Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Nepal – jordskalv och översvämningar slår hårt

Jordskalv, översvämningar och jordskred är vanligt förekommande i Nepal. Miljontals människor drabbas när familjer splittras och hem förstörs till följd av naturkatastrofer. Röda Korset är på plats och hjälper utsatta.
Jordskalv, översvämningar och jordskred är vanligt förekommande i Nepal. Miljontals människor drabbas när familjer splittras och hem förstörs till följd av naturkatastrofer. Röda Korset är på plats och hjälper utsatta.

Nepal ligger vid den södra delen av bergskedjan Himalaya och gränsar mot Kina i norr och Indien i söder. Omkring 29 miljoner människor bor i Nepal, de flesta i huvudstaden Kathmandu.

Miljontals drabbas av jordbävningar

Eftersom Nepals ligger i ett seismologiskt aktivt område drabbas landet regelbundet av jordskalv. En kraftig jordbävning 2015 orsakade stor skada i Kathmandu och kringliggande områden. Omkring 8000 personer dog och miljontals förlorade sina hem. 2022 drabbades provinsen Sudurpashchim i västra Nepal av en omfattande jordbävning som slog hårt mot befolkningen.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Kraftiga skyfall under monsunperioden

När stora mängder regnvatten tränger fram i byar och städer leder det ofta till översvämningar – särskilt under monsunperioder. Den utbredda fattigdomen i Nepal gör det också svårt för många att förbereda sig inför översvämningarna. Hem, vägar och jordbruk förstörs ofta av översvämningar. Många lämnas hemlösa och blir i stort behov av stöd.

Livsviktigt stöd på plats

Hjälpbehoven är stora i Nepal och Röda Korset finns på plats i landet för att stötta människor som faller offer för naturkaststrofernas konsekvenser. Röda Korset delar ut mat, vatten och hygienartiklar. Vi arbetar också förebyggande genom att utbilda och förbereda människor förjordbävningar och översvämningar.