Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sudan – konflikt och klimatpåverkan slår hårt

En utdragen konflikt tillsammans med klimatförändringar och återkommande naturkatastrofer leder till att många människor lever i nöd.
En utdragen konflikt tillsammans med klimatförändringar och återkommande naturkatastrofer leder till att många människor lever i nöd.

Konflikter har tvingat många på flykt

Sudan ligger i östra Afrika och är hem för ungefär 42 miljoner människor. Konflikter har präglat landet under lång tid och i regioner som Darfur, Korodfan och Blue Nile har stridigheter tvingat många sudaneser att fly sina hem. En annan orsak till att många tvingas på flykt är naturkatastrofer. Samtidigt kommer många flyktingar till Sudan, främst från grannlandet Sydsudan.

Oroande undernäring bland små barn

I Sudan är ekonomin i kris och de humanitära hjälpbehoven är stora. De som lever på flykt i landet har ofta bosatt sig i områden utan tillräcklig tillgång till vatten och sanitet, samt där det är brist på grundläggande service som sjukvård. Det har en stor inverkan på människors hälsa och gör dem extremt sårbara för smittsamma sjukdomar. Matbristen är utbredd och andelen undernärda barn är hög.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Vi hjälper i coronakrisen

Just nu arbetar vi på Röda Korset för att förhindra spridningen av covid-19. Samtidigt fortsätter vi att ge stöd till människor som lever i utsatthet på många andra sätt. I våra hjälpprojekt ingår insatser som att informera om coronaviruset, samt visa människor hur de kan skydda sig. Arbetet utförs tillsammans med invånarna, vilket ökar förtroendet och kan bidra till minskad spridning av viruset.

Torka och naturkatastrofer i Sudan

Ett stort problem är klimatförändringarna och de naturkatastrofer som drabbar Sudan. Stigande temperaturer, mindre regn och skiftande vattennivåer i Nilen samt ökad vindhastighet har lett till en blandning av torka och översvämning. En konsekvens är att skördar förstörs och att boskap dör. Många fattiga familjer förlorar på så sätt sitt levebröd och i svårt drabbade områden har de inget annat val än att lämna sina hem. Ofta kommer de istället till områden som är mindre bördiga och med mindre tillgång till vatten.

Översvämningar slår hårt mot landet

Massiva regnfall har lett till översvämningar i stora delar av Sudan de senaste åren. Bostäder har spolats iväg, livsviktiga skördar har förstörts och rent vatten är en bristvara. Hundratusentals människor påverkas. Det som händer är ytterligare ett exempel på de ökade klimatrisker som världen står inför. Röda Korset är på plats i Sudan för att hjälpa med bland annat rent vatten, material för tillfälliga bostäder, vård, och stöd för att få mat.

Fakta om hjälpbehoven i Sudan

3,8 miljoner människor är i behov av skydd (60 % är barn).

3 miljoner lever på flykt i landet.

6,2 miljoner människor lever i osäkerhet om hur de ska få tag i mat.

4,4 miljoner är i behov av rent vatten och sanitetsfaciliteter.

5,2 miljoner i behov av hälsovård.

42 miljoner bor i Sudan.

Hjälper bönder tackla klimatproblem i Sudan

Vi jobbar på bred front med att hjälpa människor i nöd. Våra 38 000 volontärer finns i de flesta delar av landet. Hjälpinsatsen i Sudan inriktar sig på hälsovård, psykosocialt stöd, vatten och sanitet. Vi stärker även katastrofberedskapen och ser till att fler kan försörja sig och få mat.

Småskaliga bönder och djuruppfödare behöver ändra sina metoder för att klara av svårare förhållanden. Vi jobbar för att de bättre ska kunna förebygga problem genom ett mer hållbart nyttjande av naturresurser. Några exempel på hur vår hjälp når ut 2019:

  • 7 200 hushåll kommer att få anpassade frön och grödor som är står emot till exempel torka. Hushållen kommer också få getter som ökar mjölkproduktionen.

  • 27 000 hushåll kommer att få tillgång till hållbar vattenförsörjning genom att soldrivna system installeras för att förbättra jordbruksmarken och vattenförbrukningen.

  • 100 000 träd kommer att planteras så att jordbruksmark och boenden skyddas mot de negativa effekterna av ökenspridning orsakad av ökade medeltemperaturer i kombination med tilltagande vindar.