Hjälp delas ut av Röda Korset i Libanon.

Libanon – svårt läge för redan utsatta

Libanon – svårt läge för redan utsatta

En tredjedel av de som bor i Libanon är på flykt. Många har kommit från krigets Syrien och lever i en mycket utsatt situation. Vi är på plats för att hjälpa.

Libanon ligger vid Medelhavet och har gräns mot Syrien och Israel. Till ytan är landet ungefär lika stort som Skåne. Av de drygt 6 miljoner som bor där är cirka 1,8 miljoner flyktingar – det gör att Libanon har högsta andel flyktingar per capita i världen. De som flytt kommer framför allt från krigets Syrien, men också från Palestina.

Resurserna räcker inte till i Libanon

Den stora andelen människor på flykt i landet har drastiskt ökat behoven av mat, rent vatten och infrastruktur. Arbetslösheten är hög och många människor tvingas bo i tält, skjul eller övergivna bostäder utan rinnande vatten och toaletter. En svår utmaning är tillgång till dricksvatten, avlopp och brist på reningsverk, sophantering och nedsmutsning av vatten och luft.

Fattigdomen i Libanon har ökat

I samband med den omfattande ekonomiska krisen har fattigdomen ökat i landet. Under 2020 uppskattades det att 41% av befolkningen levde under fattigdomsgränsen – 20% i extrem fattigdom. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Explosionen i Beirut slog hårt

Den gigantiska explosionen i Beiruts hamn i augusti 2020 ledde till att många människor förlorade sina hem och slog också mot ekonomin i samhället. Det tillsammans med coronapandemin har lett till att hjälpbehoven i landet har blivit än större. För många människor är det svårt att försörja sig och allt fler faller under fattigdomsgränsen.

Stora hjälpbehov – vi ger stöd i Libanon

Vi har tusentals lokala volontärer på plats och jobbar dagligen med att hjälpa. En viktig insats är att hjälpa till att ge människor, som bor i tillfälliga läger, tillgång till rent vatten och bättre sanitetslösningar. Det byggs latriner och arbetas med sophantering. Dessa insatser är inte minst viktiga för att förebygga sjukdomsspridning.

Exempel på vad Röda Korset gjort senaste året:

 • 250 000 människor har fått hjälp efter den jättelika explosionen i Beirut.
 • 9 800 familjer som lever i utsatthet får hjälp med försörjning.
 • Vi stödjer insatser för att förhindra att Covid-19 sprids.
 • Vi besöker fängslade och arbetar med att hitta försvunna personer från inbördeskriget.

4 fakta om Libanon

 • 2,5 miljoner människor saknar tillräcklig tillgång till hälsovård
 • 3,2 miljoner behöver tillgång till rent vatten och sanitet
 • 2 miljoner är i behov av mat
 • 3,2 miljoner är i behov av skydd
Röda korset volontär utanför tält

Explosionen i Beirut

Svårt läge i Beirut
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar