Kvinna med barnaskara

Sydsudan – svår flyktingkris

Sydsudan – svår flyktingkris

Väpnade konflikter och miljontals människor på flykt. I Sydsudan pågår just nu en av världens svåraste humanitära kriser.

Landet Sydsudan är världens yngsta nation. Tidigare vara landet en del av Sudan men det blev självständigt 2011. Väpnade konflikter har präglat landet både före och efter självständigheten och de humanitära behoven är enorma - miljontals människor i landet behöver mat, rent vatten och sjukvård. Vi är på plats för att ge livsviktig hjälp!

För att minska det mänskliga lidandet på lång sikt är det viktigt att få till en politisk lösning på de väpnade konflikterna. Ett fredsavtal undertecknades i mitten av 2018 och det ger hopp om att Sydsudan kan gå mot en bestående fred.

Miljontals har tvingats på flykt

En tredjedel av Sydsudans befolkning har flytt sin hem. Många är flyktingar i sitt eget land och andra har tagit sig till grannländer som till exempel Uganda. Uppåt 4 miljoner människor lever på flykt. Som en följd av att folk tvingas fly undan strider splittras familjer. Det leder till ökad utsatthet och många människor lever i dag i osäkerhet om var deras familjemedlemmar har tagit vägen.

 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Krisen i Sydsudan i siffror

  • 12 miljoner människor är Sydsudans befolkning.
  • 7 miljoner lever i osäkerhet om hur de ska få tag i mat.
  • 1 miljon barn under fem år är undernärda.
  • 2,6 miljoner barn saknar rent vatten.
  • 5 miljoner behöver vård.
  • 1,5 miljoner är flyktingar i sitt eget land.

Fattigdom och naturkatastrofer slår hårt

Krisen i Sydsudan har pågått under en väldigt lång tid. Den utbredda fattigdomen i kombination med bristen på mat, vatten och basal samhällsservice gör situation än värre. Dessutom drabbas landet återkommande av naturkatastrofer som torka och översvämningar. Detta kan i sin tur leda till minskade matproduktion och sjukdomsutbrott. Många barn och vuxna behöver olika typer av vård men sjukvårdssystemet räcker inte till.

Så når vi människor i nöd

Våra hjälpinsatser i Sydsudan är betydande och hundratusentals nås av vår hjälp. Över 12 000 lokala volontärer finns på plats i landet och hjälper bland annat till med att dela ut mat och ge tillgång till vatten och sanitet. Under 2018 fick till exempel 400 000 personer föbättrad tillgång till rent vatten genom våra insatser. Rödakorsrörelsen försöker dessutom hjälpa människor att kunna försörja sig själva med mat genom att vi delar ut frön, jordbruksredskap och fiskenät. Vi ger också sjukvård och psykosocialt stöd. 

Hjälp till familjer som splittrats

Vi jobbar för att återställa kontakten för de familjer som splittrats. Genom att vi stärker möjligheterna att bedriva efterforskning på plats i Sydsudan kommer fler kunna få kontakt med sina anhöriga och förhoppningsvis kan de återförenas igen.

Joyce Ihanga med sonen Given.
Joyce Ihanga med sonen Given. I byn Rai utanför Kapoeta i Sydsudan bor många internflyktingar. Det finns inte vatten och latriner, få har någon inkomst. Joyce Ihanga (i rött) och hennes grannar kämpar varje dag för att få mat på bordet. ”Ibland lagar vi mat på löv från träd eller buskar".

Mer om Sydsudan

Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar