Barn på flykt

Flyktingar i världen

Flyktingar i världen

Krig, konflikter och förföljelse gör att människor tvingas överge allt de har och fly. Att överleva som flykting är ofta en svår kamp – vi gör allt för att rädda liv!

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Tänk dig att du saknar mat, rent vatten, tak över huvudet och barnen inte får chansen att gå i skolan. Dessutom har du tappat kontakten med dina anhöriga och lider av att inte veta var ditt barn, syskon eller din mamma är. Du vet inte ens om de är i livet. 

Så är den hemska verkligheten för många människor på flykt idag. Behoven av hjälp är stora och tillsammans kan vi göra skillnad här och nu!

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

”Jag är rädd för att tänka på hur det ska gå för mina barn och mig”.

Sexbarnsmamman Rebeca lever på flykt i Nigeria. Väpnade konflikter har gjort att hon och barnen fått ta sin tillflykt till ett läger. Bara att överleva dagarna är en stor kamp. Rebecas historia är dessvärre inte unik.

Så många flyktingar finns i världen

Att fly från sitt hem är många människors mardröm. Men för allt fler i världen är det den hemska verkligheten.

För tolfte året i rad har antalet flyktingar ökat. I maj 2024 var 120 miljoner personer på flykt undan krig, väpnade konflikter och förföljelse, enligt FN. Mer än hälften av dessa är internflyktingar i sina egna hemländer. Många av de som har lämnat bor nu i grannländer eller andra närliggande länder. Exempel på länder där svåra flyktingkriser just nu pågår är Demokratiska Republiken Kongo, Sudan och Syrien.

Vår hjälp till människor på flykt

Vi på Röda Korset finns i 192 länder och hjälper de som är på flykt på många olika sätt. Exempelvis genom att:

  • Dela ut mat, vatten, och kläder i flyktingläger.
  • Ge vård, vaccinera och driva mobila sjukvårdskliniker.
  • Ge skydd för särskilt utsatta grupper som till exempel ensamma barn, gravida och ensamstående kvinnor, äldre och människor med akuta sjukdomar.
  • Hjälpa till med efterforskning av försvunna anhöriga och familjeåterförening.

Flykting och internflykting – vad är skillnaden?

  • Flyktingar är enligt FN:s flyktingkonvention personer som på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse inte kan återvända till sina hemländer. De kan beviljas flyktingstatus enligt konventionen och därmed få rättigheter som följer av den.
  • Internflyktingar är personer som kan ha flytt av liknande skäl, men som befinner sig i sina hemländer. De kan inte beviljas flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention eftersom de fortfarande befinner sig inom hemlandets gränser.
Människor på flykt får mat
Röda Korset delar ut mat till människor som är på flykt.

Läs artiklar om krig och konflikter