Hjälpmaterial delas ut i Myanmar av Röda Korset.

Myanmar – våld drabbar utsatt befolkning

Myanmar – våld drabbar utsatt befolkning

I Myanmar drabbar våldsamheter civilbefolkningen hårt. Vi är på plats med nödhjälp och vård.

Myanmar (tidigare Burma) ligger i Sydostasien, med gräns mot bland annat Thailand och Bangladesh. Oro och våld har präglat landet under flera år och många människor har tvingats på flykt, både inom Myanmar och till grannländerna. 17 miljoner människor uppskattas behöva nödhjälp 2023.

Vi är på plats med mat, vatten, skydd och vård. Vi hjälper regelbundet över 200 000 människor med mat och ser till att ännu fler har vatten och tvättmöjligheter. Vi informerar om hur människor kan undvika att skadas av landminor och hjälper familjer som tappat kontakten att återförenas.

Röda Korset finns på plats i hela landet och är den främsta humanitära organisationen i Myanmar.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Konfliktdrabbat land

Under decennier har Myanmar styrts av en militärregim och många minoritetsbefolkningar lever i utsatthet. I delstaten Rakhine i västra Myanmar är situationen speciellt svår. Många människor har flytt från sina hem, inte minst till grannlandet Bangladesh. Sedan augusti 2017 har 750 000 flytt till Bangladesh från Rakhine. De två länderna diskuterar fortfarande hur människor kan få återvända. 

Röda Korset på plats i Rakhine och Shan

I de konfliktdrabbade regionerna Rakhine och Shan arbetar Röda Korset bland annat med att stärka människors hälsa genom att bygga toaletter och se till att skolor får handfat så barnen kan tvätta händerna. Vi förstärker vattendammar och sprider information om hur man skyddar sig mot sjukdomar. 

Det är avgörande att de interna motsättningarna löses om Myanmar ska kunna utvecklas i positiv riktning. Flera fredskonferenser har hållits, men konflikterna fortsätter och förhandlingarna går väldigt sakta.

Klimatkrisen slår hårt mot Myanmar

Myanmar är hårt drabbat av återkommande naturkatastrofer. 2019 blev 200 000 människor tvungna att lämna sin hem på grund av jordbävningar, översvämningar och jordskred. Även cykloner och torka drabbar landet. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar och det behövs förebyggande åtgärder som stärker människor motståndskraft.

Fakta om hjälpbehoven i Myanmar

  • 53 miljoner bor i Myanmar (även kallat Burma)
  • 1 miljon har flytt till grannlandet Bangladesh
  • 1 miljon är i behov av nödhjälp för att klara sig
  • 780 000 människor har inte mat för dagen
  • 910 000 har inte tillräcklig tillgång till rent vatten och toaletter
Människor i översvämning får hjälp via båt.

Bangladesh – klimatkrisen slår hårt

Mer om Bangladesh
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar