Röda Korsets volontär i Nordkorea går över vattendrag.

Nordkorea – ett av världens mest slutna länder

Nordkorea – ett av världens mest slutna länder

Är du nyfiken på hur vi hjälper i Nordkorea? Och hur kommer det sig att vi är en av få hjälporganisationer som kan jobba där? Här får du veta mer.

Klimatförändringar slår hårt mot Nordkorea

Vi finns på plats i hela 192 länder. Ett av dem är Nordkorea. Det är ett land som är slutet från omvärlden och vi är den enda humanitära organisationen som kan nå ut och arbeta i större delen av landet.

I Nordkorea är hjälpbehoven mycket stora. Drygt 10 miljoner människor är undernärda och en femtedel av befolkning har inte tillgång till drickbart vatten. Landet drabbas ofta av naturkatastrofer som översvämningar och torka. Klimatförändringarna har en allvarlig påverkan på landet. Dessutom är landet drabbat av och sårbart för sjukdomsepidimier.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

5 fakta om läget i Nordkorea

 • 10,4 människor är i behov av stöd, främst vad gäller mat och nutrition.
 • Drygt 8 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten.
 • 2004-2018 drabbades fler än 6,6 miljoner människor av naturkatastrofer, som återkommande översvämningar och torka.
 • 7 miljoner träd planterades av Röda Korsets volontärer 2014-2018.
 • Röda Korset har arbetat i Nordkorea sedan mitten av 1990-talet. Genom åren har svenska hjälparbetare bistått med expertis gällande vatten och sanitet, katastrofhantering och beredskap, ledarskap och organisationsutveckling.

Hjälper med växthus och skyddsvallar

Röda Korset i Nordkorea har omkring en miljon frivillig som finns där för att hjälpa utsatta människor. Många invånare har svårt att skydda sig mot de katastrofer som uppstår och vi arbetar därför med att stärka byars förmåga att klara sig. Bland annat gör vi följande:

 • Bygger växthus och köksträdgårdar så att de mest utsatta får tillgång till grönsaker och en mer varierad kost.
 • Planterar träd för att motverka avskogning och jordskred.
 • Bygger vallar som skyddar mot översvämningar.
 • Jobbar med att ge människor tillgång till rent vatten.
 • Vi sprider också kunskap om första hjälpen, skydd mot epidemier och basal sjukvård i katastrofer.
 • Samordnar människor i byarna genom att sätta upp projektkommittéer för att planera aktiviteter och driva arbetet framåt utifrån lokala behov.

Är det svårt att jobba i Nordkorea?

Det kan såklart vara krävande att verka i en så, även internationellt sett, politiserad kontext, men vi har lång erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer på många platser i världen. Vi är tydliga med våra krav och vet vad som icke är förhandlingsbart. Precis som i alla länder i världen måste vi följa de lagar och förordningar som finns i landet. Röda Korset tar inte ställning i politiska frågor som styrelseskick utan vi fokuserar på att kunna hjälpa människor i nöd. För att förstå behoven för människorna på lokal nivå jobbar vi alltid nära befolkningen genom Röda Korsets lokala kretsar och volontärer.

Hur kommer det sig att Röda Korset kan vara på plats?

Att vi kan nå ut så brett i Nordkorea beror bland annat på vår långa historik och vårt tydliga uppdrag. Röda Korsets fokus är alltid de humanitära behoven. För att underlätta vårt arbete för vi en nära dialog med relevanta myndigheter. Ett långsiktigt engagemang och att bygga upp ömsesidigt förtroende samt vara mycket tydliga med kraven för vårt bistånd är nyckeln i denna kontext.

Fakta om Nordkorea

 • Huvudstad: Pyongyang
 • Befolkning: 26,2 miljoner invånare 
 • Nordkorea omfattar drygt halva den koreanska halvön. Till ytan motsvarar landet cirka en fjärdedel av Sverige. 
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar