Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Myanmar: Våld drabbar utsatt befolkning

Oro och våldsamheter i Myanmar drabbar civilbefolkningen hårt. Vi är på plats med nödhjälp och vård.
Oro och våldsamheter i Myanmar drabbar civilbefolkningen hårt. Vi är på plats med nödhjälp och vård.

Myanmar ligger i Sydostasien, med gräns mot bland annat Thailand och Bangladesh. Oro och våld har präglat landet under flera år och många människor har tvingats på flykt, både inom Myanmar och till grannländerna. 17 miljoner människor uppskattas behöva nödhjälp 2023.

Vi är på plats med mat, vatten, skydd och vård. Vi hjälper regelbundet över 200 000 människor med mat och ser till att ännu fler har vatten och tvättmöjligheter. Vi informerar om hur människor kan undvika att skadas av landminor och hjälper familjer som tappat kontakten att återförenas.

Röda Korset finns på plats i hela landet och är den främsta humanitära organisationen i Myanmar. 

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Ditt stöd möjliggör Röda Korsets både kort -och långsiktiga arbete för barn och vuxna som drabbats av krig och katastrofer världen över. Du skänker hopp och räddar liv!

Hjälp i Rakhine och Shan

Under decennier har Myanmar styrts av en militärregim och många minoritetsbefolkningar lever i utsatthet.

I delstaten Rakhine i västra Myanmar är situationen speciellt svår. Många människor har flytt från sina hem, inte minst till grannlandet Bangladesh. Sedan augusti 2017 har 750 000 flytt till Bangladesh från Rakhine. De två länderna diskuterar fortfarande hur människor kan få återvända. 

I de konfliktdrabbade regionerna Rakhine och Shan arbetar vi bland annat med att stärka människors hälsa genom att bygga toaletter och se till att skolor får handfat så barnen kan tvätta händerna. Vi förstärker vattendammar och sprider information om hur man skyddar sig mot sjukdomar. 

Det är avgörande att de interna motsättningarna löses om Myanmar ska kunna utvecklas i positiv riktning. Flera fredskonferenser har hållits, men konflikterna fortsätter och förhandlingarna går väldigt sakta.

Fakta: Hjälpbehoven i Myanmar

  • 53 miljoner bor i Myanmar
  • 1 miljon har flytt till grannlandet Bangladesh
  • 1 miljon är i behov av nödhjälp för att klara sig
  • 780 000 människor har inte mat för dagen
  • 910 000 har inte tillräcklig tillgång till rent vatten och toaletter

Klimatkrisen slår hårt mot Myanmar

Myanmar är hårt drabbat av återkommande naturkatastrofer. 2019 blev 200 000 människor tvungna att lämna sin hem på grund av jordbävningar, översvämningar och jordskred. Även cykloner och torka drabbar landet. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar och det behövs förebyggande åtgärder som stärker människor motståndskraft.