Kvinnor hämtar vatten i Kenya.

Kenya – torka slår mot miljontals

Kenya – torka slår mot miljontals

Kenya har gjort framsteg det senaste decenniet. Ekonomin har blivit bättre, barnadödligheten och människor i absolut fattigdom har minskat. Men miljontals människor lever fortfarande under svåra förhållanden.

Kenya ligger i östra Afrika och sträcker sig från Viktoriasjön i väst till Indiska oceanen i öster. Landet gränsar till Tanzania, Uganda, Somalia, Etiopien och Sydsudan. Över 50 miljoner människor bor i landet och miljontals är i behov av humanitär hjälp. Enligt vissa beräkningar lever hälften av befolkningen i fattigdom. Torka och matbrist slår väldigt hårt mot många.

Torkan har ödesdigera konsekvenser

Under flera år har det regnat mindre än beräknat i Kenya. Landet är väldigt känsligt för klimatförändringar som leder till torka och matbrist. Nästan 80% av landmassan i Kenya har drabbats av torka. Grödorna växer dåligt eller inte alls, boskapen överlever inte och konflikter över vatten kan uppstå. Matpriserna stiger när utbudet minskar. Sjukdomar sprids med smutsigt vatten.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hungersnöden kommer påverka Kenya länge

Det beräknas att tre miljoner människor i Kenya lider av hungersnöd. De kan gå en eller flera dagar utan mat och får somna hungriga. Människor har fått överge sina hem och både de och deras djur vandrar för att hitta vatten och mat.

Bristen på mat påverkar också barnens skolgång eftersom barnens närvaro i skolan minskar drastiskt när skolorna inte kan erbjuda mat medan andra skolor stängs helt. Levebrödet för många av människorna i de värst drabbade området är ofta just jordbruk och boskapsskötsel.

Hungerskrisen drabbar inte enbart den nuvarande befolkningen utan kommer att bromsa utvecklingen i hela landet under en lång tid framöver. Den minskade skolgången och barn i svält som inte utvecklas som de ska kommer kännas av långt framåt.

Så hjälper Röda Korset i Kenya

Röda Korset har arbetat under lång tid i Kenya och vi har omkring 200 000 volontärer runt om i landet. Några av de saker vi arbetar med är att:

  • Distribuera mat till drabbade människor
  • Jobba för att det ska finnas rent vatten att dricka
  • Arbeta med vård och hälsa.
  • Hjälp till före, under och efter naturkatastrofer
En familj i Sydsudan äter mat

Läs om hungerns risker och konsekvenser

Hungersnöd i världen
Rödklädd kvinna hämtar vatten vid torka i Kenya

Frågor och svar om torka

Läs om torka