Arbete vid svår jordbävning i Afghanistan 2022

Jordbävning i Afghanistan - så hjälper vi

Jordbävning i Afghanistan - så hjälper vi

En kraftfull jordbävning har lett till omfattande förstörelse i Afghanistan. Vi är på plats och kämpar för att rädda liv.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Delar av västra Afghanistan drabbades lördagen den 7 oktober av flera jordbävningar som orsakat stor förödelse. Den kraftigaste nådde en magnitud på 6,3 och hela byar har ödelagts. Över 2 000 människor befaras döda och hundratusentals har förlorat sina hem när hus rasat och totalförstörts.

Jordbävningen har slagit till mot ett land som redan är tyngt av konflikter, torka och ekonomisk kris. Behoven av nödhjälpen är nu akuta. Räddningsteam kämpar för att rädda fastklämda under rasmassorna, med bara händer eller enklare grävverktyg. Vi har ett flertal kollegor och volontärer i området som jobbar outtröttligt för att hjälpa drabbade.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur hjälper Röda Korset?

Vår främsta prioritering handlar om att rädda liv och säkerställa att skadade får den vård de behöver. Det är ett svårt arbete då förödelsen är stor och många människor har drabbats. Vi hjälper även de som förlorat sina hem genom att sätt upp tält och dela ut mat och hygienartiklar. Det finns en överhängande risk för spridning av många diarrésjukdomar – som kolera och liknande – om inte rent vatten och vattenreningstabletter snabbt kommer till de drabbade områdena.  

Vi gör allt vi kan för att rädda liv och minska lidandet här och nu. Dessutom planerar vi redan för hur vi långsiktigt kan hjälpa till att bygga upp de samhällen som drabbats och se till att människor ska kunna resa sig från katastrofen.

Så jobbar vi i Afghanistan

Röda Korset och vår systerorganisation Röda Halvmånen har lång erfarenhet av att arbeta på plats i Afghanistan. Vi har ett stort logistisk system för att nå ut med humanitär hjälp och stötta sjukvården. Vi har över 30 lokalkontor och har flera regionala lager med mat och katastrofstöd som filtar, presenningar och vattendunkar.

Volontärer delar ut nödproviant till ett par barn
Våra volontärer delar ut nödproviant i de drabbade provinserna.
Barn i provisoriskt tält

Afghanistan – enorma behov i krigshärjat land

Mer om Afghanistan
Flicka lär sig hur man skyddar sig vid en jordbävning

Råd att följa vid en jordbävning

Skydda dig vid en jordbävning
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar