Familjer vid tält.

Aktuella kriser – saknade anhöriga

Aktuella kriser – saknade anhöriga

Vi ger stöd och vägledning i processen att leta efter saknade anhöriga. Välkommen att kontakta oss.

Information till dig som är i kontakt med dina anhöriga i ett konfliktområde

Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i ditt hemland eller i grannländer att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig och vart de planerar att förflytta sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mejl och sociala medier, gärna sparade på flera ställen. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid. 

Det här kan du läsa om på sidan:

Specifik information rörande bränderna i Chile
Specifik information rörande Israel och Palestina
Specifik information rörande översvämningar i Libyen
Specifik information rörande jordbävningen i Marocko
Specifik information rörande konfliktdrabbade Sudan

Specifik information rörande bränderna i Chile

En värmebölja har orsakat flera skogsbränder i centrala Chile i områdena Valparaíso och O'higgins. I samhällena Quilpué, Villa Alemana och Viña del Mar är bränderna fortfarande aktiva. Tusentals människor har evakuerats, hundratals saknas och 99 personer har dött varav 32 personer är identifierade i dagsläget.

Enligt uppskattning har drygt 14 000 hushåll skadats därutöver har primärvårdsanläggningar, transport- och kommunikationsinfrastrukturer påverkats till följd av att el och kommunikationsmöjligheter begränsats.

Chilenska Röda Korset arbetar med att ge första hjälpen och psykosocialt stöd till drabbade samt distribution av nödhjälp till evakueringscenter. När bränderna är under kontroll kommer behovsbedömning och utdelningen av bistånd påbörjas.

Efterforskningsbehov av saknade familjemedlemmar håller på att kartläggas. Inkommande förfrågningar registreras och telefonsamtal och batteriladdning erbjuds. Chilenska Röda Korset har aktiverat en jourtelefon för de som letar efter sina försvunna släktingar. Nödtelefon för familjemedlemmar, som befinner sig i Chile, som inte har kunnat hitta sina släktingar, +56975267308. Finns även via e-post på busqueda@cruzroja.cl

Du som inte har lyckats att komma i kontakt med dina anhöriga med anledning av den pågående naturkatastrofen kan kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan. 

 

Specifik information om efterforskning rörande Israel och Palestina

Magen David Adom (MDA) och Palestinas Röda Halvmåne (PRCS) befinner sig i en svår säkerhetssituation och arbetar inom sina respektive områden under hård press.

Du som inte har lyckats att komma i kontakt med dina anhöriga med anledning av den pågående konflikten kan kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Vi får många frågor om Röda Korset kan evakuera personer ut ur Gaza. Tyvärr har vi inte några sådana möjligheter. Personer som vill lämna Gaza är hänvisade till att kontakta ansvariga myndigheter.

 

Specifik information rörande översvämningar i Libyen

Den 10 september 2023 drabbade stormen Daniel Libyens östkust och utlöste förödande översvämningar efter att två dammar och fyra broar kollapsade. Det område som drabbades mest av stormen var kuststaden Derna, men även omgivande byar påverkades. Enligt OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), har totalt 11 300 personer rapporterats som döda, och ytterligare 10 000 saknas fortfarande, medan 40 000 är internflyktingar (siffrorna är extremt svåra att verifiera). I takt med att räddningsarbetet fortskrider är det troligt att antalet saknade och avlidna personer kommer att öka. För tillfället är informationen begränsad rörande skydd och planer för evakuering av drabbade befolkningar, etc. Telekommunikationerna var initialt helt nere men återställs allt eftersom. Vägåtkomst till Derna har återställts, men resor in/ut från de drabbade områdena är svåra och kontrolleras av militärstyrkor. Andra områden som Soussa och närliggande byar verkar fortfarande vara otillgängliga och saknar telekommunikation.

Libyens Röda Halvmåne (LRCS) har varit närvarande i området sedan katastrofens början och en behovsundersökning rörande saknade anhöriga pågår fortfarande. Även om telekommunikationstjänsterna återställs i de drabbade områdena har människor förlorat alla möjligheter att återställa/upprätthålla kontakt med sina familjer på egen hand. Vissa byar verkar fortfarande vara otillgängliga på grund av skadade vägar. Eftersom det drabbade området är kustnära är det troligt att döda kroppar kan ha drivit ut till havs och kan skölja upp på andra Medelhavsländer. Frivilliga från Libyens Röda Halvmåne befinner sig i Derna, Ajdabiya, Benghazi, Bayda och Tripoli för att genomföra efterforskningsaktiviteter, som i detta skede kommer att fokusera på att tillhandahålla telefonsamtal från det drabbade området (i skyddsrum, sjukhus, osv. om möjligt). Libyens Röda Halvmåne har även satt upp en informationskiosk i Derna, där människor registrerar försvunna släktingar. De kommer snart även att börja erbjuda telefonsamtal till den drabbade befolkningen i Derna, för att de ska kunna kommunicera med släktingar i Libyen och utomlands.

Du som inte har lyckats att komma i kontakt med dina anhöriga i Libyen kan kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

I nuvarande situation kan Libyens Röda Halvmåne ej ta emot efterforskningsförfrågningar men Svenska Röda Korset kan spara dina uppgifter rörande saknade anhöriga i Libyen och när det blir möjligt skicka dem till Libyens Röda Halvmåne för efterforskning på plats.

 

Specifik information rörande jordbävningen i Marocko

På natten till fredagen den 8 september 2023 drabbades Marocko av en kraftig jordbävning. Dess epicentrum var i området Ighil, en bergig landsbygd med små jordbruksbyar i provinsen al-Haouz nära skidorten Oukaimeden i Atlasbergen. Flera mindre skakningar har också inträffat. Totalt drabbades sex provinser av skakningen: Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua och Taroudant.

Internationella rödakorsfederationen (IFRC) följer noggrant situationen tillsammans med Marockanska Röda Halvmånen, och Internationella rödakorskommittén (ICRC) har regelbunden kontakt med både rödakors- och rödahalvmånerörelsen och myndigheter samt andra aktörer som är involverade i responsen.

Angående behov och respons gällande sökandet efter saknade anhöriga så genomför Marockanska Röda Halvmånen en behovsanalys. För närvarande rapporteras att telekommunikation, inklusive internet, fungerar.

I nuläget tar Marockanska Röda Halvmånen inte emot förfrågningar om saknade anhöriga. Vissa konsulära tjänster har dock aktiverat hotline-nummer för att erbjuda assistans till sina medborgare/drabbade personer som förlorat kontakt med anhöriga.

Senegal (four different numbers); Belgium (+32 2 501 4000)France (in Morocco : +212 537689900, in France : 01 43 17 51 00)Spain emergency contacts +212660488848/+212665807977 in Morocco and the Catalan regional government (Telephone and WhatsApp: 0034 674 744 902; in Morocco: 00212 648 682 896), Switzerland DFAE (Helpline DFAE +41 (0) 800 24-7-365), United Kingdom (British Embassy Rabat on +212 (0) 537 63 33 33 and the FCDO on +44(0)20 7008 5000).

Har du frågor kan du kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Specifik information rörande konfliktdrabbade Sudan

Efterforskningsförfrågningar kan tas emot av Svenska Röda Korset och skickas till ICRC i Sudan om:

  • kontakt har förlorats med en nära anhörig
  • när det finns misstanke om att en nära anhörig har frihetsberövats
  • när det med säkerhet finns vetskap om att en nära anhörig avlidit

Du som har förlorat kontakten med dina anhöriga i Sudan är välkommen att kontakta oss på Svenska Röda Korset för att öppna ett efterforskningsärende om du inte haft kontakt med den eller de du saknar på över en månad. Efterforskning efter eller på uppdrag av ensamkommande barn prioriteras.

Om du inte har kontakt med dina anhöriga och vill öppna ett efterforskningsärende behöver vi vid vår första kontakt med dig ha följande information:

  • Vilken var den senaste adressen den saknade personen bodde på? Här är det bra att ha så mycket information som möjligt (vilken gata, vilket område, hur ser huset ut, nära någon moské/affär, grannar)
  • Vilket datum förlorade ni kontakten? Var precis befann sig den saknade personen då?
  • Innan ni förlorade kontakten, pratade ni om vart familjen skulle kunna bege sig?
  • Har ni fått information från någon annan om vart den saknade personen kan ha begett sig? Skriv gärna upp denna information, vem som gav den och personens kontaktuppgifter.

Tillträde till områden i Sudan
ICRC:s och Sudanesiska Röda Halvmånens tillträde till olika regioner i landet varierar. I de fall där ICRC och Sudanesiska Röda Halvmånen inte har tillträde till ett område kan vi ändå ta emot din förfrågan och göra en registrering hos Svenska Röda Korset i väntan på att vi kan skicka förfrågningar till Sudan, förutsatt att du har tillräckligt med information för att ICRC och Sudanesiska Röda Halvmånen ska kunna leta på plats.

Här hittar du svar från ICRC, om arbetet i Sudan:

https://www.icrc.org/en/document/your-questions-answered-about-icrcs-work-sudan

Du som inte har lyckats att komma i kontakt med dina anhöriga i Sudan kan kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande.

Söka efter saknade familjemedlemmar

Efterforskning av anhöriga