Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Filippinerna – tyfoner drabbar hårt

Tropiska stormar som ödelägger hela byar, fattigdom och konflikter. Filippinerna är ett utsatt land och Röda Korset är på plats för att hjälpa till.
Tropiska stormar som ödelägger hela byar, fattigdom och konflikter. Filippinerna är ett utsatt land och Röda Korset är på plats för att hjälpa till.

Filippinerna ligger i Sydostasien och består av fler än 7000 öar. Landet ligger vid den så kallade Eldringen, med hög vulkanisk aktivitet, i Stilla havet. Filippinerna är extra utsatt för naturkatastrofer som tyfoner, stormar, översvämningar, jordskred och jordbävningar. 

Filippinerna lider också av långvariga väpnade konflikter. På ögruppen Mindanao i söder har väpnade grupper försökt få ett självstyre och sedan 1970-talet har över 100 000 människor mist livet. Även andra delar av landet har påverkats av väpnade konflikter.

Ekonomin i landet började stabiliseras innan coronapandemin och det såg ljust ut för framtiden. Under pandemin började bland annat konsumtionen, turismen och exporten dala vilket bromsade utvecklingen av landet och ledde till ett ekonomiskt bakslag.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Så hjälper Röda Korset i Filippinerna

Vi har tiotusentals volontärer runt om i Filippinerna. De hjälper bland annat till med följande:

* Sök- och räddningsinsatser när katastrofer sker.

* Krisberedskap. Vi har lager med nödhjälp och jobbar på flera sätt för att förbereda människor för kris och katastrofer.

* Mat, vatten och nödhjälp när kriser sker.

* Bidrar till stärkt hälsovård, exempelvis genom att vaccinera människor mot sjukdomar.

Tyfoner och naturkatastrofer i Filippinerna

Landet ligger vid Eldringen och ofta är väldigt utsatt för naturkatastrofer som inte går att undvika. Det som går att jobba med är att förutse katastroferna så tidigt som möjligt och arbeta med krisberedskap och förebyggande åtgärder.

Eftersom Filippinerna är en önation med lågt belägna kuster påverkas de också mycket av höjda havsnivåer till följd av den globala uppvärmningen. I framtiden kommer stora områden att vara obeboeliga.

Tyfoner

Ungefär 20 tyfoner når Filippinska områden per år och runt 5-10 tar sig till land. Världens värsta stormar drabbar området med förödande konsekvenser varje år.

I december 2021 drabbades landet av tyfonen Rai, som kallas Odette lokalt, som slog hårt mot befolkningen. Runt 11 miljoner människor beräknas ha blivit påverkade av tyfonen. Tunga regnfall, starka vindar och jordskred ödelade hem och infrastruktur. Det finns rapporter på att 1,5 miljoner hem förstördes.

Översvämningar

De stora mängderna regn under monsunperioder gör att floder över hela landet svämmar över. Riskerna med översvämning ökar konstant, bland annat på grund av urbanisering men också avverkning av skogsområden förvärrar översvämningarna. Människor dör i översvämningarna varje år. De förstör också infrastruktur, sprider sjukdomar och är ekonomiskt ansträngande för landet.

Jordskred

Risken för jordskred ökar kraftigt vid hög nederbörd och översvämningar –  de är därför vanliga i samband med tyfonerna. Filippinerna har därför ofta kraftiga jordskred som tar många liv varje år. Förutom förlorade människoliv kan jordskred förstöra vattenkvalitén i floder och bäckar och skada en redan skör infrastruktur.

Jordbävning i Nepal.
Läs om naturkatastrofer

Naturens krafter kan orsaka enorma katastrofer som slår hårt mot människor. Vi på Röda Korset hjälper runt om i världen.

Läs mer
Orkan på Haiti.
Stormar – kraftiga vindar som orsakar nöd

Miljontals människor drabbas hårt av stormar, orkaner, cykloner och tyfoner varje år. Vi jobbar runt om i världen för att ...

Läs mer