Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Grekland – stöd till människor på flykt

Tiotusentals människor som flytt via Medelhavet är fast i Grekland. Vi finns på plats för att hjälpa utsatta människor.
Tiotusentals människor som flytt via Medelhavet är fast i Grekland. Vi finns på plats för att hjälpa utsatta människor.

Under flyktingkrisen 2015-2016 kom mer än en miljon människor, som flydde från krig och förtryck, till Grekland. Många tog sig från Turkiet till Grekland och sedan vidare till andra länder i Europa som till exempel Sverige och Tyskland. Avtalet mellan EU och Turkiet från mars 2016 minskade drastiskt antalet flyktingar till Grekland. Turkiet är i dagsläget det land i världen som huserar flest migranter – cirka 4 miljoner, flertalet från Syrien.

I Grekland finns det drygt 120 000 flyktingar och migranter, på fastlandet och på öarna. Många av dem vill egentligen vidare till andra länder men har blivit fast, bland annat på grund av stängda gränser i Greklands grannländer.

Hur är situationen i Grekland?

För flyktingarna i landet är det svårt. Det finns få möjligheter att försörja sig på, behoven av vård och psykosocialt stöd är stora och det finns risk för exploatering, sexuellt våld samt prostitution/trafficking. Greklands möjligheter att hjälpa är väldigt begränsade, framförallt eftersom det grekiska samhället har ekonomiska problem.

Hur är det för dem som bor i flyktingläger?

Det är just nu väldigt svårt för människorna som bor i lägren. De är befolkade av mångdubbelt fler än vad de var avsedda för. Möjligheterna att hitta en försörjning är extremt små och många anläggningar är bara utrustade för korta vistelser. En del läger är överfulla och har stora brister när det gäller vatten och sanitet. Sexuellt och könsrelaterat våld är ett akut problem.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Ditt stöd möjliggör Röda Korsets både kort -och långsiktiga arbete för barn och vuxna som drabbats av krig och katastrofer världen över. Du skänker hopp och räddar liv!

Vad gör Röda Korset i Grekland?

Röda Korset jobbar runt om i Grekland för att hjälpa människor på flykt till exempel i Aten, Thessaloniki och Lesbos.

  • Vi driver till exempel center för migranter. Dit kan migranter komma för att till exempel få hjälp med kontakt med myndigheter och för att få basal sjukvård. De kan också få språkundervisning, hjälp med att hitta bostad samt psykosocialt stöd.
  • Därutöver har vi hälsoprogram för migranter. Förutom att erbjuda enklare vård, kan migranter få bli vaccinerade.
  • Vi har också en ”hotline” som ger information om vilket stöd migranter kan få av myndigheter, Röda Korset och andra organisationer. Röda Korsets anställda och volontärer svara på 12 olika språk och når tusentals migranter i månaden.
  • Vi ger också råd och stöd kring familjeåterförening.

COVID-19: så hjälper vi

Vi jobbar för att hjälpa människor på flykt som kommit till Grekland via Turkiet, främst från Syrien. Som en del i våra insatser ser vi nu till att arbeta emot spridningen av coronaviruset. Till exempel så informerar vi om Covid-19 och om hur man kan skydda sig. I arbete inkluderar vi människorna som vi hjälper för att lättare förstå vilka behov de har. Det ökar förtroendet och bidrar förhoppningsvis till minskad spridning av viruset. 

Brand ödelade flyktingläger

I september 2020 utbröt en svår brand i flyktinglägret Moria på ön Lesbos. 12 000 människor som levt under omänskliga förhållanden i ett överbefolkat läger blev åter hemlösa. Vi skickade flertalet ton med nödhjälp i form av filtar, vatten och hygienartiklar till de drabbade efter branden. Vid Röda Korsets mobila hälsoklinik fick skadade människor vård, många av patienterna var kvinnor och barn.

Svårt läge vid gränsen mellan Turkiet och Grekland

Vi finns på plats på båda sidor om gränsen. Turkiska Röda Halvmånen stödjer med bland annat tält, soppkök, hygien-kit samt hälso- och sjukvård. På den grekiska sidan av gränsen finns Röda Korset på plats, beredda att erbjuda stöd för de som kan komma. Röda Korset har också blivit ombedd att hjälpa staten i identifiering av migranter med symptom på coronaviruset (COVID-19).