Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Menskunskap på schemat i Sydsudan

Tabun och skam. Smutsiga latriner och brist på vatten. Miljontals tjejer runt om i världen går inte i skolan när de har mens. I Sydsudan satsar Röda Korset på menskunskap för att ge alla rätt till utbildning.
Tabun och skam. Smutsiga latriner och brist på vatten. Miljontals tjejer runt om i världen går inte i skolan när de har mens. I Sydsudan satsar Röda Korset på menskunskap för att ge alla rätt till utbildning.
Publicerad: 07 dec 2022
Lästid: ca

Tystnad och skam kring mens finns överallt, trots att mens är en naturlig del av livet för hälften av jordens befolkning. På många platser i världen får det förödande konsekvenser för tjejers möjligheter att gå i skolan – något som vi kämpar för att förändra på plats i det konflikt- och hungerdrabbade Sydsudan.

Brist på toaletter slår mot flickors utbildning

Idag går endast 1 av 10 tjejer ut grundskolan i Sydsudan. Anledningarna är flera. Många familjer lever i svår fattigdom vilket gör att barnen i första hand måste hjälpa till att få mat på bordet. Först ut att behöva hoppa av skolan är flickorna när traditioner och patriarkala normer får styra.

Tjejers mens är en annan viktig orsak. Lortiga latriner, eller inga latriner alls, och brist på rent vatten i skolorna gör att många stannar hemma under sin mens. Vem vill behöva byta mensskydd bakom en buske på en skolgård? Det betyder att tjejer kan förlora en veckas skoltid i månaden. Tabun kring mens förstärker problemet. När ingen vågar prata om mens sker heller ingen förändring.

– I Sydsudan är det väldigt tabubelagt med mens. En uppfattning som finns är att om en man ser en kvinnas menstruationsblod så kan hon inte hon få barn senare. Flickorna här säger att om det skulle synas att det blöder igenom kläderna under mensen så skulle de inte kunna gå tillbaka till den skolan någonsin igen. Det visar hur känsligt och stigmatiserat det är och att mens verkligen kan påverka flickors liv och framtid, berättar Gisela Holmén på Röda Korset.

Kunskap bryter menstabu

För att nå förändring görs nu en satsning på menskunskap i Sydsudan. Med stöd från Svenska Postkodlotteriet jobbar vi på Röda Korset för att fler flickor ska kunna gå i skolan, alla dagar, och slutföra sin utbildning.

Tillsammans med sex skolor bygger vi rena och trygga toaletter och ser till det finns vatten att tvätta sig med. Samtidigt ser vi till att det pratas om mens i skolorna för att bryta tystnaden och se till att flickorna kan gå till skolan även när de har mens. 

– Genom ökad kunskap om mens vill vi bryta missuppfattningar och stigma. Att det finns tillgång till mensskydd, tvål och annat gör det lättare för flickor att vara i skolan. Samtidigt arbetar vi med attityder och sociala aspekter. Med det här projektet ger vi flickorna chansen att påverka sin egen framtid, säger Gisela Holmén.

Sammanlagt räknar vi på Röda Korset med att nå nästan 5 000 barn samt lärare och skolpersonal i sex olika skolor. Projektet pågår i två år och förhoppningen är att fler skolor ska inspireras och ta efter.