Kvinnor i översvämning i Indien.

Indien – många drabbas av översvämningar

Indien – många drabbas av översvämningar

Varje år drabbas miljontals människor i Indien av fattigdom och naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar och torka. Vi på Röda Korset hjälper på plats.

Indien är ett av världens största länder till ytan och har en stor befolkning. Landet är också ett av dem som drabbas av flest naturkatastrofer, på grund av det geografiska läget och kraftiga regnperioder. Naturkatastroferna går inte att undvika och slår mot en redan fattig befolkning. Miljoner människor påverkas årligen av naturkatastroferna och vi på Röda Korset är på plats för att hjälpa till.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Översvämningar och naturkatastrofer i Indien

Indien drabbas återkommande av naturkatastrofer. Landet är allvarligt utsatt på grund av sitt geografiska läge, långa kuster och stora antal invånare. Naturkatastroferna slår hårt mot befolkningen, deras levebröd och infrastrukturen i landet.

Översvämningar

75% av allt regn i Indien kommer under monsunperioden mellan juni och september. Floder över hela landet svämmar över och vattenmängderna kan vara livsfarliga. Hus, byggnader och grödor förstörs av översvämningarna. Mängderna vatten kan också leda till jordskred i vissa delar av landet.

Torka

Eftersom majoriteten av regnet kommer under monsunperioden regnar det mindre resten av året, vilket leder till torka. Grödor överlever inte, boskap dör och utbudet på mat minskar vilket höjer priserna i ett redan utsatt land. Varje år drabbas ungefär hälften av befolkningen av torkan.

Cykloner

Indiens kust är hela 7500 kilometer lång vilket gör landet väldigt sårbart för cykloner. Cykloner uppkommer ofta innan och efter monsunperioden, skapar starka vindar, hårt regn och höga tidvattenvågor. Ungefär 2-3 cykloner når indisk mark varje år och minst en av dem brukar vara allvarlig.

Jordbävningar

Himalaya är geologiskt aktiv vilket leder till mycket jordbävningar. Att Indiens befolkningsmängd ökar har lett till många nybyggen som inte är konstruerade för att klara jordbävningar. Det gäller bland annat bostäder, fabriker och affärer. Ett ras kan göra att åtskilliga människor mister livet och förlorar sina hem.

De senaste 15 åren har över 20 000 människor dött i jordbävningar. Forskare menar att det är sannolikt att väldigt svåra jordbävningar kan uppstå vid Himalaya, och med tanke på den höga befolkningsmängden räknar man med att en större jordbävning kan påverka miljoner människor. 

En större jordbävning kan leda till att otaliga människor dör och skadas samt ekonomiska förluster som i värsta fall kan leda till en kollaps av ekonomin. Om en allvarlig jordbävningen drabbar en storstad som Delhi eller Mumbai kommer konsekvenserna vara katastrofala.

Så hjälper Röda Korset människor i Indien

I Indien arbetar Röda Korset på många olika sätt för att hjälpa. Katastrofinsatser och katastrofberedskap har blivit en allt större del av arbetet. Röda Korset assisterar miljoner människor, allt från flyktingar till offer för naturkatastrofer, men vi jobbar också för att minska skadorna av de ökande naturkatastroferna. 

En annan viktig hörnsten i arbetet i Indien är hälsa och vård. Flera initativ har tagits, bland annat ett arbete med blodbanker, HIV/AIDS-program, samt utbildning av sjuksköterskor och barnmorskor.

Människor som vadar efter översvämning

Frågor och svar om översvämningar

Läs om översvämningar
Barn drabbat av klimatförändringar i Pakistan

Klimatförändringar

Läs om klimatförändringar
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar