Mobiler och papper på skrivbord

Intyg om fångenskap

Intyg om fångenskap

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Krigsfångar, politiska fångar eller andra fängslade som fått besök, och registrerats av, Internationella rödakorskommittén (ICRC) under sin fångenskap, kan få ett intyg som bekräftar detta.

Det är endast personen som själv suttit fängslad som kan begära att få ett intyg. Intyget innehåller följande uppgifter: namn, födelsedatum, nationalitet och ICRC:s ärendenummer samt information om när och var personen blev fängslad, hölls fången och blev frigiven. Intyg utfärdas av den ICRCdelegation som ansvarar för det geografiska området där personen suttit frihetsberövad. Viss variation i innehåll kan förekomma.

För att begära ut ett intyg krävs en personlig kontakt hos ICRC eller den nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen i det land personen befinner sig. I de fall Svenska Röda Korset utfärdar intyg om fångenskap bifogas följebrev innehållande personuppgifter samt Svenska Röda Korsets och ICRC:s ärendenummer.

ICRC utfärdar endast intyg om de själva registrerat personen. Om personen varit fängslad i ett fängelse där ICRC inte fått göra besök kan något intyg inte utfärdas. Endast ett originalintyg gällande fångenskap utfärdas. I vissa fall kan den som fått ett intyg få en kopia av det ursprungliga intyget. Ett intyg utfärdat av ICRC via Svenska Röda Korset överlämnas till den sökande genom rekommenderad post med mottagningsbevis.

I de fall en person varit fängslad flera gånger kan detta dokumenteras antingen i ett och samma fångenskapsintyg eller genom flera fångenskapsintyg, ett för varje tillfälle, men som kan utfärdas vid samma tillfälle av ICRC.

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Telefonrådgivningen är öppen hela sommaren utom 31 juli (vecka 31). 
Ni kan alltid nå oss via formuläret på vår webbplats.

Kontakta oss via telefon eller formulär. Du behöver kunna berätta:

  • Om du fick besök av Internationella rödakorskommittén (ICRC)?
  • Om ja, har du registreringsnumret kvar?
  • Var satt du fängslad och under vilken tidsperiod?
  • Har du ID eller passhandling kvar från hemlandet?
  • Ditt fullständiga namn

Vid samtalet avgör vi om det finns tillräckligt med information för att gå vidare och boka ett besök hos oss.

Kontaktformulär för individuellt stöd

Fyll i formuläret , så kan vi hjälpa dig vidare.

Till kontaktformulär