Människor på flykt i Sudan

Sudan – svåra strider drabbar civila

Sudan – svåra strider drabbar civila

Hjälpbehoven växer i Sudan sedan svåra strider brutit ut. Vi är på plats för att ge livsviktigt stöd.

I mitten av april blossade den väpnade konflikten upp i Sudan. Civila har hamnat mitt i striderna bland annat i huvudstaden Khartoum. Dödstalen stiger och allt fler människor tvingas fly sina hem.

Den humanitära situationen är fortsatt mycket svår.

− Människor är rädda och chockade och många befinner sig i ett oerhört utsatt läge. Situationen är akut och många har inte tillgång till mat, vatten och medicin, säger Gisela Holmén, chef för Svenska Röda Korsets insatser i Afrika.

Trots det allvarliga säkerhetsläget fortsätter vi att göra allt vi kan för att rädda liv.

Vi gör bland annat detta:

  • Våra volontärer i Sudan ger första hjälpen, kör ambulans, ger skydd, mat och vatten och hjälper människor att få kontakt med sina nära och kära.
  • Tonvis med nödhjälp har flugits in.
  • En dygnet runt öppen telefonjour har satts upp för att bland annat kunna ge psykosocialt stöd.
  • I grannländer som Sydsudan, Tchad och Etiopien hjälper vi människor som flytt.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Få information om att söka efter saknade familjemedlemmar i Sudan

Stora hjälpbehov redan innan konflikten

Sudan är hem för 45 miljoner människor och är det tredje största landet i Afrika. I många år har Sudan varit drabbat av konflikter och naturkatastrofer som tvingat miljontals människor på flykt. 15 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp redan innan den nuvarande väpnade konflikten startade.

Undernäring bland små barn

I Sudan är ekonomin i kris och hjälpbehoven är stora. Människor på flykt i landet bor ofta i områden utan tillräckligt med vatten och rena latriner, liksom sjukvård. Det gör människor mycket sårbara för smittsamma sjukdomar. Matbristen är utbredd och många barn lider av undernäring.

Torka och naturkatastrofer i Sudan

Klimatförändringar och naturkatastrofer slår hårt mot Sudan. Stigande temperaturer, mindre regn och skiftande vattennivåer i Nilen samt starkare vindar leder till både torka och översvämningar. En konsekvens är att skördar förstörs och att boskap dör. Många fattiga familjer förlorar sitt levebröd och har inget annat val än att lämna sina hem. Ofta kommer de istället till områden som är mindre bördiga och med mindre tillgång till vatten.

Massiva regnfall har lett till översvämningar i stora delar av Sudan de senaste åren. Bostäder har spolats iväg, livsviktiga skördar har förstörts. Hundratusentals människor påverkas. Det som händer är ytterligare ett exempel på de ökade klimatrisker som världen står inför. Röda Korset är på plats i Sudan för att hjälpa med bland annat rent vatten, material för tillfälliga bostäder, vård, och stöd för att få mat.

Volontärer hjälper i klimatkrisens i Sudan

Vi jobbar på bred front med att hjälpa människor i nöd. Våra 38 000 volontärer finns i de flesta delar av landet. Hjälpinsatsen i Sudan inriktar sig på hälsovård, psykosocialt stöd, vatten och sanitet. Vi stärker även katastrofberedskapen och ser till att fler kan försörja sig och få mat.

Småskaliga bönder och djuruppfödare behöver ändra sina metoder för att klara av svårare förhållanden. Vi jobbar för att de bättre ska kunna förebygga problem genom ett mer hållbart nyttjande av naturresurser. Några exempel på hur vår hjälp når ut:

  • Vi delar ut grödor som tål torka och översvämningar bättre och utbildar i odling.
  • Brunnar borras och vattenpumpar som drivs med solenergi sätts upp.
  • Träd planteras för att stoppa ökenspridning.
Aziza och hennes barn.

Risk för svält i Sudan

Läs om den akuta hungern i Sudan
Kvinna med barnaskara

Sydsudan – svår flyktingkris

Mer om Sydsudan