Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Madagaskar – torka leder till svår hungersnöd

Madagaskar är ett land där naturkatastroferna avlöser varandra – mellan översvämningar och cykloner pågår utdragen torka. Det är ett av de tio mest sårbara länderna i världen, vad gäller klimatförändringar. Läs om hur Röda Korset hjälper människor i akut nöd.
Madagaskar är ett land där naturkatastroferna avlöser varandra – mellan översvämningar och cykloner pågår utdragen torka. Det är ett av de tio mest sårbara länderna i världen, vad gäller klimatförändringar. Läs om hur Röda Korset hjälper människor i akut nöd.

Extremväder driver på hungersnöden i Madagaskar

Utanför Afrikas sydostkust ligger önationen Madagaskar. Landet har 28,2 miljoner invånare och är mycket fattigt, samt hårt utsatt för naturkatastrofer och extrema väder. I takt med att de globala havsnivåerna stiger, slår översvämningar allt oftare till längs kusten. Samtidigt är regnbristen förödande eftersom den drabbar jordbruket. Sedan flera år råder torka i Madagaskar. Många har mist livet i hungerkatastrofen som följt i torkans spår.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Vilka är de allvarligaste kriserna i Madagaskar?

Flera kriser pågår parallellt och förstärker varandra. Landet är dåligt rustat för det skiftande klimatet, både eftersom det är så beroende av jordbrukssektorn och för att det som önation är naturligt mer isolerat än andra läder. En kombination av faktorer gör Madagaskar sårbart: 

  • Fattigdom. Tre fjärdedelar av madagaskerna lever under fattigdomsgränsen.
  • Hungersnöd. I Madagaskar beror matbristen inte sällan på torka och uteblivna skördar.
  • Extremväder. Cykloner, torka och översvämningar kostar människoliv.
  • Sjukdomar. Årliga pestutbrott drabbar Madagaskar. Även malaria, denguefeber och mässling. Covid-19 har också slagit hårt mot befolkningens hälsa och ekonomin.

Pest drabbar Madagaskar varje år

Idag förekommer pest (bakterien "yersinia pestis") i 19 av världens länder. Madagaskar drabbas årligen av infektionssjukdomen som slår allra hårdast mot fattiga områden på landsbygden. Där är det vanligen råttor och deras loppor som sprider både pest och böldpest. Röda Korsets volontärer på bynivå bistår i att utbilda i hygieninformation för att undvika smitta och att utgöra en länk till hälsovårdsmyndigheterna.

Fler än 200 personer miste livet när pesten bröt ut i Madagaskar 2017-2018. Det var det värsta utbrottet i modern tid. Innan smittan kunde stoppas fick bakterien fäste i flera storstäder och långt fler blev sjuka än vid tidigare utbrott.

Vill du hjälpa människor i Madagaskar?

Hos vissa av oss väcker kriser en känsla av hopplöshet. Men tillsammans kan vi rädda liv. Röda Korset har länge haft hjälpverksamhet i Madagaskar, där det just nu råder akut hunger/risk för svält. Med ditt regelbundna stöd kan vi fortsätta vårt arbete. Det bästa sättet att hjälpa är att bli månadsgivare idag!

Så arbetar Röda Korset på plats

Hungersnöden i landet är en mindre omskriven kris, som förtjänar vår uppmärksamhet. Matbristen i Madagaskar är utbredd och hjälpbehoven enorma. Därför jobbar Röda Korset för att förhindra och lindra mänskligt lidande på plats. 

Exempel på vad vi gör

  • Upprättar varningssystem så att människor i riskzon får information i tid.
  • Hjälper människor med ökad kunskap, exempelvis att odla grödor som bättre står emot klimatförändringarna i Madagaskar.
  • Ger drabbade människor kontantstöd, mat, rent vatten, vård och hygienartiklar.
  • Bistår med hälsovård och matstöd, bland annat till undernärda barn.
Torka i Kenya gör livet svårt för många.
Torka – växande hot i världen

Uteblivna skördar och akut brist på vatten är vardag för över två miljarder människor. Den globala uppvärmningen förvärrar ...

Torka