Barn i flyktingläger i Afghanistan

Afghanistan – akut läge i krigshärjat land

Afghanistan – akut läge i krigshärjat land

Osäkert läge, svår torka och matbrist gör att många barn och vuxna kämpar för sina liv. Vi gör allt vi kan för att hjälp människor i den akuta situation som råder.

Akut matbrist råder och över hälften av människorna i Afghanistan behöver humanitär hjälp för att klara sig. Oroligheterna de senaste året är ett hårt slag mot en befolkning som redan levde under svåra förhållanden. Många människor är på flykt samtidigt som det råder svår torka, är brist på sjukvård och covid-19 sprids i landet. 

Vi finns på plats i hela Afghanistan och ger bland annat mat och vård. Läs vidare för att få koll på hur vi räddar liv och sprider hopp just nu.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Så hjälper Röda Korset

Vi kan hjälpa runt om i Afghanistan tack vare den respekt som Röda Korset och Röda Halvmånen har från de olika parterna i landet. Vi gör bland annat detta:

  • Når med mobila kliniker ut till områden där ingen annan hälsovård finns. På de vårdinrättningar som vi stöttar får tusentals människor vård.
  • Hjälper familjer i torkdrabbade områden med mat och kontantstöd.
  • Hjälper barn och vuxna som skadats med proteser och fysisk rehabilitering.
  • Vårdar sjuka och arbetar för att stoppa spridningen av covid-19.
  • Evakuerar skadade och transporterar kvarlevor av dem som dödats i konflikten.
  • Utbildar volontärer så att fler kan hjälpa till att hjälpa.

Kan hjälpen komma fram till Afghanistan just nu?

Ja. Röda Korset och Röda Halvmånen har arbetat länge i Afghanistan och har skapat ett omfattande logistisk system för att nå ut med humanitär hjälp och stödja sjukvården i landet. Alla våra 34 lokalkontor är i funktion. Utöver det finns sju regionala lager med mat, katastrofstöd (filtar, presenningar, vattendunkar) och hushållsartiklar. Om det behövs mer nödhjälp kommer vi flyga in den och vi har med i beredskapen att förseningar och logistiska utmaningar kan uppstå vid flygplatser, som alltid i kriser.

Krigshärjat land med stora hjälpbehov

I fyra decennier har väpnade konflikter plågat befolkningen i Afghanistan och den humanitära situationen är kritisk. Av landets cirka 38 miljoner människor har många en väldigt svår situation.

Den senaste tidens svåra torka, en av de värsta i landets historia, har gjort läget än värre och ökat risken för att ännu fler ska drabbas av hunger och undernäring. 22 miljoner människor har inte tillräckligt med mat och behöver hjälp. Över 3 miljoner barn riskerar akut undernäring de kommande året.

Torka leder till hunger i Afghanistan

Förutom de problem som konflikter orsakar så drabbas Afghanistan också återkommande av naturkatastrofer. Det senaste åren har torka lett till brist på vatten och mat. Det kommer troligen att ha en långvarig effekt på ekonomin och hälsan hos de människor som drabbas. Humanitär hjälp är absolut nödvändig för att drabbade ska klara sig.

Våldet ökar och sjukvården attackeras

Civila har under lång tid drabbats av våldet i allt högre utsträckning i Afghanistan. 2019 dödades eller skadades mer än 10 000 civila.

Cirka fyra miljoner människor beräknas leva med fysiska funktionshinder. Brott mot internationella humanitära rätten (även kallad krigets lagar) och de mänskliga rättigheterna är vanligt förekommande med täta rapporter om godtyckliga avrättningar, kidnappningar och attacker mot civila mål som sjukhus, hälsoinrättningar och skolor.

Dessvärre är det också relativt vanligt att sjukvården behöver stänga ner på grund av hot, trakasserier och bortförande av hälsopersonal. Samtidigt som detta sker är det miljontals som behöver få vård i Afghanistan.

Hjälparbetare har en utsatt situation i Afghanistan

Säkerheten har försämrats för hjälparbetare. 25 hjälparbetare har dödats och 63 skadats under 2021, enligt FN.

Under senare år har Röda Korset utsatts för flera angrepp där volontärer och personal dödats. Det urskillningslösa våldet gör att det blir svårare för hjälpen att nå fram till utsatt människor. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har i perioder fått dra ner på sin verksamhet i Afghanistan.

Men det är viktigt att påpeka att Röda Korset och Röda Halvmånen, som organisationen heter lokalt, fortsätter att ge omfattande humanitärt stöd i Afghanistan.

Flicka får benprotes av Röda Korsets hjälparbetare.
På Röda Korsets ortopediska kliniker i Afghanistan hjälper vi till exempel barn och vuxna att få proteser så att det kan gå själva.

Migrationsfrågor om Afghanistan

Samlad information om asyl, efterforskning och familjeåterförening med anledning av situationen i Afghanistan.

Frågor och svar

Läs fler artiklar

Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar