Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Irak – svårt läge för de som flytt

Under lång tid har Irak präglats av politisk instabilitet, väpnade konflikter och våld. Över en miljon är fortfarande på flykt inom landet och tvingas leva under svåra förhållanden.
Under lång tid har Irak präglats av politisk instabilitet, väpnade konflikter och våld. Över en miljon är fortfarande på flykt inom landet och tvingas leva under svåra förhållanden.

Irak ligger i Mellanöstern och är hem för 41 miljoner människor. Landet har betydande oljeresurser men årtionden av instabilitet, konflikter och våld har haft en förödande inverkan på människors levnadsvillkor. Över 20 procent av befolkningen lever i fattigdom och omkring 3 miljoner människor behöver nödhjälp – hälften är barn och unga.

Irak är känsligt för klimatförändringar. Längre perioder med torka, stigande medeltemperaturer, ökenspridning och vattenföroreningar är problem för alla som lever i utsatthet.

Tusentals saknar ett hem

Det finns omkring 250 000 syriska flyktingar i Irak. Utöver dem lever drygt 1 miljon människor som internflyktingar, framför allt in norra delarna av landet.

Det är brist på mat, rent vatten, sjukvård och svårt att hitta ett sätt att försörja sig på. Behovet av stöd är stort.

Fakta om Irak

  • 5,5 miljoner människor är i behov av vård.
  • 2,3 miljoner människor är i behov av rent vatten och sanitet.
  • 2,6 miljoner barn behöver få tillgång till utbildning.
  • 400 000 personer har fått sin hem förstörda.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Ditt stöd möjliggör Röda Korsets både kort -och långsiktiga arbete för barn och vuxna som drabbats av krig och katastrofer världen över. Du skänker hopp och räddar liv!

Så gör vi skillnad i Irak

Röda Korset är på plats för att hjälpa med rent vatten, katastrofberedskap och stöd så att människor kan försörja sig själva. Varje år delar vi ut mat och kontantbidrag till 1,2 miljoner människor. Vi driver också kliniker och sjukhus – 2022 fick 230 000 personer vård och 75 000 fick psykosocialt stöd.

Vårt arbete ger särskild uppmärksamhet åt kvinnors, barns och ungdomars behov, samt åt de samhällen som är mest utsatta.