Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Libanon – svår situation för redan utsatta

En tredjedel av de som bor i Libanon är på flykt. Många har kommit från krigets Syrien och lever i en mycket utsatt situation. Vi är på plats för att hjälpa.
En tredjedel av de som bor i Libanon är på flykt. Många har kommit från krigets Syrien och lever i en mycket utsatt situation. Vi är på plats för att hjälpa.

Libanon ligger vid Medelhavet och har gräns mot Syrien och Israel. Till ytan är landet ungefär lika stort som Skåne. Av de drygt 6 miljoner som bor där är cirka 1,8 miljoner flyktingar – det gör att Libanon har högsta andel flyktingar per capita i världen. De som flytt kommer framför allt från krigets Syrien, men också från Palestina.

Resurserna räcker inte till

Den stora andelen människor på flykt i landet har drastiskt ökat behoven av mat, rent vatten och infrastruktur. Arbetslösheten är hög och många människor tvingas bo i tält, skjul eller övergivna bostäder utan rinnande vatten och toaletter. En svår utmaning är tillgång till dricksvatten, avlopp och brist på reningsverk, sophantering och nedsmutsning av vatten och luft.

Fattigdomen ökar drastiskt i Libanon i samband med den omfattande ekonomiska krisen i landet. Under 2020 uppskattades det att 41% av befolkningen levde under fattigdomsgränsen och 20% i extrem fattigdom. Andelen av syriska flyktingar i Libanon som lever I extrem fattigdom var under 2020 så hög som 89%. Detta är en ökning från 55% året innan.

Explosionen och pandemin förvärrar läget

Den gigantiska explosionen i Beiruts hamn i augusti 2020 ledde till att många människor förlorade sina hem. Det tillsammans med coronpandemin har lett till att hjälpbehoven i landet har blivit än större. För många människor är det svårt att försörja sig och fler faller under fattigdomsgränsen.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

4 fakta om Libanon

  • 2,5 miljoner människor saknar tillräcklig tillgång till hälsovård.      

  • 3,2 miljoner behöver tillgång till rent vatten och sanitet.

  • 2 miljoner är i behov av mat.

  • 3,2 miljoner är i behov av skydd.

Stora hjälpbehov – vi ger stöd

Vi har tusentals lokala volontärer i Libanon och vi jobbar dagligen med att hjälpa. En viktig insats är att hjälpa till att ge människor, som bor i tillfälliga läger, tillgång till rent vatten och bättre sanitetslösningar. Det byggs latriner och arbetas med sophantering. Dessa insatser är inte minst viktiga för att förebygga sjukdomsspridning.

Några exempel på vad Röda Korset gjort senaste året:

  • 250 000 människor har fått hjälp efter den jättelika explosionen i Beirut.
  • 9 800 familjer som lever i utsatthet får hjälp med försörjning.
  • Vi stödjer insatser för att förhindra att Covid-19 sprids. 
  • Vi besöker fängslade och arbetar med att hitta försvunna personer från inbördeskriget.