Mamma med barn sitter vid vägkant

Colombia – utsattheten är stor

Colombia – utsattheten är stor

Väpnade konflikter och våldsamheter drabbar befolkningen i Colombia hårt. Samtidigt blir konsekvenserna av naturkatastrofer alltmer omfattande i takt med att klimatförändringarna tilltar. Röda Korset finns på plats för att ge nödhjälp.

Colombia ligger i Sydamerikas nordvästra hörn och har en befolkning på 51 miljoner människor. Huvudstaden heter Bogotá och är hem till över 10 miljoner människor. Delar av landet är sedan länge präglat av våld där väpnade grupper har ett starkt grepp om samhället.

Väpnade konflikter skördar offer

I flera delar av landet beskrivs situationen som instabil på grund av av kriminalitet och våld. Ett stort problem är den stora mängden landminor och sprängladdningar som många civila skadas eller dödas av. I konflikter mellan olika grupper respekteras sällan den internationella humanitära rätten.

En annan konsekvens av det väpnade våldet är att hundratals människor försvinner spårlöst varje år. Det finns flera exempel på människor som förts bort mot sin vilja och som utsätts för våld och sexuellt utnyttjande. Många drabbade familjer söker ihärdig efter sina nära och kära men ofta helt utan lycka.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Flyktingkris skapar svåra följder

Till följd av osäkerheten i vissa områden tvingas många på flykt inom landet. Samtidigt har hundratusentals flyktingar strömmat över gränsen från grannlandet Venezuela. Situationen är ansträngd och många som tagit sig till Colombia är i stort behov av mat, rent vatten och sjukvård. Flyktingar och migranter i landet utmanas av också av ekonomiska och sociala svårigheter.

Återkommande naturkatastrofer

Kraftiga oväder, under framför allt regnperioden, har på senare tid orsakat svåra översvämningar. Floder svämmar över och leder till att byar och städer lamslås. Det ihållande regnet ökar också risken för jordskred som drabbar människor hårt.

Många områden som tidigare varit oberörda utsätts nu för tuffa väderförhållanden som får katastrofala konsekvenser befolkningen.

Så hjälper vi till

I Colombia arbetar Röda Korset för att hjälpa de som på ett eller annat sätt drabbats i konflikter eller naturkatastrofer. Vi hjälper familjer i Colombia att söka efter saknade familjemedlemmar och bistår anhöriga med psykosocialt stöd.

Genom ständig dialog mellan olika parter i samhällen jobbar vi för människors säkerhet och stöttar processer för en tryggare tillvaro.

Vi arbetar också förebyggande för att hindra skador som uppstår när naturkatastrofer slår till genom att utbilda i katastrofberedskap och bistå med nödhjälp.

Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar