Människor på flykt i Sudan

Miljontals på flykt i krigets Sudan

Miljontals på flykt i krigets Sudan

Kriget i Sudan har hamnat i skuggan av andra katastrofer, trots att miljontals människor är drabbade och på flykt undan våld och död. Hälften av dem är barn. Vi gör allt vi kan för att hjälpa familjer i behov av mat, vård och trygghet.

– Situationen har varit svår, vi har inte haft någon mat att äta eller pengar för att köpa tvål. Tack vare Röda Korset har jag och mina barn nu fått mat.

Marina och hennes sex barn tillhör dem som i ett desperat läge behövde lämna allt i Sudan bakom sig och fly. Nu har de som många andra tagit sig till grannlandet Sydsudan.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Få information om att söka efter saknade familjemedlemmar i Sudan

När konflikten blossade upp i Sudan i april 2023 hamnade civila mitt i striderna. Tusentals människor har dödats och skadats. Striderna har varit särskilt svåra i bland annat huvudstaden Khartoum och i Darfurregionen. Miljoner lever på flykt. Det är ont om mat, vatten och någonstans att sova tryggt, samtidigt som majoriteten av sjukhusen är förstörda och ur funktion.

Fler än åtta miljoner människor lever på flykt och av dem är hälften barn. Ofattbara fyra miljoner barn står utan ett hem, det högsta antalet barn på flykt i något land i världen.

Antasar och Ahmed sitter bredvid varandra. Antastar tittar i kameran med sorgsna ögon och Ahmed gråter och har lagt huvudet i Antasars knä.
Antasar Jouma Adam och hennes son har tvingats fly från sitt hem. Nu har de funnit tillflykt i staden Port Sudan. Utan någon information om vart deras anhöriga befinner sig är tillvaron ständigt oviss.

Många familjer har splittrats till följd av kriget. Antasar Jouma Adam är en av de drabbade, hon vet inte var hennes make och flera andra släktingar befinner sig sedan kriget bröt ut.

– Fler än 15 av mina släktingar är försvunna, och jag vet ingenting om dem. Det är oerhört smärtsamt för mig, och det blir bara värre varje gång jag tänker på att jag förlorat dem, säger Antasar.

Sudanesiska kvinnor rör om i stor gryta
Volontären Wajdan Hassan Ahmed lagar mat tillsammans med boende i ett flyktingläger.

Så hjälper Röda Korset i krigets Sudan

8 800 volontärer från hela Sudan har mobiliserats för att hjälpa människor som drabbas av kriget. De ger första hjälpen och evakuerar skadade, ger människor mat, vatten och tak över huvudet. Familjer som har splittrats får hjälp att återfå kontakten och krisstöd ges till människor som har varit med om svåra händelser. 
 
Wajdan Hassan Ahmed har varit volontär i Sudan  i 16 år. Sedan kriget började hjälper hon människor med bland annat mat och psykologiskt stöd i huvudstaden Khartoum. Det senaste året har varit det svåraste i henens liv, berättar Wajdan:
 
– Alla historier jag hör stannar med mig. Jag kan inte glömma dem. Pappor som förlorat sina döttrar, mammor som förloras sina barn, föräldrar som förlorat hela sina familjer. 

Stora hjälpbehov redan innan konflikten

Sudan är hem för 48 miljoner människor och det tredje största landet i Afrika. I många år har Sudan varit drabbat av konflikter och klimatrelaterade naturkatastrofer. 15 miljoner människor var i behov av nödhjälp redan innan kriget startade.

Stigande temperaturer, mindre regn och starkare vindar leder till torka. Samtidigt har Sudan drabbats av av massiva skyfall de senaste åren, med katastrofala översvämningar som följd. som En konsekvens är att skördar förstörs och boskap dör. Många fattiga familjer förlorar sitt levebröd och har inget annat val än att lämna sina hem.

Totalt är omkring 38 000 volontärer engagerade för Röda Korset i Sudan. Vid sidan av insatser för att som drabbas direkt av kriget hjälper de med rent vatten, material för tillfälliga bostäder, vård och krisstöd. Tillsammans med Röda Korsets personal jobbar de också för att stärka katastrofberedskapen och se till att fler kan försörja sig.

Några exempel på hur vår hjälp når ut

  • Vi delar ut grödor som tål torka och översvämningar bättre och utbildar i odling.
  • Brunnar borras och vattenpumpar som drivs med solenergi sätts upp.
  • Träd planteras för att stoppa ökenspridning.

Fakta om Sudan

Invånare: 48,1 miljoner invånare (2023)
Huvudstad: Khartoum
Yta: 1,9 miljoner km² (fyra gånger större än Sverige)

Aziza och hennes barn.

Risk för svält i Sudan

Läs om den akuta hungern i Sudan
Kvinna med barnaskara

Sydsudan – svår flyktingkris

Mer om Sydsudan