Volontärer går igenom ruiner efter jordbävning i Nepal

Nepal – jordskalv och översvämningar slår hårt

Nepal – jordskalv och översvämningar slår hårt

Jordskalv, översvämningar och jordskred är vanligt förekommande i Nepal och miljontals människor drabbas. Vi på Röda Korset är på plats och hjälper utsatta.

Nepal ligger vid den södra delen av bergskedjan Himalaya och gränsar mot Kina i norr och Indien i söder. Omkring 29 miljoner människor bor i Nepal, de flesta i huvudstaden Kathmandu.

Miljontals drabbas av jordbävningar i Nepal

Eftersom landet ligger i ett seismologiskt aktivt område drabbas man regelbundet av jordskalv. En kraftig jordbävning 2015 orsakade stor skada i Kathmandu och kringliggande områden. Omkring 8000 personer dog och miljontals förlorade sina hem. 2022 drabbades provinsen Sudurpashchim i västra Nepal av en omfattande jordbävning som slog hårt mot befolkningen.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Kraftiga skyfall under monsunperioden

När stora mängder regnvatten tränger fram i byar och städer leder det ofta till översvämningar – särskilt under monsunperioder. Den utbredda fattigdomen i Nepal gör det också svårt för många att förbereda sig inför översvämningarna. Hem, vägar och jordbruk förstörs ofta av översvämningar. Många lämnas hemlösa och blir i stort behov av stöd.

Livsviktigt stöd på plats

Hjälpbehoven är stora i Nepal och Röda Korset finns på plats i landet för att stötta människor som faller offer för naturkaststrofernas konsekvenser. Röda Korset delar ut mat, vatten och hygienartiklar. Vi arbetar också förebyggande genom att utbilda och förbereda människor förjordbävningar och översvämningar.

Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar