Röda Korset delar ut förnödenheter i Grekland.

Grekland – stöd till människor på flykt

Grekland – stöd till människor på flykt

Tiotusentals människor som flytt via Medelhavet är fast i Grekland. Vi finns på plats för att hjälpa utsatta människor.

Under flyktingkrisen 2015-2016 kom mer än en miljon människor, som flydde från krig och förtryck, till Grekland. Många tog sig från Turkiet till Grekland och sedan vidare till andra länder i Europa som till exempel Sverige och Tyskland. Avtalet mellan EU och Turkiet från mars 2016 minskade drastiskt antalet flyktingar till Grekland. Men Grekland fortsätter att vara ett land som många människor på flykt tar sig till.

I landet finns tiotusentals flyktingar och migranter, på fastlandet och på öarna. Många av dem vill egentligen vidare till andra länder men har blivit fast, bland annat på grund av stängda gränser i Greklands grannländer.

Röda Korset jobbar runt om i Grekland för att hjälpa människor på flykt till exempel i Aten och Thessaloniki.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur är situationen i Grekland?

För flyktingarna i landet är det svårt. Det finns få möjligheter att försörja sig på, behoven av vård och psykosocialt stöd är stora och det finns risk för exploatering, sexuellt våld samt prostitution/trafficking. Greklands möjligheter att hjälpa är väldigt begränsade, framförallt eftersom det grekiska samhället har ekonomiska problem.

Hur är det för dem som bor i flyktingläger?

Det är just nu väldigt svårt för människorna som bor i lägren. De är befolkade av mångdubbelt fler än vad de var avsedda för. Möjligheterna att hitta en försörjning är extremt små och många anläggningar är bara utrustade för korta vistelser. En del läger är överfulla och har stora brister när det gäller vatten och sanitet. Sexuellt och könsrelaterat våld är ett akut problem.

Volontärer hjälper flyktingar på gummiflotte.
Många flyktingar har kommit till Grekland genom att göra den farliga resan över Medelhavet.

Vad gör Röda Korset i Grekland?

  • Vi driver till exempel center för migranter. Dit kan migranter komma för att till exempel få hjälp med kontakt med myndigheter och för att få basal sjukvård. De kan också få språkundervisning, hjälp med att hitta bostad samt psykosocialt stöd.
  • Därutöver har vi hälsoprogram för migranter. Förutom att erbjuda enklare vård, kan migranter få bli vaccinerade.
  • Vi har också en ”hotline” som ger information om vilket stöd migranter kan få av myndigheter, Röda Korset och andra organisationer. Röda Korsets anställda och volontärer svara på 12 olika språk och når tusentals migranter i månaden.
  • Vi ger också råd och stöd kring familjeåterförening.
Barn på flykt

På flykt i världen

Läs om flyktingar i världen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar