Röda Korset volontärer serverar mat

Turkiet – nödhjälp till flyktingar

Turkiet – nödhjälp till flyktingar

I Turkiet arbetar vi med att hjälpa människor på flykt. Vi finns också på plats och räddar liv efter naturkatastrofer och andra akuta kriser.

Turkiet har drygt 83 miljoner invånare och är ett av de mest befolkade länderna i regionen. Landet har ett unikt geografiskt läge, med gräns till både Europa, Asien och Mellanöstern. Det centrala läget mellan åtta andra nationer har gjort landet till en viktig destination för människor som flyr undan krig och oroligheter i världen. Miljontals flyktingar har tagit sig till Turkiet från Syrien och lever i oerhörd utsatthet. Den stora mängden flyktingar har orsakat svåra utmaningar för samhället.  

Naturkatastrofer drabbar ofta Turkiet

Turkiet drabbas regelbundet av naturkatastrofer, bland annat översvämningar, torka och jordbävningar. Det orsakar materiella skador och svårt lidande för befolkningen, som i utsatta områden ofta tvingas att lämna sina hem. Även extremväder har tidigare bidragit till kriser, dödsfall och många skadade i Turkiet.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Vårt arbete i Turkiet

  • Insatser vid akuta katastrofer, vare sig det gäller naturkatastrofer eller mänskligt orsakade kriser. Det kan röra sig om första hjälpen, matpaket, tak över huvudet och vård.
  • Utbildningsaktiviteter. Hjälper människor att få bättre verktyg och motståndskraft när en katastrof slår till.
  • Åtgärder som underlättar migrationsläget. Arbete för att hjälpa människor drabbade av flyktingkrisen, exempelvis skydd för människor i flyktingläger.
Röda korset volontärer tar ut människor ur raserat ut.

Jordbävning i Turkiet och Syrien

Vårt arbete vid jordbävningen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar