Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Myanmar – oro och våld drabbar utsatt befolkning

Det upptrappade våldet i Myanmar drabbar civilbefolkningen hårt. Röda Korset är på plats med nödhjälp och vård.
Det upptrappade våldet i Myanmar drabbar civilbefolkningen hårt. Röda Korset är på plats med nödhjälp och vård.

Aktuellt: Utbrett våld i Myanmar

Civila har dött och skadats i det upptrappade våldet i Myanmar, och tusentals har tvingats på flykt. Röda Korset är på plats och hjälper med mat, vatten, skydd och vård. Våra första hjälpare spelar en avgörande roll i att rädda liv och ta hand om skadade, då landets eget sjukvårdssytem till stora delar fallit sönder. Vi hjälper regelbundet över 200 000 människor med mat, och ser till att ännu fler har vatten och tvättmöjligheter. 

Röda Korset uppmanar alla i Myanmar att respektera skyddet för sjukvårdspersonal och -fordon samt byggnader som kliniker och sjukhus, då det är avgörande att skadade får tillgång till vård. 

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Coronapandemin försvårar läget i landet

Covid-19 sprids och drabbar många människor i Myanmar. Nedstängningar som gjorts för att förhindra smittspridning har lett till att många förlorat sin inkomst och att fattigdomen växer. I princip hela landet är hårt drabbat, och många människor är i akut behov av mat, vatten och annan nödhjälp för att överleva. 

Röda Korset finns på plats runtom i hela landet, och är den främsta humanitära organisationen i Myanmar. Vi jobbar för att ge tillgång till rent vatten och sanitet, samt hjälper till så att människor i nöd kan få mat och andra förnödenheter. Fler än 1 200 volontärer har också stöttan sjukvården i coronapandemin.

Stridigheter och utsatthet

Myanmar (även kallat Burma) ligger i Sydostasien vid Bengaliska viken och Andamansjön. Under decennier har landet styrts av en militärregim och många minoritetsbefolkningar lever i utsatthet. Myanmar har fortsatt många stora humanitära utmaningar och många lever med brist på mat, rent vatten och sjukvård. 

Det är avgörande att de olika interna stridigheterna löses om landet ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Flera fredskonferenser har hållits sedan landets självständighet men konflikterna fortsätter och i nuläget går förhandlingarna väldigt sakta.

En miljon har flytt

I delstaten Rakhine i västra Myanmar är situationen speciellt svår med interna konflikter och våldsamheter. Många människor har flytt från sina hem. Sedan augusti 2017 har 750 000 flytt till Bangladesh från Rakhine. Även innan dess har många flytt och totalt bor nu cirka en miljon människor från Myanmar i olika flyktingläger i Bangladesh. De två länderna diskuterar fortfarande hur dessa människor kan få återvända. 

Stora hjälpbehov i konfliktområden

  • 780 000 människor har inte mat för dagen.

  • 910 000 har inte tillräcklig tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

  • 800 000 är i behov av vård.

  • 1 miljon är i behov av humanitärt stöd

  • 244 000 bor i läger sedan många år och utöver dessa cirka 80 000 i tillfälliga läger. Cirka 470 000 statslösa Rohyinga-muslimer är mer eller mindre instängda i sina byar.

  • 1 miljon har flytt från Myanmar till Bangladesh.

  • 53 miljoner bor i Myanmar.

Sårbart för klimatförändringar

Myanmar är ett av de länder i Asien som drabbas hårdast av naturkatastrofer. Under 2017 registrerades totalt 30 olika jordbävningar. 2019 blev 200 000 människor tvungna att lämna sin hem på grund av jordbävningar, översvämningar och jordskred. Även cykloner och torka drabbar landet återkommande. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar och det behövs förebyggande åtgärder som stärker människor motståndskraft.

Vi hjälper i Rakhine och Shan

Våra kollegor i Myanmar kämpar för att hjälpa människor i nöd. 

I konfliktdrabbade Rakhine och Shan arbetar vi för att öka motståndskraftern i ett antal utsatta byar. Vi jobbar med att stärka krisberedskapen så att invånarna blir mindre sårbara vid kriser och vi sprider information om hälsa och vikten av rent vatten. Som en del i insatsen bygger Röda Korset toaletter för hushåll och skolor, förbättrar dammar samt bygger handfat för att tvätta händerna vid skolor. På så sätt minskar till exempel risken för att människor drabbas av vattenburna sjukdomar.