Flicka med last på huvudet

Tchad – konflikter, fattigdom & klimatförändringar

Tchad – konflikter, fattigdom & klimatförändringar

Fattigdom, väpnade konflikter och svåra konsekvenser av klimatförändringarna drabbar befolkningen hårt och det finns ett stort behov av humanitär hjälp. Röda Korset är på plats för att hjälpa till.

Tchad ligger i norra afrikas inland och saknar en egen havskust. Landet är ett av de fattigaste i världen, hungern är utbredd och en stor del av befolkningen beräknas vara undernärd. Brist på mat, rent vatten och vård slår hårt mot människor. Över 6 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. 

Krig och väpnade konflikter drabbar civila

När Tchad blev självständigt, efter att ha varit koloniserat av Frankrike från början av 1900-talet fram till 1960, urartade konflikterna i landet och ett 30 år långt inbördeskrig startade. Oroligheter och strider har skett även senare. I början av 2000-talet utbröt en konflikt mellan Sudan och Tchad. Konflikten har blossat upp då och då trots fredsavtal.

I området kring Tchadsjön har säkerhetsläget varit instabilt de senaste årtiondena på grund av konflikten i regionen relaterat till väpnade gruppen Boko Haram. Oroligheterna har drabbat människor i regionen och miljoner har tvingats på flykt från sina hem. Flera generationer har inte haft tillgång till utbildning och det finns inga möjligheter för människor att försörja sig då ekonomin drabbats hårt.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Flyktingar tar sig till Tchad

Trots att Tchad är ett av de fattigaste länderna har det också varit ett land som människor flyr till från konflikter. I maj 2022 beräknades det att 125 000 flyktingar från Centralafrikanska republiken befann sig i södra Tchad. Hundratusentals människor lever dessutom på flykt kring Tchadsjön.

Ungefär 370 000 flyktingar från Sudan befinner sig i flyktingläger och samhällen nära gränsen mellan Sudan och Tchad. Majoriteten av flyktingarna kom under Dafurkrisen 2003-2004 men när våldsamheter blossar upp kommer nya flyktingvågor. I flyktinglägren saknas ofta infrastruktur, chans att försörja sig och det är brist på rent vatten.

Klimatförändringar gör livet svårt

Afrika är hårt drabbat av klimatförändringarna och området runt Tchadsjön är väldigt utsatt. Temperaturerna stiger, det regnar oregelbundet vilket leder till både torka och översvämningar som drabbar hundratusentals människor i landet.

Så hjälper Röda Korset i Tchad

Vi ger stöd till människor på flera olika sätt runt om i landet, bland annat så här:

  • Hjälper före, under och efter naturkatastrofer som översvämningar.
  • Ser till att de som lever i nöd får mat, rent vatten, latriner och hygien-kit.
  • Ger stöd till människor på flyr.
  • Vaccination av boskapsdjur som är den enda inkomstkällan för vissa familjer.
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar