Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sydsudan – svår flyktingkris

Väpnade konflikter och miljontals människor på flykt. I Sydsudan pågår just nu en av världens svåraste humanitära kriser.
Väpnade konflikter och miljontals människor på flykt. I Sydsudan pågår just nu en av världens svåraste humanitära kriser.

Landet Sydsudan är världens yngsta nation. Tidigare vara landet en del av Sudan men det blev självständigt 2011. Väpnade konflikter har präglat landet både före och efter självständigheten och de humanitära behoven är enorma - miljontals människor i landet behöver mat, rent vatten och sjukvård. Vi är på plats för att ge livsviktig hjälp!

För att minska det mänskliga lidandet på lång sikt är det viktigt att få till en politisk lösning på de väpnade konflikterna. Ett fredsavtal undertecknades i mitten av 2018 och det ger hopp om att Sydsudan kan gå mot en bestående fred.

Miljontals har tvingats på flykt

En tredjedel av Sydsudans befolkning har flytt sin hem. Många är flyktingar i sitt eget land och andra har tagit sig till grannländer som till exempel Uganda. Uppåt 4 miljoner människor lever på flykt. Som en följd av att folk tvingas fly undan strider splittras familjer. Det leder till ökad utsatthet och många människor lever i dag i osäkerhet om var deras familjemedlemmar har tagit vägen.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Krisen i Sydsudan i siffror

12 miljoner människor är Sydsudans befolkning.

7 miljoner lever i osäkerhet om hur de ska få tag i mat.

1 miljon barn under fem år är undernärda.

2,6 miljoner barn saknar rent vatten.

5 miljoner behöver vård.

1,5 miljoner är flyktingar i sitt eget land.

Fattigdom och naturkatastrofer slår hårt

Krisen i Sydsudan har pågått under en väldigt lång tid. Den utbredda fattigdomen i kombination med bristen på mat, vatten och basal samhällsservice gör situation än värre. Dessutom drabbas landet återkommande av naturkatastrofer som torka och översvämningar. Detta kan i sin tur leda till minskade matproduktion och sjukdomsutbrott. Många barn och vuxna behöver olika typer av vård men sjukvårdssystemet räcker inte till.

Så når vi människor i nöd

Våra hjälpinsatser i Sydsudan är betydande och hundratusentals nås av vår hjälp. Över 12 000 lokala volontärer finns på plats i landet och hjälper bland annat till med att dela ut mat och ge tillgång till vatten och sanitet. Under 2018 fick till exempel 400 000 personer föbättrad tillgång till rent vatten genom våra insatser. Rödakorsrörelsen försöker dessutom hjälpa människor att kunna försörja sig själva med mat genom att vi delar ut frön, jordbruksredskap och fiskenät. Vi ger också sjukvård och psykosocialt stöd. 

Hjälp till familjer som splittrats

Vi jobbar för att återställa kontakten för de familjer som splittrats. Genom att vi stärker möjligheterna att bedriva efterforskning på plats i Sydsudan kommer fler kunna få kontakt med sina anhöriga och förhoppningsvis kan de återförenas igen.

Artiklar

Martin Ärnlöv och andra volentärer i Juba, Sydsudan, är ute på gatorna för att städa upp den stora mängd skräp som finns i staden.
Martin Ärnlövs resa till Sydsudan

Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv tar oss med på en personlig resa och berättar om hur hjälpen når fram.

Läs om Martin Ärnlövs resa till Sydsudan
Människor på flykt i Sudan.
Sudan – konflikter och klimat slår hårt

En utdragen konflikt tillsammans med klimatförändringar och återkommande naturkatastrofer leder till att många lever i nöd.

Sudan