Ensamkommande pojkar spelar volleyboll

För dig som är ensamkommande

För dig som är ensamkommande

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Vi hjälper endast till att leta efter anhöriga till dig som är ensamkommande barn på din begäran. Efterforskningen görs alltså endast om du som ensamkommande barn själv vill det. Vi kommer inte att leta efter din familj om någon annan ber oss att göra det, till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, boendepersonal eller din gode man.

Din gode man har en viktig roll när du vill leta efter din familj. Din gode man ska vara ett vuxenstöd och hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter. Att leta efter anhöriga tar oftast lång tid. 

Vi kan hjälpa dig att söka efter din familj om

  • Du har förlorat kontakten med den eller de du letar efter på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
  • Den eller de du letar efter finns utanför Sverige.

Vi kan söka efter din familj oavsett om du är asylsökande, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller om du fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Det är därför viktigt att du pratar med din gode man och berättar om du får mer information om din familj eller om du får kontakt med dem. När du har fyllt 18 år kommer vi att ha kontakt direkt med dig, innan dess sker kontakten via din gode man. Därför är det viktigt att vi har ditt telefonnummer och din aktuella adress.