Flyktingläger i Irak.

Irak – svårt läge för de som flytt

Irak – svårt läge för de som flytt

Under lång tid har Irak präglats av politisk instabilitet, väpnade konflikter och våld. Över en miljon är fortfarande på flykt inom landet och tvingas leva under svåra förhållanden.

Irak ligger i Mellanöstern och är hem för 41 miljoner människor. Landet har betydande oljeresurser men årtionden av instabilitet, konflikter och våld har haft en förödande inverkan på människors levnadsvillkor. Över 20 procent av befolkningen lever i fattigdom och omkring 3 miljoner människor behöver nödhjälp – hälften är barn och unga.

Irak är känsligt för klimatförändringar. Längre perioder med torka, stigande medeltemperaturer, ökenspridning och vattenföroreningar är problem för alla som lever i utsatthet.

Tiotusentals saknar ett hem

Det finns omkring 250 000 syriska flyktingar i Irak. Utöver dem lever drygt 1 miljon människor som internflyktingar, framför allt in norra delarna av landet.

Det är brist på mat, rent vatten, sjukvård och svårt att hitta ett sätt att försörja sig på. Behovet av stöd är stort.

Fakta om Irak

  • 5,5 miljoner människor är i behov av vård.
  • 2,3 miljoner människor är i behov av rent vatten och sanitet.
  • 2,6 miljoner barn behöver få tillgång till utbildning.
  • 400 000 personer har fått sin hem förstörda.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Så gör vi skillnad i Irak

Röda Korset är på plats för att hjälpa med rent vatten, katastrofberedskap och stöd så att människor kan försörja sig själva. Varje år delar vi ut mat och kontantbidrag till 1,2 miljoner människor. Vi driver också kliniker och sjukhus – 2022 fick 230 000 personer vård och 75 000 fick psykosocialt stöd.

Vårt arbete ger särskild uppmärksamhet åt kvinnors, barns och ungdomars behov, samt åt de samhällen som är mest utsatta.

Man står bland bråte i nedbränt hus

När konflikter glöms bort

Läs om bortglömda konflikter
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar