bönder, vaccinera djur och återuppbygga vattensystem.
  • Stötta i uppbyggnaden av mer motståndskraftiga samhällen, inte minst vid naturkatastrofer som översvämningar.
  • Lindra effekterna av klimatförändringar, exempelvis genom att hjälpa kvinnor med odlingar som står emot torka.  
  • Besöka personer som har fängslats och vårda människor som skadats i krig.
  • Hjälpa människor att återförenas med sina familjemedlemmar.
  • Utbilda i humanitär rätt, vilket skyddar civilbefolkningen och sprider kunskap om krigets lagar. 
Barn går in till sjukhus i Mali

Värsta krigen och konflikterna

Läs om några av de värsta krigen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar