Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande.

Söka efter saknade familjemedlemmar

Söka efter saknade familjemedlemmar

Krig och katastrofer splittrar familjer. Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa dig att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Vi ger stöd och råd när du eftersöker anhöriga

Information till dig som är i kontakt med dina anhöriga i ett konfliktområde

Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i ditt hemland eller i grannländer att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig och vart de planerar att förflytta sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mejl och sociala medier, gärna sparade på flera ställen. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid.

Så här letar vi efter saknade anhöriga

Röda Korset eller Röda Halvmånen letar efter anhöriga på olika sätt, exempelvis genom att:

  • Börja med att uppsöka den senaste kända adressen som lämnats till oss. På plats kontaktas grannar, lokala präster, imamer eller byäldste för att få information om vad som hänt. Ibland visas foton på personen vi söker eller på den som söker efter en anhörig.
  • Leta efter anhöriga i register som vi delar med flera europeiska rödakorsföreningar. Om anhöriga har varit i kontakt med Röda Korset kan vi se det där.
  • Använda webbsidor om efterforskning
  • Sätta upp affischer med fotografier på strategiska platser.

Det är viktigt att tänka på att efterforskning aldrig kan ske i hemlighet utan kan väcka uppmärksamhet i lokalsamhället. När vi letar efter anhöriga bärs alltid Röda Korsets eller Röda Halvmånens skyddsemblem synligt på fordon och kläder. Landets geografi, kultur och säkerhetspolitiska läge avgör om det är möjligt för oss att leta.

Kontaktformulär för individuellt stöd

Fyll i formuläret , så kan vi hjälpa dig vidare.

Till kontaktformulär

Hedra de anhöriga som saknas – 30 augusti varje år

Den 30 augusti uppmärksammar Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen "The International Day of the Disappeared". Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. Det finns både juridiska och ekonomiska problem som den som saknar en anhörig tvingas hantera rent praktiskt, men för många är de psykosociala utmaningarna svårast att brottas med.

För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 193 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen.

Se video om Röda Korsets arbete med efterforskning

Therese Lindgren lär sig om vårt arbete med efterforskning.

Searching for missing family members (video in English)

This is how we work to restore family links.

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.