Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sri Lanka – ökande matbrist

Sri Lanka har den senaste tiden drabbats av ekonomisk kris, kraftiga oväder och politiska oroligheter. Det har lett till att landets befolkning är i stort behov av stöd. Röda Korset är på plats och hjälper drabbade.
Sri Lanka har den senaste tiden drabbats av ekonomisk kris, kraftiga oväder och politiska oroligheter. Det har lett till att landets befolkning är i stort behov av stöd. Röda Korset är på plats och hjälper drabbade.

Önationen Sri Lanka är belägen i Indiska oceanen och har en befolkning på omkring 22 miljoner människor. Tidigare var ön en brittisk koloni och hette då Ceylon, 1948 förklarade sig landet som självständigt.

Ekonomisk kris – akut brist på mat

Många i Sri Lanka tvingas gå hungriga på grund av en allt djupare ekonomisk kris. Landet är starkt beroende av turism men när pandemin slog till minskade antalet besökare kraftigt.

Men av flera andra anledningar fortsätter det ekonomiska läget att försämras. Den stigande inflationen har gjort att det är svårt att skaffa bensin och gas för matlagning. Samtidigt har också matpriserna ökat vilket riskerar undernäring bland barn och unga. Den osäkra tillgången på mat har lett till oroligheter och en mycket allvarlig ekonomisk och humanitär kris i landet.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Cykloner – Många hem förstörs

Landet är starkt präglat av ett monsunklimat som påverkar landet under två perioder; oktober till januari på östkusten och från maj till augusti i sydväst. Sri Lankas geografiska läge gör att ön är utsatt för cykloner. Regn och oväder orsakar ofta översvämningar och jordskred. Många människor drabbas när deras hem förstörs och risken för att familjer splittras är stor.

Röda korset hjälper utsatta

Vi är på plats och ger stöd i Sri Lanka – hjälpbehoven är stora på grund av den allvarliga ekonomiska krisen och svårigheterna med att skaffa mat. Några av våra hjälpinsatser består av kontantbidrag, mat, rent vatten och hygien-kit till den drabbade befolkningen. Vi ger också sjukvård och psykosocialt stöd. Röda Korset har över 6000 volontärer som är utbildade i katastrofhantering på plats i landet – redo att hjälpa och ge stöd.

Jordbävning i Nepal.
Läs om naturkatastrofer

Naturens krafter kan orsaka enorma katastrofer som slår hårt mot människor. Vi på Röda Korset hjälper runt om i världen.

Läs mer