Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Irak – svårt läge för de som flytt

Under lång tid har Irak präglats av politisk instabilitet, väpnade konflikter och våld. Över en miljon är fortfarande på flykt inom landet och tvingas leva under svåra förhållanden.
Under lång tid har Irak präglats av politisk instabilitet, väpnade konflikter och våld. Över en miljon är fortfarande på flykt inom landet och tvingas leva under svåra förhållanden.

Irak ligger i Mellanöstern och är hem för 37 miljoner människor. Landet har betydande oljeresurser men årtionden av instabilitet, väpnad konflikt och våld har haft en förödande inverkan på människors levnadsvillkor. Över 20 procent av befolkningen lever i fattigdom och cirka 4 miljoner människor behöver humanitär hjälp – omkring hälften av dessa är barn och ungdomar. Dessutom bor det cirka 250 000 syriska flyktingar i Irak.

Förödelse i Mosul – svårt att återvända hem

I slutet av 2017, efter månader av strider mot IS (gruppen Islamiska staten), återtog den irakiska regeringen kontrollen över storstaden Mosul och andra områden i centrala och norra Irak. Staden hade då drabbats av stor förödelse efter våldsamma stridigheter som förstört viktig infrastruktur och hundratusentals hem.

Majoriteten av de som tvingades fly under konflikten med IS har nu kunnat återvända. Det handlar om omkring 4,8 miljoner människor som har återvänt sedan 2016. Men fortfarande lever 1,2 miljoner på flykt. Situationen är ofta svår för båda dessa grupper. Det är brist på mat, rent vatten, sjukvård och det är extremt svårt att hitta ett sätt att försörja sig på. Behovet av stöd och återuppbyggnad är stort.

Irak är dessutom ett land som är särskilt känsligt för klimatförändringar. Längre perioder med torka, stigande medeltemperaturer, ökenspridning och vattenföroreningar är ett problem för alla de miljoner som lever i utsatthet.

Fakta om Irak

  • 5,5 miljoner människor är i behov av vård.
  • 2,3 miljoner människor är i behov av rent vatten och sanitet.
  • 2,6 miljoner barn behöver få tillgång till utbildning.
  • 400 000 personer har fått sin hem förstörda.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Så gör vi skillnad i Irak

Vi är på plats för att hjälpa med rent vatten, katastrofberedskap och för ge stöd så att människor kan försörja sig själva. Under 2020 fick cirka 100 000 människor mat, rent vatten, hygien-kit och stöd till försörjning genom våra insatser. Vårt arbete riktar speciell uppmärksamhet åt behoven hos kvinnor, barn och ungdomar som är drabbade, samt åt de samhällen som är mest utsatta. I ett mångsidigt land som Irak är det mycket viktigt att kunna se alla människors behov. Vi kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.