Möte för en support grupp

Papua Nya Guinea – Konflikter och klimathot slår hårt

Papua Nya Guinea – Konflikter och klimathot slår hårt

I Papua Nya Guinea är många drabbade av konflikter som pågår i landet. Samtidigt är effekterna av klimatförändringarna ständigt överhängande. Röda Korset hjälper drabbade i landet.

Papua Nya Guinea ligger på den östra delen av ön Nya guinea i Stilla havet. Landet gränsar mot Indonesiensom ligger på den västra delen av ön. Över 1000 stammar lever i Papua Nya Guinea och det talas omkring 850 olika språk. Sociala problem och brottslighet är vanligt och landet har en historia av politiska svårigheter med många konflikter.

Farligt läge för civila i Papua Nya Guinea

I landets högländer pågår flera våldsamma konflikter. Strider förs med machete, pil och båge. Tvister uppstår ofta kring rätten till mark mellan klaner. Ett traditionellt sätt att lösa konflikterna på är genom att föra krig.  

Skolor, vårdcentraler och andra samhällsviktiga delar förstörs till följd av stridigheterna. Det drabbar hela byaroch leder till en farlig situationen för inte minst kvinnor, barn och äldre.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Konflikterna hindrar barn från att gå i skolan, en del förlorar flera år av undervisning när skolgårdar omvandlas till slagfält. Våldsamheterna innebär också att sjukvården blir kraftigt ansträngd när skadade behöver akut vård.

Klimatförändringar och aktiva vulkaner

Mellan november och april varar cyklonsäsongen i landet. Översvämningar, jordskred och förstörda vägarvanligt förekommande. Effekterna av klimatförändringarna är påtagliga och i framtiden riskerar ön att drabbas av både kraftiga cykloner och ihållande torka.

Papua Nya Guineas geografiska placering i indiska oceanen gör att landet är utsatt för vulkanutbrott. 2019 fick vulkanen Ulawun ett utbrott som tvingade tusentals att fly sina hem när farlig aska spred sig i närheten av vulkanen. 

Konsekvenserna för befolkningen i Papua Nya Guinea är förödande. Förstörda hem och olyckor i samband med naturkatastrofer skapar stort lidande. Många tvingas leva under svåra förhållanden när de inte har råd att bygga upp sina bostäder.

Vi hjälper på plats i Papua Nya Guinea

Fattigdomen är utbredd i landet. Röda Korset på plats för att hjälpa människor med bland annat rent vatten, hygien-kit och förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen av sjukdomar.

Vi stöttar också människor i Papua Nya Guinea som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur är viktiga åtgärder för att människor ska kunna leva som vanligt. 

Våra volontärer med utbildning i konflikthantering som för dialog för fred mellan grupper som hamnat i konflikt med varandra.

Brödpaket delas ut i krigets Aleppo

I krig och konflikt

Läs om krig och konflikt
Barn drabbat av klimatförändringar i Pakistan

Klimatförändringar

Läs om klimatförändringar
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar